Waar is de Rekenkamer gebleven?

Een gemeentelijke Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en rapporteert daarover aan de raad. Kennelijk heeft de gemeenteraad in Wijdemeren daar weinig behoefte aan. We hebben namelijk al enige tijd geen Rekenkamer meer.

Het laatste Rekenkameronderzoek ging over het recreatie- en toerismebeleid van de gemeente Wijdemeren en werd in de raadsvergadering van 21 december 2017 behandeld. Het laatste jaarverslag van de Rekenkamer zelf is van maart 2018.

Wethouder Klink

Op dat moment was Wim van der Hoek het enige lid aangezien het andere lid, Jan Klink, al op 17 november 2017 zijn functie moest beëindigen omdat hij zelf politiek actief werd. Inmiddels is Klink wethouder in Wijdemeren.

Later heeft Van der Hoek eervol ontslag gekregen, waardoor alleen de Begeleidingscommisie overbleef. Die commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle fracties in de raad. Die hebben het echter nog niet nodig gevonden op zoek te gaan naar nieuwe kandidaten voor de Rekenkamer.

Ooit is de Rekenkamer ingevoerd vanwege het dualisme. In het duale stelsel zou er meer controle zijn op het beleid van het college. Dat zou leiden tot meer transparantie, zo dacht men. Helaas heeft het dualisme nooit echt gewerkt. Misschien is dat de reden dat de gemeenteraad weinig behoefte lijkt te hebben aan een Rekenkamer. Jammer, want uit de tot nog toe verschenen rapporten is duidelijk gebleken dat er wel wat te verbeteren viel. Overigens is het gewoon wettelijk verplicht een Rekenkamer te hebben. De raad dient dus in actie te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.