Wijdemeren terug in het Hok

Vandaag kwam het bericht dat het Wijdemeerse gemeentebestuur volgens de Commissaris van de Koning in Noord-Holland met het nieuwe vergaderen de wet overtrad. Met name het inhuren van een externe commissievoorzitter is onwettig. Burgemeester Crys Larson besloot direct om te stoppen met deze constructie. De voorzitter moet een raadslid zijn.

Raadsgriffier Debby de Heus en extern commissievoorzitter Vivian Boelen. (Foto: Cor Koster)

Op 6 oktober schreef ik over de commissievergadering die ging over het z.g. “nieuwe vergaderen”.  In die commissievergadering wees Alette Zandbergen (DLP) er op dat de Eerste Kamer afgelopen zomer een voorstel, om externe commissievoorzitters toe te staan, had verworpen. Waarmee het besluit van de Wijdemeerse raad om dat wel te doen, onwettig was. De raad en het college onder aanvoering van waarnemend Burgemeester Freek Ossel besloten anders.

Uit protest opgestapt

Collega Cor Koster gaf op 13 oktober een nadere toelichting, ook al nadat Alette Zandbergen, haar voorzitterschap van de commissie Bestuur en Middelen uit protest had beëindigd. Robby Israel schreef in zijn verslag van de raad dat Olivier Goetheer en Alette Zandbergen (beiden DLP) tegen het nieuwe vergaderen stemden   omdat zij het niet eens waren met het in hun ogen onwettige besluit. De meerderheid stemde er, bij wijze van proef, wel mee in.

En dus werd Vivian Boelen ingehuurd om de commissies voor te zitten. Op 15 oktober schreef ik een verslag over mijn ervaring, als toehoorder,  met het nieuwe vergaderen volgens de BOB methode. Erg positief viel mijn oordeel niet uit, ondanks het feit dat Vivian Boelen de vergaderingen goed en prettig voor zat.

Goed fout

Vandaag gaf de gemeente in een persbericht aan dat burgemeester Ossel kennelijk voor de zekerheid aan de provincie vroeg of Wijdemeren wel of niet met de externe (onwettige) voorzitter door mocht gaan. Het antwoord op die vraag blijkt ontkennend. Nee, een externe commissievoorzitter, niet zijnde een raadslid, is onwettig en mag niet. Daar zat het hele college en de hele raad, behalve Olivier Goetheer en Alette Zandbergen, dus goed fout mee.

Burgemeester Crys Larson kon daarop niet anders doen dan het fenomeen externe commissievoorzitter met onmiddellijke ingang af te schaffen. Overigens werden alle raadsbesluiten wel conform de procedure genomen, waardoor geen situatie is ontstaan dat besluiten, die in de afgelopen periode werden voorbereid en genomen, plotseling ongeldig zijn.

Ik ben benieuwd of de afgetreden, c.q. opgestapte commissievoorzitters Mario Wouters (D66), Ria Hennis (DB) en Alette Zandbergen (DLP) weer terug komen in hun functie.

Op 15 oktober eindigde mijn stuk met een verschil van inzicht tussen René Voigt (DB) en mij. Ik vond dat de raadsleden zich in deze kwestie niet aan hun eed van “trouw aan de wetten van het land” hadden gehouden.
Citaat uit dat stuk: “En dat kan natuurlijk niet vind ik. Ook daarover waren René Voigt, die altijd hamert op procedures en reglement van orde, en ik het niet eens. Hij vindt dat het wél kan.”

Toch niet dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.