Zin en Noodzaak

Op de agenda van de komende raadsvergadering  (9 mei) staat een tweetal opmerkelijke punten:

Opmerkelijk: het ene punt is zowel onnodig als onzinnig, het andere is weliswaar onnodig maar zeker zinnig. Laat ik mezelf verduidelijken….

Het bouwen van het IKC (Integraal Kind Centrum) in Loosdrecht is een flinke stap in de goede richting. Schoolgebouwen optimaal benutten, los van religie en levensovertuiging. Nog altijd petje af voor Sandra van Rijkom die dat voor elkaar gekregen heeft. Maar nu de bouwplannen tot uitvoer komen wil men ineens ook gasloos bouwen en of de gemeente dat maar even wil voorfinancieren, want zelf vindt het schoolbestuur het niet belangrijk genoeg om er geld aan te besteden. PLOF.

De (absurde) plicht om gasloos te bouwen geldt niet voor dit bouwplan en áls het al gold dan heeft dit gemeentebestuur de mogelijkheid om het naast zich neer te leggen. (zoals Hilversum dat doet…) Wanneer je dan óók nog in het raadsstuk leest: “Het nu terugdraaien van het uitgangspunt van aardgasvrij bouwen leidt tot hoge extra kosten en aanzienlijke vertraging van het project.” …. dan weet je dat de burgerij hier een oor wordt aangenaaid. Men heeft dus vooraf geen akkoord gekregen om gasloos te bouwen, heeft wel alle plannen eigenmachtig gasloos laten uitwerken en komt dan nu met het argument dat wanneer ze hun zin niet krijgen er veel vertraging optreedt omdat de plannen opnieuw moeten worden uitgewerkt. Wie belazert hier nu de kluit?  En wie van de raadsleden doorziet dit niet?

Gasloos bouwen is bovendien bewezen veruit de minst effectieve maatregel. Gas wordt in onze buurlanden juist als zegen voor de klimaattransitie gezien, ze schudden daar dan ook meewarig hun hoofd over Nederland en de groene gutmensch. Maar ja, als je in deze raad het woord “groen” laat vallen, liefst in combinatie met de woorden “milieu en duurzaamheid”, dan schakelt een flink deel van onze raadsleden per direct hun verstand uit. Het voorstel zal dus wel met grote meerderheid worden aangenomen. Je eigen doctrine met andermans geld betalen, hoe democratisch.

Dan de Gele Brug in Ankeveen. In principe onnodig. Geen twijfel over, want het water stroomt en de auto’s rijden. En toch niet onzinnig, nee, zelfs verre van dat. Het zijn juist dit soort lokale initiatieven die het benodigde geld dubbel en dwars waard zijn. Het toeristische aanzien van het dorp stijgt, de saamhorigheid in het dorp wordt versterkt, het historisch perspectief wordt eer aangedaan, de lokale economie wordt versterkt en als ik het raadstuk goed begrijp kan door de bouw van deze brug gelijktijdig een fauna-passage worden gerealiseerd.

Eric Torsing (CDA) is met dit voorstel gekomen. Een goed voorstel, een realistisch voorstel, zoals we gewend zijn van Eric Torsing. Hadden we maar meer mensen in de raad van zijn kaliber, met zijn gouden hart en pragmatische kijk op onze samenleving. Dan hoefde ik mij niet zo’n zorgen te maken over dat kolderieke aardgasvrije bouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.