Wensdenken en wegzwijgen

Wensdenken (Engels: wishful thinking) is datgene wat men wenst als waar te beschouwen, met voorbijgaan aan de feiten. Ik meen dat het merendeel van de raad van Wijdemeren zich hier schuldig aan maakt.

Waar doel ik op: Het tegen beter weten in maar blijven denken dat deze gemeente nog in lengte van jaren zelfstandig kan blijven. Je coûte que coûte blijven verzetten tegen een reddende fusie met Hilversum. Denken dat die logische fusie wel overwaait wanneer je kiest voor een regiofusie over 10 jaar. Van uitstel komt afstel, nietwaar ? Typisch overspronggedrag van raadsleden die niet meer weten wat te doen. Dat gaat onze inwoners veel, heel veel geld kosten.

Zijn alle raadsleden de weg kwijt? Nee, alleen PvdA/GL houdt in dezen de realiteit in het oog en handelt dienovereenkomstig. Bewonderenswaardig.

 Wegzwijgen (Engels: the elephant in the room) is het idee dat ernstige zaken vanzelf verdwijnen wanneer je er niet meer over spreekt. Ik meen dat het merendeel van het college van Wijdemeren zich hier schuldig aan maakt.

Waar doel ik op: Een ernstige aantijging nav het BSWW-dossier (aanleiding voor de Rijksrecherche om nader onderzoek te doen) onderin de lade stoppen en niet meer over praten. Vooral geen druk uitoefenen bij diezelfde Rijksrecherche om met een finale rapportage te komen en/of deze te openbaren. Het BSWW traject  heeft onze inwoners al veel, heel veel geld gekost. Voor uw herinnering: dit onderzoek is in het najaar van 2017 gestart nav het rapport van Prof. Bossert. De drie burgemeesters Marc Witteman (Stichtse Vecht), Bas Jan van Bochove (Weesp) en Freek Ossel  (Wijdemeren) namen volledige verantwoordelijkheid voor de problematiek in de BSWW samenwerking. Wegzwijgen lijkt nu het devies.

Zwijgt iedereen op het gemeentehuis hier dan over ? Mijn hoop is gevestigd op de nieuwe gemeentesecretaris, dat lijkt me geen “onderin de lade” type. Doortastend.