Versterking Lokale Democratie

Elke dinsdag vergadert het college van B&W op het gemeentehuis in Wijdemeren. Men neemt dan ‘collegebesluiten’. Soms zitten er interessante onderwerpen bij.

Vorige week, dinsdag 24 juli, zat bij de ingekomen stukken een brief van minister Ollongren van BZK met een ‘Plan van aanpak versterking lokale democratie en bestuur’ (hier). Ik was met name geïnteresseerd in hoe de minister burgers wil betrekken bij belangrijke vraagstukken. Ons college in Wijdemeren wil dat immers ook, maar heeft zelf nog geen idee, afgezien van het opzetten van dorpsraden.

Democratiefestival

Dorpsraden komen niet in de brief voor, misschien omdat ze niet ‘vernieuwend’ genoeg zijn 😉 Wel komt er een programma genaamd Democratie in Actie met als uitgangspunt onder meer: “de lokale democratie en het lokale bestuur worden in de eerste plaats versterkt in relatie tot maatschappelijke vraagstukken die op gemeenten afkomen, zoals de Omgevingswet, de decentralisaties in het sociaal domein en de energietransitie.” Mooi, maar specifieke voorstellen doet ze niet. Ze verwacht die kennelijk te krijgen van een ‘democratiefestival’ volgend jaar. Geen idee wat dat gaat worden. Vast niet gezamenlijk uit je dak met burgemeester Ossel als DJ.

Bestuurlijke zaken

De brief is concreter over bestuurlijke zaken. Zo wil de minister de positie van gemeentelijke rekenkamers versterken. Dat lijkt me zinnig, maar het hoort niet echt bij wat gewone mensen onder ‘lokale democratie’ verstaan. Welke burger heeft ooit een rapport van onze eigen rekenkamer gelezen? Dezelfde bedenking (is het wel ‘lokale democratie’?) kun je hebben bij het voorstel om externe voorzitters aan te stellen bij gemeenteraadscommissies. Dat kan trouwens nu al en is ook best zinnig. Maar schiet de lokale democratie er veel mee op?

Toch staan er zeker nuttige ideeën in de brief, zoals de pilots die men wil starten om de legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te vergroten. Hoogst belangrijk, want het blijkt voortdurend dat die regelingen niet goed werken. Ik hoop dat Wijdemeren gaat proberen een van die pilots te krijgen.

Ik begrijp overigens wel waarom het college de brief van BZK voor kennisgeving aangenomen heeft. Men kan er nog niet veel mee. Hij is niet meer dan een vooraankondiging dat er iets staat te gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.