Amendement sociale huur in bijgebouwen kasteel moet het kunnen halen. Wel nog addertje onder het gras

Het amendement waarin De Lokale Partij (DLP) en PvdA/GroenLinks vragen om niet drie maar minimaal zes sociale huurwoningen te bouwen bij kasteel Nederhorst moet donderdagavond een meerderheid kunnen halen in de gemeenteraad. Afgaande althans op wat partijen daarover vorige week zeiden in een raadscommissie. Maar je weet maar nooit . . .

Overzicht van het project, inclusief de groene omgeving van het kasteel. (Illustratie Rho Adviseurs)

Zoals de plannen nu liggen, komen er in kasteel Nederhorst en in de bijgebouwen 35 huurwoningen. Die in het kasteel kunnen, gezien de beperkingen die het eeuwenoude gebouw met zich meebrengt, niet vallen in de sociale sector. In de bijgebouwen – die deels blijven staan en deels worden gesloopt en vervangen – mikt ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam NV tot nu toe op slechts drie sociale huurwoningen.

Daarmee voldoet het plan allerminst aan de eis in de oude én de nieuwe Woonvisie van Wijdemeren: bij nieuwbouw moet ten minste 1/3 van de woningen worden gerealiseerd in het segment sociaal.

Soepelheid

Om toch dichter in de buurt van die eis uit de Woonvisie te komen, leggen PvdA/GroenLinks en DLP een amendement op tafel. Ze laten blijken best te snappen dat het realiseren van vijftien woningen in het oude kasteel een prijzige zaak is en ze betrachten daarom soepelheid. Ze laten die appartementen in het kasteel zelf buiten de berekening over het aantal sociale woningen dat er moet komen. Ze richten de blik uitsluitend op de bijgebouwen.

Daar komen uiteindelijk twintig woningen. Maar slechts drie daarvan zijn sociaal. Om alleen voor de bijgebouwen uit te komen op ‘ten minste 1/3 sociaal’ (Woonvisie) moeten daar dus zeker zes sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Precies dat getal hebben DLP en PvdA/GroenLinks dan ook opgeschreven in hun amendement.

DorpsBelangen en CDA

Gezien de geluiden die vorige week te vernemen waren toen een raadscommissie zich over het project Slotlaan 4 boog, zou dit amendement het in de raad moeiteloos moeten kunnen halen. Immers, niet alleen DLP en PvdA/GroenLinks maakten toen bezwaar tegen het erg kleine aantal sociale woningen in het plan, ook het CDA en DorpsBelangen deden dat. Samen bezetten zij 14 van de 19 raadszetels, dus zou het nu al een gelopen race moeten zijn.

Nu zou het kunnen zijn dat een van de twee laatstgenoemde fracties (of alletwee) donderdagavond last krijgt van slappe knieën. Tegen de commissie zei wethouder Jan-Jaap de Kloet (DorpsBelangen) dat er al ‘grote sprongen’ zijn gemaakt, aangezien eerder in de plannen helemaal geen sociale woningen voorkwamen. Mocht hij donderdag weigerachtig zijn om nog een extra ‘sprong’ te maken, dan zou het kunnen zijn dat zijn partij de moed niet opbrengt om de rug recht te houden. Aan het amendement ontvallen dan vier stemmen. Met tien stemmen kan het dan nog steeds rekenen op een meerderheid, maar vereist daarvoor is wel dat het CDA blijft bij de duidelijke taal die vorige week van christendemocratische kant te beluisteren viel.

Precedent

Bij dat alles overigens nog één kanttekening. Onder anderen Renée Wijnen (DLP) zei vorige week beducht te zijn voor precedentwerking. Ze bedoelde dat ontwikkelaars bij toekomstige plannen waarbij (ook) van transformatie van bijvoorbeeld een kantoorgebouw naar woningen sprake is, zich zouden kunnen beroepen op het precedent Slotlaan 4. Ook daar wordt immers niet voldaan aan de eis van de Woonvisie: 1/3 sociaal – ook niet als het amendement wordt aangenomen en uitgevoerd.

De gemeente kan dan straks wel aanvoeren dat er maar één kasteel Nederhorst is, maar we weten hoe creatief commerciële ontwikkelaars soms kunnen zijn om projecten in hun voordeel bij te buigen. Om dat te voorkomen zou het verstandig zijn als DLP en PvdA/GroenLinks nog iets aan hun amendement toevoegen. Namelijk dat waar het kasteelproject ook na uitvoering van het amendement nog afwijkt van de Woonvisie, dit geen ontsnappingsroute zal bieden voor toekomstige woningbouwprojecten in Wijdemeren. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.