Waar is de gemeenteraad?

Gebeurt er eigenlijk wel wat in politiek Wijdemeren? De gemeente werkt gewoon door, geloof ik. Je kunt althans een afspraak maken om een nieuwgeborene aan te geven of een paspoort aan te vragen. Maar op politiek gebied gebeurt er niets. De laatste raad is vervallen; commissies zijn er niet.

We hadden ze wel kunnen hebben, want vergaderingen van de gemeenteraad zijn gewoon toegestaan. De noodverordening voor de regio Gooi en Vechtstreek verbiedt weliswaar samenkomsten, maar maakt een uitzondering voor o.a. de bijeenkomsten die wettelijk verplicht zijn, zoals “vergaderingen van gemeenteraden, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn”. Voorts kun je altijd digitaal vergaderen, met of zonder visuele ondersteuning van Webex, Skype, Zoom, enz. En verder wordt eind deze week bekend of je ook besluiten digitaal mag nemen; de spoedwet daarvoor is in behandeling. Dat zal ongetwijfeld toegestaan worden. Je kunt immers niet alles stilzetten of, nog erger, het college alle besluiten als hamerstuk laten afhandelen. Als de spoedwet er doorkomt, kan iedereen – ook de burger – gewoon lekker thuis de vergaderingen met alles erop en eraan bijwonen via internet.

Omgevingswet
Toch gebeurt er wel iets. Regelmatig worden op het gemeentelijke raadsinformatiesysteem ingekomen stukken gepubliceerd, waaronder een ‘wethoudersbrief over de stand van zaken Omgevingswet’. Dat onderwerp interesseert me in hoge mate, al kan ik mij ook voorstellen dat op dit moment de meeste lezers van Rading Nul al afgehaakt zijn.

De Omgevingswet zou op 1 januari 2021 ingaan, maar is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. Nadat het Ministerie eerder geen gehoor gegeven had aan de waarschuwingen van softwarebedrijven dat de vereiste programmatuur niet op tijd af kon zijn, moest het Ministerie de zaak wel uitstellen, met het coronavirus als excuus, omdat de softwareleveranciers de publiciteit zochten. De wethoudersbrief van Jan Klink geeft aan dat men in Wijdemeren gelukkig doorgaat met de voorbereidingen die op gemeenteniveau uitgevoerd moeten worden. Terecht, want de invoering van de Omgevingswet is een immens complexe zaak die heel veel tijd vergt.

Wat voor gemeente willen we zijn?
Eén van de aspecten van de invoering waar ik echt naar uitkijk, is de Omgevingsvisie, het beleidsdocument waarin vastgesteld wordt wat voor een gemeente we willen zijn. Wat is onze identiteit en wat zijn onze ambities? Hoe willen we onze gemeente verder ontwikkelen? Hoe willen we in de toekomst wonen? Kortom, de vraag ‘Wat voor gemeente willen we zijn?’ die De Lokale Partij al jaren in de gemeenteraad stelt zonder er in te slagen de andere fracties tot een discussie daarover te verleiden. Nu zal het er toch echt van moeten komen.

Wat ook interessant wordt, is wat er gedelegeerd gaat worden aan het college en wat de raad tot zijn eigen competentie gaat rekenen. Gaat de raad bevoegdheden overlaten aan het college, zoals het vaststellen van delen van het Omgevingsplan? Van een voorbereidingsbesluit? Gaat de raad voldoende toezien op vroegtijdige participatie? Voor welke specifieke activiteiten gaat de raad overleg met derden verplicht stellen? Grijpt de raad de gelegenheid om zaken te veranderen en problemen op te lossen, zoals het probleempje dat ik in een eerder artikel heel summier aan de orde stelde: hoe verzoen je de uitgangspunten van de energietransitie met de huidige strikte opvattingen ten aanzien van bouwvlakken in een bestemmingsplan? Is onze gemeenteraad gemotiveerd genoeg om zich in dit soort zaken te verdiepen, en de Omgevingswet aan te grijpen om broodnodige veranderingen aan te brengen?

Keuzes
Er moeten dit jaar allerlei keuzes gemaakt worden. Dus, al is het nu wat stilletjes op politiek gebied, er komt binnenkort genoeg leuks op ons af. Ik hoop dat de raadsleden dit jaar evenveel genoegen beleven aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet als ik.

Eén gedachte op “Waar is de gemeenteraad?”

  1. Vanavond met belangstelling meegeluisterd naar de via Zoom online gehouden speciale informatiebijeenkomst in Hilversum over Corona. B&W gaf samen met de GGD prima uitleg en beantwoordde vragen uit de raad ook online. Met openbaarheid voor geïnteresseerde burgers als ik dus. Prima voorbeeld.
    Overigens is de wet waarnaar wordt verwezen in bovenstaand stuk vanmiddag al door de 1e Kamer goedgekeurd, mocht daar het wachten in ons dorp op zijn geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.