Vraagje bij grootste obstakel voor woningbouw Ter Sype: drie banen op vliegveld, is dat niet wat veel?

Het is momenteel even (tijdelijk) stil rond Ter Sype, het gebied in Loosdrecht waar ooit 600 nieuwe woningen waren gedacht. Misschien een goede gelegenheid om eens een vraag op te werpen: waarom moet vliegveld Hilversum – dat Ter Sype fataal in de weg zit – zo nodig drie start- en landingsbanen hebben?

Vliegveld Hilversum. Van rechtsonder schuin omhoog lopend naar links baan 13-31 die woonwijk Ter Sype dwarsboomt. (Foto: planviewer.nl)

De lange aanloop is bekend. Ooit was de gedachte dat Ter Sype een goede plek was om 600 woningen te bouwen. Sindsdien is de woningnood alleen maar toegenomen, dus het blijft een aanlokkelijk perspectief. Eén ‘probleempje’ echter. Ter Sype ligt in het verlengde van een van de start- en landingsbanen van vliegveld Hilversum. Laag overkomende vliegtuigen zorgen niet alleen voor geluid(soverlast), vliegtuigen kunnen ook uit de lucht vallen, al gebeurt dat laatste maar zelden. Kortom: die baan van vliegveld Hilversum blokkeerde al jaren geleden het woningbouwplan. Zo’n 70 woningen zouden haalbaar zijn,  maar 600 nooit ofte nimmer. Nu kan het best zijn dat 600 wat teveel is voor het omliggende wegennet om het extra verkeer te verwerken, maar ook 400 woningen of zelfs 300 is al een stuk beter dan die schamele 70.

(Illustratie DC Groep)

Sindsdien zijn er wat ontwikkelingen geweest. DC Groep uit Deventer is in de plaats gekomen van ontwikkelaar Lithos. En de provincie is aan het morrelen geslagen aan geluidscontouren rond het vliegveld. Sinds vorig jaar bekijken DC Groep en de gemeente Wijdemeren wat op Ter Sype toch mogelijk is aan bouw van woningen, bedrijfspanden en wellicht gebouwen met maatschappelijke functies. Vanuit de Wijdemeerse politiek zit D66 daar flink achteraan.

Combinatie

Dat de ontwikkelaar kijkt naar een combinatie van wonen en bedrijvigheid is vrij logisch. Is in die sfeer iets realiseerbaar, dan is dat voor DC Groep in elk geval iets, zij het dat het minder profijtelijk is dan een wijk met 600 nieuwe woningen. En waarnaar nu wordt gekeken is ook volkshuisvestelijk beter dan helemaal niets, maar helaas beduidend slechter dan 600 broodnodige woningen.

Omdat het vliegveld, althans het bestuur daarvan, zich onder druk gezet voelde, heeft het eerder dit jaar aan de Wijdemeerse politiek een nieuwbrief gestuurd vol argumenten en afwegingen. Een en ander leidt tot de conclusie dat het vliegveld moet blijven zoals het is.

Drie noodzakelijk

Een van de argumenten is, dat de bestaande drie (gras)banen noodzakelijk zijn voor de exploitatie zo niet van het vliegveld zelf, dan toch van de bedrijfjes op het vliegveld. We hebben het dan over ten hoogste 25 fte aan directe werkgelegenheid plus nog wat indirecte werkgelegenheid.

De vraag die dat oproept, is of daarvoor echt drie start- en landingsbanen nodig zijn. Of het wel klopt dat het vliegveld en de daarmee verbonden bedrijfjes kopje onder zouden gaan als die ene baan die 600 woningen onmogelijk maakt buiten gebruik zou worden gesteld. Niet het hele vliegveld dicht en weg dus, maar alleen die ene baan buiten gebruik stellen om de bouw van 600 woningen mogelijk te maken. Waarom zou dat onmogelijk zijn?

Andere vliegvelden

Een blik op andere velden in Nederland voor de kleine luchtvaart zou ons verder kunnen helpen. En zie wat een inventarisatie oplevert.

Vliegveld Ameland. Heeft 2 grasbanen.

Vliegveld Texel. Heeft 2 grasbanen.

Vliegveld Hoogeveen. Heeft 1 grasbaan.

Vliegveld Midden-Zeeland (bij Arnemuiden). Heeft 1 grasbaan.

Vliegveld Middenmeer (in de kop van Noord-Holland). Heeft 1 grasbaan.

Vliegveld Oosterwold (bij Winschoten). Heeft 1 grasbaan, met in één richting aan het begin van de baan een stukje ‘grasstenen’.

Vliegveld Budel (Kempen Airport). Heeft 1 verharde baan.

Vliegveld Den Helder (De Kooy). Heeft 1 verharde baan.

Vliegveld Teuge (bij Apeldoorn). Heeft 1 verharde baan.

Vliegveld Hoeven (Breda Airport). Heeft 1 verharde baan.

Vliegveld Drachten. Heeft 1 verharde baan.

Nu is natuurlijk het ene vliegveld het andere niet. Er zijn er met een grasbaan en er zijn er met een verharde baan. Er zijn er met een of meer vrij korte banen en er zijn er met een lange baan. Dat zijn verschillen die ertoe doen. Maar bovenstaand overzichtje laat in elk geval één ding zien: de meeste vliegvelden voor de kleine luchtvaart in Nederland doen het met één baan, twee hebben twee (gras)banen. Alleen vliegveld Hilversum verkeert in de luxe positie te beschikken over drie banen.

Alle andere vliegvelden blijven gewoon bestaan en kunnen blijkbaar netjes worden geëxploiteerd. Waarom zou vliegveld Hilversum dan niet toe kunnen met een baan minder? Waarom zouden er in Hilversum ineens financiële problemen ontstaan als één van de drie banen buiten gebruik wordt gesteld?

Helpende hand DC Groep

Overigens is het best voorstelbaar dat op vliegveld Hilversum aanpassingen noodzakelijk zijn indien die ene gewraakte baan inderdaad buiten gebruik wordt gesteld. En het is ook best denkbaar dat met zulke aanpassingen geld gemoeid is dat de vliegveldstichting niet of onvoldoende heeft.

In dat geval lijkt het me evenzeer denkbaar dat onwikkelaar DC Groep de vliegveldstichting de helpende hand reikt. Beide partijen zouden daarmee geholpen zijn. De vliegveldstichting wordt dan financieel uit de brand geholpen en voor DC Groep ontstaat een wenkend perspectief. Voor de ontwikkelaar wordt dan eindelijk de bouw mogelijk van de ooit gedroomde maar tot nu toe altijd geblokkeerde 600 woningen. En dat levert de ontwikkelaar meer op dan een combinatie van wat woningen plus wat bedrijfspanden waaraan nu noodgedwongen wordt gedacht.

Rationele uitweg

Ja, het vliegveld moet dan wat inleveren, maar dat lijkt me een aanvaardbaar offer ten bate van de vele woningzoekenden in Wijdemeren en de regio. Die woningzoekenden zouden in zo’n scenario de grote winnaars zijn. En DC Groep wordt er beslist niet slechter van.

De rationele uitweg uit dit al jaren spelende probleem lijkt dus goed overleg tussen de DC Groep en de vliegveldstichting. De gemeente Wijdemeren zou een handje kunnen helpen dat gesprek op gang te brengen. Sterker nog: de gemeente Wijdemeren zou dat moeten doen.

12 gedachten op “Vraagje bij grootste obstakel voor woningbouw Ter Sype: drie banen op vliegveld, is dat niet wat veel?”

 1. Het is altijd het zelfde liedje mensen die klagen en een grote mond hebben en dreigen een abonnement op te zeggen worden gehoord. Daar komt nog bij dat zij denken een patent te hebben op rust en natuur van een stuk grasland, want meer is het niet. Hebben deze mensen wel eens nagedacht over de grote woningnood in Wijdemeren of hebben zij geen kinderen? Van mij mag het vliegveld verhuizen naar Soesterberg, staat helemaal leeg, en laten we het vliegveld iets moois neerzetten.

  1. Het is jammer dat wanneer je je mening geeft over iets er altijd wel weer iemand onhebbelijk of persoonlijk wordt. Op de vraag of ik kinderen heb: ja. Dat er woningnood is: ook ja. Als dit een slag bij heldere hemel is voor u is dat heel vervelend. Wist u immers niet dat Loosdrecht een dorp was met beperkte woonruimte toen u aan kinderen begon? Maar om dan een vliegveld dat op de werelderfgoedlijst staat en wat u een stuk grasveld noemt maar weer te offeren gaat te ver. Wat voor wereld zal er overblijven voor de kinderen van uw kinderen als wij maar lukraak alle stukjes grasveld vol gaan bouwen?

 2. Natuurlijk mag Eddie de Paepe zijn mening geven!
  Maar wat niet mag is dat de hoofdredactie toe staat dat de krant als dagelijks actieblaadje misbruikt wordt voor de privébelangen van een journalist.
  Dat is wat er gebeurde. Dag in dag uit artikelen met het logo van Geen Herrie op de Hei, zonder weerwoord of ruimte voor de mening van Jaap van Waveren die toen wethouder van Wijdemeren was.
  Ik weet dat sommige mensen hier toen hun abonnement opzegden vanwege die ongenuanceerde acties in de G&E.
  Een verklaring van zijn hand, of excuses van de hoofdredactie heb ik nooit gelezen.

 3. Dag Rik,

  Fijn dat je de geschiedenis van het Vliegveld en Ter Sype nog even schetst. Het was inderdaad Eddie de Paepe die de vrije hand kreeg van de redactie van de Gooi en Eemlander om steeds weer het plan Ter Sype de grond in te trappen. Niemand floot hem terug, ik heb me daar altijd over verbaasd.

  1. Beste Lia,
   In een korte verklaring publiceerde Eddie, dat hij inderdaad als direct betrokkene zijn mening ook geeft. Dit onder druk van ondermeer door mij als bedenker van het compromis al in 1995 ingezonden brieven.

 4. De twee felle negatieve reacties die al zijn gegeven door mevr. Michels en de heer Bos wekken misschien de indruk dat het plan om enige honderden woningen te bouwen op Ter Sype door het huidige college uit de lucht komt vallen. (Wethouder Jan Jaap de Kloet wordt als boeman opgevoerd.)
  Daar moet wel even wat perspectief bij gezet worden.
  De voormalige gemeente Loosdrecht had die bouwplannen op Ter Sype al vóór de eeuwwisseling. Wijdemeren erfde die plannen op 1 januari 2002 bij de herindeling. Alle Wijdemeerse colleges zijn, vanaf die datum tot en met vandaag, bezig geweest met het vliegveld, met Hilversum, met de provincie en met het ministerie van Verkeer en Waterstaat om 400 – 650 woningen op het vliegveld te kunnen bouwen (Dat aantal varieert in de verschillende scenario’s die vanaf 2002 genoemd werden.)
  In 2008 leek het te gaan lukken met een college met twee Loosdrechtse wethouders. Alle instanties die er toe deden, zegden medewerking toe voor de bouw van 500 woningen in 2011 in combinatie met de verharding en draaiïng van de startbaan. Ook het college van Hilversum wilde meewerken. Een deel van de woningen zou bestemd worden voor Hilversummers.
  http://wijdemeersewebkrant.nl/2008/feb08/080223-02.php
  Er begon zich echter een actiegroep in Hilversum Zuid te roeren, “Geen Herrie op de Hei”. Aangevoerd door de Gooi en Eemlanderjournalist Eddie de Paepe. Die maakte zoveel lawaai, dat in de raad van Hilversum partij na partij de kar keerde. Op 10 januari 2013 werd daar een motie aangenomen waarmee het volledige bouwplan Ter Sype de nek werd omgedraaid.
  http://wijdemeersewebkrant.nl/2013/jan13/130110-04.php
  Wijdemeren nam zich voor om een deel van die woningen (ca.160) die niet afhankelijk waren van het vliegveld en Hilversum dan maar te gaan bouwen. Dat plan sluimert nog.
  Lees de complete geschiedenis van 2001 tot 2018 in het Dossier in de Wijdemeerse Webkrant.
  http://wijdemeersewebkrant.nl/dossiers/ter_sype.htm

  Overigens was en is Ter Sype in mijn ogen voor Wijdemeren én Hilversum van belang om jongeren aan te trekken in onze over-vergrijsde regio. Onderwijzers, agenten, hulpverleners om kort te gaan woonmogelijkheden voor die groepen die voor de leefbaarheid van de regio broodnodig zijn, maar nu niet aan de bak komen.

  1. Een over-vergrijsde regio? Hebben wij niet al alles? Buurtzorg een basisschool een wijk agent een brandweerkazerne 2 supermarkten 5 kappers en 2 fietsenwinkels. Ja als we genoeg natuur slopen en maar woningen en bedrijfspanden gaan bouwen zal dit uitgebreid moeten worden. Loosdrecht is een dorp laat het zo!!!!

  2. Wethouder Jooren (VVD, Hilversum) vond de motie over het vliegveld in 2013 te vroeg! Nu is het zo, dat B&W niet verplicht zijn moties uit te voeren, amendementen (wijzigingen) op formele raadsvoorstellen wél. B&W had dit dus ook niet kunnen uitvoeren, maar toen men dat besprak gaf een nooit naar buiten gekomen argument de doorslag. Ter Sype zou toen te concurrerend zijn met hun eigen bouwproject Anna’s Hoeve! De PvdA-wethouder Economie bracht dit in, terwijl zijn eigen fractie sinds 1996 voor ter Sype was. En dus voerde B&W de raadsmotie toch uit.

  3. Jammer dat u niet goed heeft gelezen wat ik heb geschreven. Dat neem ik u niet kwalijk, goed lezen blijft moeilijk, maar ik wil het wel even recht zetten. Ik heb wethouder De kloet niet als boeman opgevoerd wat betreft plan Ter Sype, maar zijn naam genoemd in het algemeen wat betreft bouwen in Wijdemeren.

 5. Wat een belachelijke plan!!!! Ik ben 30jaar geleden in Loosdrecht komen wonen vanwege de natuur en rust. Wat blijft daar van over? Hoelang laten wij onder andere Wethouder de Kloet de gemeente Wijdemeren om zeep helpen? Een van zijn uitspraken “Wijdemeren wordt een reservaat” omdat er volgens hem te weinig gebouwd wordt zegt toch genoeg wat betreft zijn affiniteit tot de gemeente. wat een tegenstrijdigheid met uitspraken dat er meer natuur moet komen. Ons dorp is qua infrastructuur niet uitgelegd voor dit soort plannen dus wat gaan we op offeren en kapot maken om dit mogelijk te maken? shame on you een ieder die hier aan mee werkt.

 6. Wat nou met je zeshonderd woningen!!!
  Ben je helemaal gek geworden?
  We wonen hier voor de rust en natuur om ons
  heen!
  Waar wil je al die mensen op een stuk prachtig weiland boodschappen laten doen dan?
  En wat met de verkeersoverlast?
  Ga lekker ergens anders je ellendige plannen verwezenlijken maar blijf ver weg van hier!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.