Verkeersveiligheid

‘We willen een leefbare en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd.’ Dat is de hoofddoelstelling van het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045, het verkeersplan voor onze gemeente voor de komende 25 jaar.

Olivier Goetheer (DLP)

Olivier Goetheer (De Lokale Partij) vertelde op de laatste raadsvergadering dat hij niet wist wat die zin betekende, maar, zei hij bescheiden, “dat kan mogelijk aan mijn eigen beperkingen liggen”. Dat was inderdaad het geval. Enigszins verwonderlijk want hij is een intelligent raadslid, dat een goed verhaal kan vertellen. Een heel enkelijke keer, zoals nu, slaat hij de plank echter mis.

Duurzaam veilig
Olivier had problemen met de formulering van de hoofddoelstelling. “Geen vlees en geen vis”, zei hij. Daarom kwam hij met een amendement om de verkeersveiligheid van zwakkere verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers e.d.) te versterken, en de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor andere verkeersdeelnemers daaraan ondergeschikt te maken.

Hij ging daarbij uitvoerig in op de betekenis van randvoorwaarde, waarvan hij slechts één definitie gaf zoals hij die hij op internet gevonden had. Er zijn andere definities. Ik zou hem willen adviseren af en toe de grote Van Dale te raadplegen, en niet alleen maar het internet. In plaats van tijd te besteden aan wat randvoorwaarde betekent, had hij moeten ingaan op de betekenis van verkeersveiligheid en de rol die verkeersveiligheid speelt bij de inrichting van wegen, zoals het Mobiliteitsplan (blz. 35 e.v.) doet. Duurzaam veilige inrichting houdt in dat de verkeersomgeving zó is ingericht, dat er geen ernstige ongevallen kunnen gebeuren. En dat als er tóch een ongeval plaatsvindt, de ernst van de afloop beperkt blijft.

Niet haalbaar en niet wenselijk
Zijn amendement zou, zoals verantwoordelijk wethouder Joost Boermans terecht opmerkte, kunnen leiden tot onwenselijke situaties. Als je ècht de toegankelijkheid en bereikbaarheid van allerlei plekken in Wijdemeren ondergeschikt wil maken aan het belang van zwakke verkeersdeelnemers, dan moet je o.a. overal gescheiden wegen aanleggen, die elkaar alleen maar bij stoplichten en bruggen of tunnels kruisen. Dat is financieel en ruimtelijk niet haalbaar en ook niet wenselijk. Het amendement kreeg dan ook alleen de steun van DLP en PvdA/GrLinks. Niet voldoende.

Ondanks het bovenstaande ga ik ervan uit dat Olivier Goetheer een volgende keer weer zijn oude niveau haalt. Want als dat het geval is, dan is hij ècht goed.

Eén gedachte op “Verkeersveiligheid”

  1. Met de huidige plannen voor de smidsbrug en zuidereinde gaat de gemeente voor de meest gevaarlijke variant ( zie reactie VVN) , waar vooral fietsers veelal schoolkinderen vogelvrij zijn.
    Met dat in het achterhoofd vind ik dat amendement zo vreemd nog niet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.