WOB Tandeloos Instrument

De WOB, Wet Openbaarheid van Bestuur is een mooi goed. Behalve als  bestuurders weigeren om documenten af te staan zoals Premier Rutte of ze onleesbaar maken zoals Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

WOB en Dividendbelasting

Dan heb je helemaal niets aan die WOB. Met veel duwen en trekken kwamen documenten op tafel over het besluit om de dividendbelasting af te schaffen. Toen er toch met veel moeite wat los kwam, bleek zonneklaar dat de premier en minister Wiebes met in hun kielzog de fractievoorzitters van de coalitie ons voorgelogen hadden. In het advies van de ambtelijke medewerkers werd die afschaffing afgeraden. Maar dat mochten wij niet weten. En daarom leed de politieke top van Nederland aan een collectief geheugenverlies. Met als gevolg dat niet de kamer geïnformeerd werd, wat zou moeten, maar wel een hoogleraar die dankzij de WOB toch wat wist te bemachtigen.

WOB en ARHI

Iets dergelijks speelt zich in Haarlem af. Er zijn van diverse kanten WOB verzoeken gedaan inzake de voortgang en besluitvorming in het dossier van de ARHI procedure waarmee Noord-Holland de bestuurlijke indeling in onze regio wil vereenvoudigen. In andere woorden, de vorming van drie gemeenten in de regio, op weg naar één gemeente Gooi en Vechtstreek. In Haarlem heerst niet het geheugenverlies dat Den Haag onlangs in zijn greep hield. Nee, in Haarlem zit iemand met een zwarte viltstift die zorgvuldig alles zwart maakt in de op grond van de WOB verstrekte documenten. Zelfs de teksten inzake het open overleg met de Gooise gemeenten is zwart gemaakt.

Wat is er loos?

En dan ga je je toch afvragen wat er aan de hand is. Is er onenigheid in het college van GS? Is Johan Remkes het oneens met Jack van der Hoek? Hebben de ambtenaren adviezen gegeven die niet in goede aarde vielen, net als de adviezen in Den Haag over de afschaffing van de dividendbelasting tot chronische hoofdpijn en geheugenverlies leden? En mogen onze eigen, democratisch gekozen, bestuurders in de Gooise gemeenten dat dan ook niet weten? Moet er weer een hoogleraar aan te pas komen om de man met de viltstift te laten stoppen met zijn geheimzinnigdoenerij?

Een stevige democratisch bestuurder moet niet bang zijn voor het besluit dat hij neemt. En hij moet natuurlijk bereid zijn om uit te leggen waarom hij dat besluit nam. Wat dat dan ook is. Juist als in de processtukken hier en daar iets anders aan adviezen stond.

Deze geheimzinnigdoenerij leidt alleen maar tot meer argwaan en zal het pleidooi voor herindelingen in het Gooi meer schaden dan goed doen. En dat kan toch niet de bedoeling van GS zijn?

Rik Jungmann