VVD verdeeld over dure Dijk

De VVD stemde donderdagavond verdeeld over een amendement dat ging over een goedkopere aanleg van de heringerichte Kortenhoefsedijk. Dat was om meerdere redenen opmerkelijk.

Onlangs gaf de raad goedkeuring aan het voorstel van het college voor de aanleg van “De Gele Brug” in Ankeveen. Geen echte brug, maar alleen een namaakboog van een ophaalbrug. Niet nodig, maar wel leuk. Kosten 250.000 Euro.

Wethouder Boermans voor het schilderij “Ons Dorp” van Flip Hamers over Kortenhoef dat is teruggekeerd uit het depot.

Donderdagavond lag het voorstel van het college op tafel om de Kortenhoefsedijk te herinrichten. De klankbordgroep van de bewoners sprak de wens uit om dat op een dure manier te doen, zo legde wethouder Boermans uit. Met geluidwerende klinkers en een brede suggestiestrook van geluidswerend asfalt. Een oplossing die ca. 350.000 euro duurder is dan de goedkopere oplossing waarbij over de hele breedte asfalt met een klinkerprint gelegd wordt. Ook hier, niet nodig, maar wel leuk.

De heringerichte Kotenhoefsedijk met klinkers en brede suggestiestroken van geluidswerend asfalt zoals gewenst door de klankbordgroep.

Als je dat leest, dan vraag je je af of er niet een beetje teveel wordt uitgegeven aan “niet nodig, maar wel leuk”.  Stan Poels (PvdA/GL) diende mede namens DLP een amendement in, om niet de dure, maar de goedkope wegbedekking te kiezen en zo 350.000 euro te besparen vanwege “het fragiele begrotingsevenwicht van Wijdemeren”, zoals hij dat vriendelijk noemde. Olivier Goetheer (DLP) gaf steun aan dat amendement als mede-indiener. Verrassend genoeg kwam daarna Sieta Vermeulen (VVD) met de mededeling dat ook de VVD-fractie zich achter het amendement schaarde. Tijd om koppen te tellen dus. Drie DLP (1 afwezig), drie VVD en twee PvdA/GL, 8 van de zeventien, het werd nog spannend. (Ook van het CDA was Erik Torsing afwezig.)

Stan Poels (PvdA/GL)
De bewoners willen het

Wethouders Boermans verklaarde dat die goedkopere keuze niet kon omdat alle bewoners de dure oplossing wensen. Die verdedigingslijn van de wethouder ontlokte aan Stan Poels de uitspraak: “Burgerparticipatie, hoe mooi ook, is geen alibi om aan het budgetrecht van de raad te tornen! Wij houden ons recht om daar anders over te denken en te besluiten!”

Bij de stemming werd de rol van de VVD fractie nog merkwaardiger. Eerst had fractievoorzitter Sieta Vermeulen gezegd dat de (hele) fractie het amendement zou steunen. Na een schorsing, aangevraagd door (dijkbewoner) Jan-Willem Nienhuis (CDA), bleek plotseling dat de VVD fractie verdeeld zou gaan stemmen over het amendement.

Meerderheid VVD-fractie: Sorrel Hidding (links) en Sieta Vermeulen (fractievoorzitter).
Samen uit, samen thuis
Michiel van Balen (VVD)

Voor de goedkope oplossing stemden PvdA/GL, DLP en twee VVD’ers Sieta Vermeulen en Sorrel Hidding. Tegen stemden Michiel van Balen (VVD), die als stemverklaring iets mompelde als: “samen uit samen thuis” en de fracties CDA, DB en D66. Nadat hiermee de weg vrij was voor de dure oplossing van 350.000 euro extra voor de klinkers, stemde de raad unaniem voor het gehele voorstel.

Ontstemd over VVD

Naar verluidt was de coalitie behoorlijk ontstemd over het gedrag van de VVD fractie. Er bleek dat de coalitiepartijen VVD, CDA, DB en D66 vooraf hadden afgesproken dat men voor de dure optie zou stemmen. Intern schijnen er termen als “dat was eens maar nooit weer” gebezigd te zijn door het CDA over het stemgedrag van de VVD.

Schatbewaarder Klink

Wie bij de beide forse “niet echt nodige” uitgaven totaal buiten de discussie bleef is de schatbewaarder van Wijdemeren, wethouder Financiën Jan Klink, ook van de VVD. Omdat de financiële positie van Wijdemeren zwak is, de OZB bij de hoogste in het land zit en er veel geld naar versterking van de bestuurskracht gaat, nadat die als zwak werd beoordeeld, zou je van hem verwachten dat hij scherp op de uitgaven zou letten en daar ook iets van vinden en over zeggen. Zeker in dit geval, waar zijn twee partijgenoten van de VVD kozen voor de besparing van 350.000 euro. Temeer omdat in april nog bekend werd dat het Dorpscentrum Loosdrecht samen met Nedervecht een verliespost van 1,66 miljoen euro betekende.

Foto’s: Douwe van Essen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.