20 jaar Raad: Vlinders, Dwaallichten en Zittenblijvers

Wijdemeren kent een behoorlijk turbulente lokale politiek. Partijen die fuseren en splitsen. Nieuwe partijen die weer verdwijnen. Politici die van partij naar partij hoppen. Partijen die op 1 zetel na de meerderheid hebben en daarna terugzakken. En raadsleden die bij het meubilair horen omdat ze er al pakweg 35 jaar zitten. Om kort te gaan voldoende om twintig jaar terug te blikken.

De meeste foto's in dit stuk zijn van de hand van onze hoffotograaf Douwe van Essen.

We gaan terug naar 2000, twee jaar voor de herindeling. De politiek hergroepeert zich om in de nieuwe grote gemeente aan de bak te komen. De grote landelijke partijen (althans die toen nog groot waren) in de drie oude gemeenten zoeken elkaar op. VVD (Els Kruit), CDA (Wim Neef), PvdA (Ties Hagen) en D66 (Felix Flameling) stellen ieder een gezamenlijke lijst op voor de herindelingsverkiezingen op 7 november 2001. Bij de VVD gaf dat wel wat wrijving over de top van de lijst.

Lokalo’s
Algemeen Belang werd GL

Hoe anders ging dat met de lokale partijen. In Loosdrecht en Nederhorst waren die er niet. In ‘s-Graveland waren er twee. DorpsBelangen (ooit rond 1980 mede-opgericht door Co de Kloet) en de nog veel oudere Ankeveense partij Algemeen Belang  (AB), als restant van de herindeling op 1 augustus 1966, met 1 raadslid, Wim Reijmerink. Wim zag geen toekomst voor zijn AB en wilde in 2000 de partij opheffen. Dat werd voorkomen door Nelleke Schenkkan, die een doorstart maakte en er, vóór de herindelingsverkiezingen,  op eigen houtje (zonder haar achterban te raadplegen) voor koos om zich aan te sluiten bij GroenLinks.

Heel anders deed Co de Kloet het. Hij maakte de sprong naar voren en richtte twee zuster DB’s op. DB Loosdrecht (DBL) met Yvonne Siemons als lijsttrekker en DB Nederhorst den Berg (DBN) met zijn schoonzuster Ria Hennis als lijsttrekker. Zijn eigen DB werd DB ‘s-Graveland (DBG) met hem als lijsttrekker. En dus kwam er een kieslijst met vier nieuwe partijen GL, DBL, DBN en DBG erbij.

Met name in Loosdrecht ontstond flink wat weerstand tegen de herindeling, nadat in de raad en de provincie de besluiten al genomen waren. De provincie Utrecht blies het vuurtje lekker aan. Dat speelde DBL in de kaart, zo bleek bij de verkiezingen in november 2001, toen met name de VVD in Loosdrecht een pijnlijk verlies leed aan DBL.
DBN haalde onvoldoende stemmen voor een zetel. Dat bleek op 8 november 2001  bij de uitslag.

Twee DB’s samen

Op 1 januari 2002 ontstond Wijdemeren. De twee DB’s die wel zetels hadden gewonnen, verklaarden vrijwel direct dat zij samen 1 fractie zouden vormen. In het college zaten Otto van Diepen (Waarnemend burgemeester), Wim Neef (CDA), Bert Nagel (CDA), Ties Hagen (PvdA) en Yvonne Siemons (DBL) en Co de Kloet (DBG). Omdat op 1 januari het duale stelsel was ingevoerd stapten de wethouders uit hun fracties en werden de eerste opvolgers van de lijst beëdigd. Onder wie Esther Luijer (CDA), Henk de Kloet (DBG) en Miep van Hattem (DBL).

Zo begon Wijdemeren. Hieronder gaan we in een sneltreinvaart door de vele scheuringen, overstappen, instappen en uitstappen in fracties en van raadsleden.

Een rotstreek!

In de eerste raadsperiode kregen DBL en DBG al vrij snel ruzie met name over jachthaven de Krakeelakker in Kortenhoef. Dat liep zo hoog op dat DBL zich weer afscheidde en de rest zich DB Wijdemeren (DBW) noemde. In DBL was het verre van rustig. Tegen het eind van de raadsperiode wilde het bestuur van DBL van hun wethouder Yvonne Siemons af. Die bleef weliswaar zitten maar werd tegelijkertijd lid van D66 om met hen campagne te voeren. Het was zeer onrustig in DBL op dat moment. Ook raadslid André Spils gaf de pijp aan Maarten en sloot zich aan bij de VVD.

In deze raadsperiode veroorzaakte René Voigt (DBW) een unicum. Hij was onderdeel van de coalitie en leverde vanuit DBW  Co de Kloet als wethouder Financiën. Bij de begrotingsbehandeling stemde hij tegen diens begroting. De coalitiepartners CDA, PvdA en DBL gooiden de wethouder pardoes uit het college, ondanks het feit dat ze zeer tevreden over hem waren. Een rotstreek vond Co het. En dat was het ook.

Twee Tandenloze DB’s

Bij de verkiezingen van 2006 kreeg DBL 3 zetels en DBW 2.  Allebei onvoldoende om een deuk in een pakje boter te slaan. Zeker als je bedenkt dat ze regelmatig tegengesteld stemden. Daar kwamen de twee tandenloze partijen gedurende de raadsperiode 2006 -2010 ook achter.

Het Kan Anders

De broei in de raad begon al aan het eind van de raadsperiode 2006 – 2010. GroenLinks leverde wethouder Nelleke Schenkkan. Haar man, Edwin Bult zat samen in de tweemansfractie met Hilbrand Korver.  Het feit dat echtgenoot Edwin Bult zijn echtgenote Nelleke Schenkkan als raadslid controleerde in het duale systeem was al merkwaardig. Eerst zat Hilbrand Korver er nog bij, maar er ontstond ruzie in de fractie. En dus  richtte Hilbrand ook een eenmanspartij op met de naam “Het Kan Anders” (HKA). Overigens ging HKA niet door na de verkiezingen in 2010.

Vlinders en dwaallichten

De Twee DB partijen (DBL en DBW) besloten weer samen te gaan als DB in de campagne voor 2010. Dat werd een groot succes met lijsttrekker Gert Zagt. Negen zetels, op 1 zetel na de absolute meerderheid. Zelfs Co de Kloet moest van stal gehaald worden uit zijn pensioen omdat er onvoldoende kandidaten waren die ook echt de raad in wilden. Een ander opvallend raadslid dat in 2010 tot de raad toetrad was schaatscoach Ab Krook. Ab gaf regelmatig vol overtuiging de richting aan, maar meestal liep de raad dan de andere kant op. De raadsperiode 2010-2014 kende de meeste scheuringen en overstappers tussen partijen in de Wijdemeerse geschiedenis tot en met vandaag.

PvdA naar WIJ
Uiterst links Ben Steenvoorden, rechts Jan Hermans. De weerzin druipt van de foto.

Het begon al vrij snel na de verkiezingen van 2010. Tijdens de campagne had Ben Steenvoorden als lijsttrekker van de socialisten nog de polonaise gelopen in het gemeentehuis. (Vrolijkheid alom, met Wim van Oudheusden, Mario Wouters, Jan Hermans en Ben Steenvoorden in PvdA jasjes.) De partij kreeg twee zetels. Fractievoorzitter werd Jan Hermans, wethouder werd Lia Moote en tweede fractielid werd lijsttrekker Ben Steenvoorden. Een move die de wenkbrauwen deed fronsen. Enige tijd functioneerde dat goed (leek het), maar Ben en Jan kregen knallende ruzie. Ben stapte uit de PvdA en begon voor zich zelf een nieuwe éénpitterpartij met de naam WIJ. Hij nam fractieassistent Mario Wouters uit de PvdA stal mee naar WIJ, evenals nog twee andere fractieassistenten..

Ook de VVD
Liesbeth Siderius

De VVD had in 2010 een driekoppige fractie. Joep Frijdal, Liesbeth Siderius en Martin Vuijk. Ook in die fractie broeide het. Vuijk en Frijdal zetten haar op 8 januari 2013 uit de VVD fractie. Waarmee nog een éénpitter partij ontstond, de Lijst Siderius.

De VVD kreeg later nog een gevoelige tik. Wethouder Gerard Abrahamse (VVD) was aan het begin van de raadsperiode gerekruteerd in Utrecht waar hij ook wethouder was geweest. Wethouder Abrahamse zette zich met ziel en zaligheid in voor de verkeerssituatie op de Vaartwegen in ‘s-Graveland. Dat begon met de plaatsing van bloembakken op het Noordereinde. In oktober 2013 bleek dat hij de begroting voor de bloembakken met 50.000 euro had overschreden. Dat leidde tot zijn val op 8 oktober 2013, wat bovendien bevorderd werd door het feit dat het niet boterde tussen hem en de twee DB wethouders Van Waveren en Zagt.

Een getergde wethouder Gerard Abrahamse (VVD).
WIJ naar DB, Wouters naar D66

Tegen het eind van de raadsperiode toen de campagnekoorts de kop op stak besloot Ben Steenvoorden te stoppen met WIJ en toe te treden tot DB. Dat betekende nog een splijting want  zijn fractieassistent Mario Wouters sloot zich aan bij D66, dat met één zetel in de raad zat en één wethouder leverde. Liesbeth Siderius sloot zich ook min of meer aan  bij de DB fractie, die op dat moment daarmee de absolute meerderheid (11 zetels) in de raad kreeg. Liesbeth Siderius keerde na de verkiezingen in 2014 niet terug in de raad.

De rust enigszins weergekeerd

In 2014 keerde de rust na de verkiezingen min of meer terug. Het CDA won de verkiezingen ruim (7 zetels), niet in het minst vanwege hun verzet tegen de bloembakken. DB verloor enorm en hield 4 van de 9 zetels over. Voor de verandering scheurde de vierkoppige DB fractie op 1 november 2014 weer en gingen Gert Zagt en Alette Zandbergen samen verder, vergezeld van Judith Bakkers die daarvoor fractieassistent van Liesbeth Siderius was. De oorzaak was dit keer een soort van paleisrevolutie. Zagt en Zandbergen wilden een nieuw bestuur van DB. De overige DB’ers steunden Wiet van den Brink als voorzitter. Dus scheidden zich de wegen van de Loosdrechters en de rest zich voor de zoveelste keer.

Links RIa Hennis en René Voigt, rechts de afscheiders Gert Zagt en Alette Zandbergen

(Deze scheuring leidde de vorming in van een nieuwe lokale partij met de weinig originele naam De Lokale Partij (DLP) met fractievoorzitter en (in 2018) lijsttrekker Gert Zagt.  In 2018 werd DLP de grootste partij in Wijdemeren, maar verspeelde de partij de formatie, omdat de twee formateurs dat varkentje in een week wel even zouden wassen. De raad koos een andere route waardoor CDA, VVD, DB en D66 in het college kwamen.)

Nog meer gebeurtenissen

Op 13 april 2016 stapte VVD- fractievoorzitter Tim Emmelot op. Hij werd opgevolgd door oud-VVD voorzitter Robby Israel.
Op 4 oktober 2016 zette de D66 fractie het derde lid, Patricia Mossinkoff,  uit de fractie. Zij werd opgevolgd door Mario Wouters omdat Timo van Leeuwen (die aan de beurt was) verstek liet gaan.
Op 8 mei 2017 zegden Robby Israel en Martin Vuijk hun VVD lidmaatschap op vanwege de misstanden in de top van de VVD en de vele onwaarheden die de minister president verkondigde (om het vriendelijk te zeggen). Zij noemden hun partij Onafhankelijk LIberaal (Olib). In 2018 deden ze mee met de verkiezingen, maar kregen ze te weinig stemmen voor een zetel.

In 2018 deed Esther Kaper ook een gooi naar een zetel voor de Christen Unie, maar ook zij kreeg te weinig steun. Zij gaat het op 16 maart weer proberen. Het klimaat lijkt daar redelijk goed voor te zijn, als Den Haag geen roet in het eten gooit.

Ik hoop dat ik redelijk compleet was in deze opsomming. Wellicht ontdekte u er wat dwarsverbanden in uit de drie oude gemeenten. Dat sluit ik niet uit…

Op naar maart 2022

Op naar de volgende 20 jaar lokale politiek. Op naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart volgend jaar. Wat zal de toekomst brengen. Nieuwe discussies over de zelfstandigheid van Wijdemeren. Aangevuurd door het gebrek aan bestuurskracht of vanuit de provincie. Je kan er op wachten. Het bestuur van de regio is net eb en vloed. Het is nu eb, maar de minister heeft zich al bedacht.

Hou maar rekening met de volgende vloed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.