Wederom: Incompetent Bestuur

Tonnen extra voor Nedervecht o.a. omdat “in de grondexploitatie nimmer rekening is gehouden met het bouwrijp maken terwijl dit wel een contractuele verplichting was” schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad. Wat een vernietigend bewijs van formeel en inhoudelijk onvermogen.

Wethouder Financiën Jan Klink (VVD). Op de tweede rij v.l.n.r. Wethouders Rosalie van Rijn (CDA), Joost Boermans (D66), Jan-Jaap de Kloet (DB) en burgemeester Freek Ossel. (Nieuw is dat de ambtelijke ondersteuning nu op de derde rij daar weer achter zit.) Foto’s: Douwe van Essen.

Gedurende de laatste jaren zijn miljoenen door mismanagement, wanbeleid en onbehoorlijke bestuur verloren gegaan. Wie neemt hiervoor de verantwoordelijkheid?

Niemand natuurlijk. Het ambtelijk apparaat heeft weer zitten slapen (nog niet wakker sinds de provinciale aanwijzing van een weidevogelgebied?) maar ambtenaren kunnen niet worden aangesproken. Waarom eigenlijk niet ?

Wethouder Boermans (D66) deelt mee dat er een tegenvaller van een half miljoen is. Kosten bouwrijp maken vergeten.

De oorspronkelijk verantwoordelijke wethouders (waarvan er één een heuse methode op zijn naam had) zijn vertrokken en de huidige wethouders trekken aan dode paarden of doen alsof ze er niets mee te maken hebben. De voorzitter van de eerste Kamer sprak op 18 januari jl over ons land als “een volwassen democratie…, waarbinnen respect voor de noodzaak van continuïteit in het bestuur van het land breed aanwezig is,”.

Het zittende college heeft er maling aan. En de raad? Die is vooral bezig met het najagen van de onrealistische droom van een zelfstandig Wijdemeren. Met welk doel – behalve het waarborgen van de eigen zetel? Het valt mij best zwaar te moeten melden dat kennelijk de enige verstandige raadsleden bij Pvda/GL te vinden zijn.

Fractie PvdA/GL: Sandra van Rijkom en Stan Poels. Verstandige raadsleden.

De bestuurlijke, politieke en ambtelijke keizertjes zijn niet naakt. Zij zijn verkleed als ambtsdragers en er is niemand die aan die onkundige mensjes iets kan doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.