Weet u nog? BSWW?

Op 17 december vorig jaar maakte het (oude) college bekend dat men de kostenoverschrijdingen en de bedrijfsplannen van de Belastingsamenwerking BSWW niet vertrouwde en daarom de Rijksrecherche inschakelde. Tot op heden gebeurde er kennelijk niets.

Tot vandaag! In het openbare postbakje met de ingekomen stukken troffen de Wijdemeerse raadsleden vandaag een brief aan namens de colleges van Weesp, Stichtse Vecht en Wijdemeren, ondertekend door burgemeester Freek Ossel, waarin wordt aangekondigd dat de Rijksrecherche een onderzoek naar de gang van zaken gaat starten.

Om even uw herinnering op te frissen, waar ging het over? In het kort.  De gemeentebesturen van SWW besloten een gemeenschappelijke regeling op te zetten voor de heffing en inning van de lokale belastingen (o.a. OZB). Er werd een bedrijfsplan opgesteld waar de gemeenteraden hun goedkeuring aan gaven. In dat bedrijfsplan stonden niet de kosten van de omzetting van de oude systemen naar het nieuwe. Na de oprichting van BSWW bleken de kosten gierend uit de klauw te lopen en liepen de tijdige aanslagen ernstig gevaar.

In het voorjaar van 2017 deed prof. dr. J Bossert onderzoek naar de gang van zaken. Toen bleek dat er verschillende versies van het bedrijfsplan gecirculeerd hadden. Ook werd toen duidelijk dat het bedrijfsplan waar de politiek ja tegen had gezegd substantiëel afweek van een intern bedrijfsplan. Intussen gingen er bakken geld naar BSWW om de zaak draaiend te houden en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. (Lees ook het complete dossier op de Wijdemeerse Webkrant.)

Dat was voor de drie colleges aanleiding om op 17 december vorig jaar aan te kondigen dat aan de Rijksrecherche gevraagd werd om een justitiëel onderzoek te starten. Begin dit jaar werd nog medegedeeld dat de Rijksrecherche het erg druk had en dat het onderzoek daarom even moest wachten.

Kennelijk is het nu zover. In een brief aan de raden deelt voorzitter Freek Ossel van BSWW vandaag, 13 september 2018 mee dat  het onderzoek gaat starten. Over de vertrouwelijkheid van het op te leveren rapport van de Rijksrecherche moet de Wijdemeerse raad (en de andere twee raden) binnenkort besluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.