Goed Nieuws voor de Vaart!

Jarenlang werd er hevig gelobbyd door wisselende organisaties en instanties om de ‘s-Gravelandse Vaart bevaarbaar te maken. Het doel was om vanaf het Hilversums Kanaal en de Zuidersluis te varen door de Vaart en er bij de Noordersluis weer uit te komen om dan door de Karnemelksloot verder te varen naar Naarden.

Protest Vaart in de Vaart. (Foto: Mario Wouters)

Er kwamen begin van deze eeuw af en toe al berichten langs van organisaties (bijv. Waterschapspartijen etc.) die pleiten voor varen door de Vaart. Maar die  lobby begon pas echt met volle kracht op 4 februari 2010 met een persbericht van watersportorganisaties waarin een warm pleidooi werd gehouden voor het bevaarbaar maken van de ‘s-Gravelandse Vaart. Daarin stonden o.a. deze citaten:

De voor dit project samenwerkende watersportorganisaties zijn: HISWA-vereniging, RECRON, Watersportverbond, Kanobonden (NKB en TKBN) en de Koninklijke Sportvisserij Nederland. Zij zijn de initiatiefnemers.
Verder lopen er contacten met: het gewest Gooi en Vechtstreek, de gemeente Wijdemeren, ANWB, Plassenschap Loosdrecht, “Samen Sterk”, Waternet, Natuurmonumenten en de Hollandse Waterlinie. Ook de ILG commissie blijft nauw bij het proces betrokken. Alleen al uit deze respectabele lijst, die alleen nog maar langer wordt, moge blijken dat het om een complex proces gaat.
Samen met de Karnemelksloot worden de Loosdrechtse Plassen met Naarden Vesting  verbonden en via de Vecht bij fort Uitermeer met Weesp.  De vaarroute staat niet op zichzelf; zij geeft aansluiting op recreatieve routes en steunpunten voor wandelen en fietsen. De aantrekkelijkheid voor de waterrecreant zal hierdoor aanmerkelijk verbeteren.
De watersportorganisaties hebben met de commissie die GS adviseert over het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) afgesproken, om op korte termijn een Wensbeeld uit te werken, waarin deze vaarten in samenhang zijn opgenomen. In de commissie zijn verschillende overheden en belangenorganisaties vertegenwoordigd.

Een lijst van initiatiefnemers waar je u tegen zegt.

De beer was los

Er ontstond direct fors protest. De meeste bewoners van de wegen langs de Vaart waren niet blij. Sommigen waren bang dat de rust achter hun huis verstoord zou worden door langs varende scheepjes met vrolijke muziek en drank aan boord. Anderen zagen hun historische pand langzaam wegzakken in de Vaart omdat hun fundament niet berekend was op golfslag en langzaam zou wegspoelen. Meer generieke problemen werden gezien in de lage bruggen en het schutten van de Zuider- en Noordersluis.
Sommigen dachten daarentegen dat de waarde van hun woning zou stijgen als je met een bootje vanuit je tuin of steiger naar Loosdrecht of Naarden kon varen.

Machtige voorstanders
De heer Evers. (Foto: Douwe van Essen)

Maar de machtige voorstanders van het plan lieten zich ook niet onbetuigd. De ILG commissie van de provincie, die budgetten verdeelde namens de provincie werd voorgezeten door een ex-directeur van Natuurmonumenten, de heer Evers, die later in het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen ook weer een prominente rol kreeg toebedeeld. (In die rol verstoorde hij de orde van een raadsvergadering over een vaarroute door de Loenderveense Plas door vanaf de publieke tribune een inspreker met luid roepen van leugens te betichten.)

Protest Vaart in de Vaart (foto Mario Wouters WADW)

Op 2 september 2011 werd een boot met raadsleden, provinciale en andere VIP’s varend over de Vaart tegen gehouden door boze bewoners op bruggen en zelfs zwemmend in de Vaart.

De hele historie is na te lezen in het dossier Vaart in de Vaart op de Wijdemeerse Webkrant.

Het goede Nieuws

In de Nieuwsbrief van het Projectbureau Oostelijke Vechtplassen werd op 6 april 2023 (gisteren) na dertien jaar afscheid genomen van het plan om de ‘s-Gravelandse Vaart bevaarbaar te maken met onderstaand citaat uit die Nieuwsbrief:

Projectbureau Oostelijke Vechtplassen
Ondertussen aan de ‘s-Gravelandsevaart

Het in zijn geheel bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandsevaart is niet langer onderwerp van onderzoek. Het noodzakelijke funderingsherstel van de aan de vaart gelegen woningen is eenvoudigweg te duur. Ook het oorspronkelijke idee om de ‘s‑Gravelandsevaart te verbinden met de Naardertrekvaart is van de baan. Dit komt ook omdat op een andere bestuurstafel (Gooi, Vecht en Diemerscheg) is besloten af te zien van het realiseren van die Naardertrekvaart. Reden voor onze stuurgroep om een projectleider aan te trekken voor het onderzoeken van haalbare (water)recreatieve projecten die als alternatief kunnen dienen.

Eind goed, al goed

Eén gedachte op “Goed Nieuws voor de Vaart!”

  1. Dat is geweldig goed nieuws voor de mensen die langs de vaart wonen. Geen overlast van toeristen en boten. Geen beschadiging van hun eigendommen. Enz. enz.
    Het schiet mij te binnen dat 1 van de organisatoren eens heeft gezegd dat het toerismeplan in zijn geheel uitgevoerd moest worden want als je 1 deel zou weglaten zou het geen zin hebben. Nu zijn er al 2 delen die niet doorgaan. Ten eerste een vaarroute door de Loenderveense plas, ten tweede een vaarroute door de ‘s-Gravelandse vaart. Misschien is dan nu het punt bereikt dat het hele toerismeplan gestopt kan worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.