Vragen? Geen vragen

Altijd interessant om te zien welke technische vragen de fracties stellen als de programmabegroting weer voorligt. En welke fracties helemaal niets te vragen hebben.

Hier een overzicht van het aantal vragen dit jaar over de programmabegroting 2019-2022 van de gemeente Wijdemeren. Terwijl De Lokale Partij met 75 veelal zinnige vragen komt, hebben twee van de vier politieke partijen die in het college vertegenwoordigd zijn, helemaal geen vragen: Dorpsbelangen en VVD. Onaannemelijk, vind ik, dat alles je kennelijk volkomen duidelijk is. Dat kan gewoon niet. Wat dan? Is ’t luiheid? Gebrek aan interesse? Aan kennis? Heeft men er geen tijd voor? Heeft men wel wat beters te doen? Het getuigt in ieder geval niet van een dualistische opstelling. Dualisme houdt immers in dat de raad zich onafhankelijk en kritisch opstelt ten opzichte van het college, ook ten aanzien van beleidsvoornemens zoals geconcretiseerd in een programmabegroting.

Ook vreemd: Dorpsbelangen en de lokale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie hebben niet alleen geen enkele vraag over wat ‘de eigen wethouder’ in de begroting ingebracht heeft, maar ook niet over de inbreng van de andere leden van het college. Bij de behandeling in de commissie op 1 november zullen die fracties dan ook nauwelijks klokminuten nodig hebben — er is een maximale spreektijd van 20 minuten per fractie — want daar gaat het over de technische aspecten van de begroting. Zou het niet aardig (en democratisch!) zijn als DB en VVD hun 20 minuten of althans een deel daarvan afstaan aan de opppositie? Want er is echt wel het een en ander over die begroting te zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.