Vraagje aan D66. Wordt het nog wat, die Gooi en Vecht fusie?

In april 2018 trad het huidige college aan. In het coalitieprogramma van VVD, DB, CDA en D66 staat prominent dat gestreefd wordt naar een totale fusie van Gooi en Vecht binnen 10 jaar.

In dat coalitieprogramma (bestuursakkoord) staat onderstaande titel boven de allereerste paragraaf. Daar kan je niet overheen lezen.

De bestuurlijke toekomst van Wijdemeren
De gemeente Wijdemeren zet in op de vorming van één gemeente Gooi en Vecht binnen 10 jaar.

Waarmee het belang van die fusie onderstreept werd. Het was D66 dat de opname van deze tekst in het bestuursakkoord wenste. Bij het schrijven van het coalitieprogramma wees de VVD deze wens niet geheel af. DB en CDA dachten: “Laat ze maar, dat gaat toch niet gebeuren.”. Maar het is sneller 2028 dan je denkt.

Bij het opstellen van het coalitieprogramma dachten die twee partijen ongetwijfeld: “D66 je kan dat wel willen, maar gelukkig is dat tien jaar uitgesteld en dan zien we wel weer.” En ja hoor! Minister Kajsa Ollongren trok, in het zicht van de haven, kort na de verkiezingen in 2018 de stekker uit het door de provincie gestarte herindelingsproces met Hilversum, tot vreugde van DB en het CDA.

Heeft het  huidige college initiatieven ontplooid om de door hen gewenste (nou ja, eigenlijk door DB en CDA ongewenste…) fusie dichterbij te brengen? Ik heb ze niet gezien. Waarom schrijf ik dit? Omdat ik gisteravond begon met kijken naar de raad op internet na het koninklijke aftreden van Minister Kaag.

Nanne Roosenschoon (D66) wil geen fusie!
Nanne Roosenschoon (D66)

Ik viel in het debat toen het ging over de motie van alle partijen, behalve het CDA, inzake de initiatieven die het college moet nemen als gevolg van de inhoud van het rapport van Necker van Naem. In de bijdrage van Nanne Roosenschoon , de fractievoorzitter van D66, zei deze het volgende: “Wij willen wel de organisatie op orde brengen, maar wij willen géén fusie of herindeling”

Mij schoot direct de tekst in het bestuursakkoord in de gedachten:
De gemeente Wijdemeren zet in op de vorming van één gemeente Gooi en Vecht binnen 10 jaar.

Dat is andere koek!

Joost Boermans (D66) toen, tegen herindeling

Kijk, daar is D66 van de vorige raadsperiode 2014-2018 weer. Ik blik even terug. D66 was toen de eerste drie jaar mordicus tegen een fusie met Hilversum. Sterker nog fractievoorzitter Joost Boermans sprak zich herhaaldelijk sterk uit tegen de herindeling die GS Noord-Holland opstartte en stelde voor om een referendum te organiseren in de verwachting dat een grote meerderheid tegen zou stemmen. Op 15 februari bood Boermans een taart aan aan de actiegroep Wijdemeren 2020 en sprak steun uit voor hun strijd tegen de herindeling “omdat die herindeling niet in de verkiezingsprogramma’s stond”.

D66 keerde zijn kar

 

Wethouder Boermans.

D66 keerde zijn kar op 17 oktober 2017 toen het ARHI proces  in zijn eindfase leek te komen en de raadsverkiezingen er in maart 2018 aan kwamen. Hij pleitte plotseling, tot ieders verrassing, voor de ultieme Gooise herindeling, de gemeente Gooi en Vechtstreek. En zo kwam die tekst in het coalitieprogramma. De afgelopen 3,5 jaar bleek die tekst een dode letter te zijn. Geen collegelid dat er ooit een woord aan vuil maakte. Ze deden een plas en alles bleef zoals het was. Met af en toe enige tonnen die aan rapporten en lapwerk besteed werden.

D66 strompelde terug

In de laatste raad voor de verkiezingen, op 8 maart 2018 zette de Wijdemeerse raad de hakken in het zand tegen de ARHI procedure van Gedeputeerde Jack van der Hoek. In een brandbrief eisten DB, DLP, CDA en D66 dat de provincie stopte met een onderzoek door bureau Berenschot en gelastten de Wijdemeerse ambtenaren om niet met dat bureau te spreken. De coalitie lonkte. Een rare actie.

En nu?

Nanne Roosenschoon (D66) wil nu ook niets meer weten van welke fusie dan ook. “Wij willen wel de organisatie op orde brengen, maar wij willen géén fusie of herindeling”

“Het kan verkeren.” :zei Bredero. Een fusie, met wie dan ook, hangt er als een dood verdord bloemetje bij. Alleen Stan Poels (PvdA/GL) geeft het af en toe een beetje water, terwijl verderop in de wei aan een dood paard wordt getrokken dat bezweek onder de last van de rapporten.

De afgelopen jaren werden, bestuurlijk gezien, voor de regio weer vier verloren jaren.

RIk Jungmann


De volledige tekst in het Bestuursakkoord
Bestuursakkoord 2018-2022
Sterke dorpen, regionaal verbinden

De gemeente Wijdemeren zet in op de vorming van één gemeente Gooi en Vecht binnen 10 jaar.

Alle tussenvormen van fusie sluiten we uit. De gemeenteraad zal op korte termijn een raadsvoorstel ontvangen waarin de op deze doelstelling gerichte strategie en aanpak zullen worden aangegeven.
Aangezien de vorming van één gemeente Gooi en Vecht ook het einddoel is van GS van Noord-Holland zal de provincie uitdrukkelijk worden uitgenodigd dit streven te faciliteren. Een intensief contact met de andere gemeenten/gemeenteraden vormt hiervan een onmisbaar bestanddeel. Alleen één gemeente Gooi en Vecht is in staat de strategische kansen en bedreigingen van dit unieke gebied te midden van grootstedelijke gebieden het hoofd te bieden. Tegelijk vragen de vergrote afstand tot het bestuur en de specifieke eigenheid van de afzonderlijke kernen om nieuwe vormen en
methoden om de betrokkenheid van de burger bij het openbaar bestuur te stimuleren en borgen. Daarom zetten we tevens in op de totstandkoming van een vorm van dorpsraden met eigen budget en bevoegdheden, tijdige communicatie met betrokkenen en op directe raadpleging van de
bevolking. Het sterk maken van de kernen krijgt in deze periode prioriteit.

In de tussenliggende periode wordt de samenwerking met de andere gemeenten in Gooi en Vechtstreek geïntensiveerd. De samenwerking in het Plassengebied wordt onverminderd voortgezet.

5 gedachten op “Vraagje aan D66. Wordt het nog wat, die Gooi en Vecht fusie?”

 1. Wijdemeren 2020 werd massaal lid van DLP. Misschien verklaring voor koerswijzigingen het en der? Nieuwe Democratie Wijdemeren prefereert een middenpositie tussen DLP en PvdA/GL (Hilversum én MRA). Namelijk fusie onderzoek primair binnen het Groene Hart, dus met Stichtse Vecht. Liefst tot het Gooimeer. Zonodig terug naar Provincie Utrecht.

  1. Wim van Oudheusden was raadslid in het toen nog Utrechtse Loosdrecht. Hij zal zich levendig herinneren hoe Gedeputeerde Staten van Utrecht met list en bedrog vochten tegen het verlies van de Utrechtse Parel Loosdrecht aan Noord-Holland. Bijv. het stiekem huren van een zaaltje om een protestactie te starten achter de rug van het college om, dat daar woedend over was.

   Zie: http://www.wijdemeersewebkrant.nl/1999/jan99/011999.htm#aanval

   Laten we die Sichts – Hollandse oorlog maar niet opnieuw beginnen. Bovendien is er nu geen minister Ronald Plasterk meer in het kabinet die de provincies wil samenvoegen. (De reden waarom indertijd gedacht werd dat de belastingsamenwerking met Weesp en Stichtse Vecht (BSWW) een goed idee was als opstapje naar fusie.)

 2. Na goed geïnformeerd te zijn heeft D66 altijd gezegd, geen fusie met ALLEEN Hilversum. is Dat is heel wat anders dan wat hier word geschreven.

  1. Samengevat staat in dit artikel:

   – D66 streed eerst fel tégen welke herindeling ook en trok op met Wijdemeren2020.
   – Van de ene op de andere dag nam D66 op 17 oktober 2017 een reuzenstap en werd vóór een herindeling in het complete Gooi.
   – In de raad van donderdag zei Nanne Roosenschoon (fr.vz. D66) dat hij tégen fusie of herindeling is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.