Zij, die het zo goed weten…

Zij, die het zo goed weten zijn onder ons. Nu is het weer collega columnist Martin Vuyk die spreekt van een “reddende fusie met Hilversum,” en zijn woorden sporen naadloos met die bekende profeet uit de linkse hoek, die al jarenlang absoluut zeker weet, dat er hier zonder die reddende fusie geen redelijk leven meer mogelijk is.

Als we al niet verhongeren of op een andere wijze ellendig om het leven komen, dan zullen we als nietszeggend gehuchtje in de gezellige rijke Gooise gemeenschap ten onder gaan.

Is er dan werkelijk geen hand meer op elkaar te krijgen voor het streven naar een  blijvend zelfstandig Wijdemeren? Heeft iedereen het opgegeven? Het is stil in het openbare leven op wat gemompel in de gemeenteraad na, , maar het lijkt geen stilte voor de storm. De eens zo fiere strijders voor referenda en enquêtes, laten het er nu bij liggen, het is toch maar vechten tegen de bierkaai, er is toch niets meer aan te doen, we kunnen onze energie wel beter gebruiken.

Maar is dat wel zo? Wijdemeren heeft toch potentie in overvloed. Genoeg grondgebied, genoeg inwoners, genoeg mogelijkheden voor intergemeentelijke samenwerking. Wat de lokale democratie het meest bedreigd, zo las ik in het boek van Voermans en Waling is schaalvergroting, wanneer gemeentebesturen onherkenbare grootheden worden, met geringe belangstelling voor kleinschalige problemen in de dorpskernen.

Schaalvergroting als antwoord op die doorgeschoten regelzucht waaronder Nederland al sinds jaren  gebukt gaat,  die de samenleving terroriseert met circulaires en formulieren en allerlei andere vaak onleesbare en onbegrijpelijke onzin. Symptoombestrijding in plaats van het kwaad met wortel en tak uit te roeien.

Wijdemeren zelfstandig behoort niet naar de prullenmand te worden verwezen. Spreken van een reddende fusie is mensen iets op de mouw spelden, een onzinnig toekomstbeeld dat op geen enkele wijze behoorlijk kan wordenonderbouwd.

Vechten voor je zelfstandigheid zou vanzelfsprekend moeten zijn, een nobel ideaal, maar zelfs de publiciteit, die ongekroonde koningin van het volk laat het hopeloos afweten

Putter  

3 gedachten op “Zij, die het zo goed weten…”

 1. Altijd een genot om het bloemrijke proza van Putter te mogen lezen, zo ook deze keer. Op inhoud echter, de zelfstandigheid van onze gemeente, liggen we een Kortenhoefse-plas-breedte uiteen. Daarom het volgende voorstel: Tot aan de regio-fusie past Putter de verhogingen van mijn gemeentelijke belastingen (behoudens inflatie-correctie) uit zijn zak bij. Heb ik dat zwart-op-wit, dan kan ik wel wachten tot aan de vorming van de Groot Gooiland gemeente. Bij nader inzien lijkt me dit de basis voor een breder voorstel, namelijk eenieder die vóór zelfstandigheid is betaalt de gemeentelijke verhogingen voor de mensen die zich uitspreken voor fusie met Hilversum. “Put your money where your mouth is”, in goed Nederlands. Ik zal de lezers van Rading-0 op de hoogte houden omtrent de voortgang van dit voorstel.

  1. In gedachten volg ik de komende vier jaar al de steeds terugkerende debatten in de raad van Wijdemeren over de vraag of fusie met wie dan ook financieel voordeel biedt. De afgelopen raadsperiode geeft mij geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat uit die beraadslagingen de komende vier jaar een exact bedrag rolt waarmee de voor- en tegenstanders van fusie elkaar om de oren kunnen slaan, laat staan compenseren in de OZB. (Al zou dat wel erg leuk en terecht zijn. 😎)

   Het gedachtenexperiment over dat soort debatten de komende vier jaar vervult mij nu al op voorhand met enige lichte weerzin. Maar dat terzijde.

 2. Beste Putter,
  Deels dezelfde mensen die faliekant tegen het tot stand komen van Wijdemeren waren strijden nu vóór behoud van Wijdemeren – en deels met dezelfde argumenten. Ja, er is landelijk zeker sprake van “doorgeschoten regelzucht” maar dat is een gegeven waar wij niet omheen kunnen. Een van de gevolgen hiervan is de noodzaak grotere gemeenten te creëren.
  Zelfstandigheid kan tegen een hoge prijs die blijkens een gemeentelijke enquête vrijwel niemand bereid is te betalen.
  met groet,
  Robby

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.