Burgemeestersvraagstuk

Vandaag is de eerste Wijdemeerse werkdag van Charlie Aptroot. Mooi zo, want er is voor de waarnemend burgemeester het nodige te doen en daarbij wens ik hem veel wijsheid en succes. Tot wanneer hij blijft, is echter een nog altijd onbeantwoorde vraag. Daarom hierbij een inventarisatie van de stand van zaken.

Crys Larson. (Foto Douwe van Essen.)

Eerst even kort wat vooraf ging. Op 27 september meldde burgemeester Crys Larson zich ziek. Behalve de voor haar nare medische kant daarvan betekende het ook dat ze de volgende dag, 28 september, in de gemeenteraad niet kon worden geïnterpelleerd door Olivier Goetheer (Groep Goetheer). Hij had de messen figuurlijk al geslepen, maar moest ze door die ziekmelding weer opbergen.

Op 3 oktober zei Wilna Wind (PvdA/GroenLinks) in een commissievergadering dat een hopelijk aan te stellen waarnemend burgemeester moet blijven tot het einde van het fusietraject dat Wijdemeren nu in gaat. Nanne Roosenschoon (D66) sloot zich daarbij aan. Op 4 oktober kwam commissaris van de Koning Arthur van Dijk naar Loosdrecht om met de fractievoorzitters te spreken.

Charlie Aptroot ‘vervangt voorlopig’. (Foto gemeente Hoeksche Waard)

De volgende dag, 5 oktober, meldde de provincie in een persbericht dat Van Dijk Aptroot met ingang van 16 oktober had benoemd tot waarnemend burgemeester. Zinnetje uit dat persbericht: ,,Aptroot vervangt de zieke burgemeester Larson voorlopig’’. Zoals ik diezelfde dag op Rading Nul schreef, riep dat de vraag op tot wanneer Aptroot blijft: tot Larson zich beter meldt of tot het moment waarop de keuze voor een fusiepartner in kannen en kruiken is?

Om enige helderheid te krijgen, heb ik bij Van Dijks woordvoerster een paar vragen voor de commissaris neergelegd. Dat leidde tot niets. De woordvoerster antwoordde (nog dezelfde dag, dat dan weer wel): ,,Ik kan u op dit moment niet meer informatie geven dan al in het persbericht staat; dat de heer Aptroot vanaf 16 oktober voorlopig de zieke burgemeester Larson zal waarnemen zodat de bestuurlijke continuïteit in de gemeente Wijdemeren is geborgd. Mocht daar iets in veranderen dan zullen wij daarover communiceren.’’

Geen antwoorden

Geen antwoord dus op de vraag of de mogelijkheid bestaat dat Aptroot het fusiewerk afmaakt, ook als Larson zich beter meldt op een moment dat dat werk nog niet is afgerond. Geen antwoord op de vraag of er mogelijk juridische, arbeidsrechtelijke of andere belemmeringen zijn om Aptroot dat te laten doen. Geen antwoord ook op de vraag welke opties er zijn.

Enerzijds verbaast dat natuurlijk in het geheel niet. Van Dijk blijft gewoon bij de eerder uitgezonden, wat onbestemde boodschap: ,,Aptroot vervangt de zieke burgemeester Larson voorlopig’’. Maar er is ook een anderzijds. Tijdens zijn gesprek met de fractievoorzitters heeft Van Dijk, naar ik vernam, wel iets meer gezegd dan mij via zijn woordvoerster werd geantwoord. Namen en rugnummers kan ik helaas niet noemen, want aanvullende informatie heb ik, zoals dat heet, in de wandelgangen vergaard en dat gaat op basis van vertrouwelijkheid.

Belemmeringen

Tegenover de fractievoorzitters heeft Van Dijk aangegeven dat er volgens hem belemmeringen zijn om Aptroot eventueel het fusietraject te laten afmaken, ook als Larson zich weer beter heeft gemeld – juridische belemmeringen. Op zichzelf klinkt dat niet vreemd. Ook een burgemeester is een werknemer. En als een werknemer zich na ziekteverzuim weer beter  meldt, neemt hij of zij het werk gewoon weer op.

Een tussenweg komt overigens ook wel voor: de terugkerende werknemer is wel weer beter, maar kan nog niet meteen voluit aan de slag. Dan volgt een reïntegratietraject – stap voor stap meer werken tot iemand weer echt helemaal terug is. Tot het zo ver is, blijft eventueel een vervanger nog bijspringen, zij het steeds iets minder.

‘Ongewis’

In dit geval zou dat een opening kunnen bieden om Aptroot toch het fusiewerk te laten afronden. Maar daarover wilde Van Dijk in zijn gesprek met de fractievoorzitters allerminst het achterste van zijn tong laten zien. Conclusie aan Wijdemeerse zijde: wat er precies gaat gebeuren als Larson zich weer beter meldt en wat dan precies de opties zijn, is op dit moment ‘ongewis’.

Onzekerheid troef dus. Is dat normaal gesproken al onprettig, in de Wijdemeerse omstandigheden is het helemaal vervelend. Het zou immers wel zo handig zijn als het traject op weg naar de keuze voor een fusiepartner zo soepel, efficiënt en goed mogelijk verloopt.

Larson zat

Maar in dit geval is er nog iets en dat is niet geheel onbelangrijk. Mij is gebleken dat in elk geval een meerderheid van de fracties in de gemeenteraad het met burgemeester Larson wel heeft gehad. Het liefst zien ze Aptroot lekker aan het werk gaan, terwijl Larson wat hen betreft nog wel even weg mag blijven. Uiteraard niet omdat ze de persoon Larson een langdurige ziekte toewensen, wel omdat ze de functionaris Larson zat zijn.

Onder normale omstandigheden zou zo’n kwestie pas aan de orde komen indien Larson aan het einde van haar ambtstermijn (november 2025) in aanmerking zou willen komen voor herbenoeming. In dat geval zou het gaan om het restantje van de Wijdemeerse zelfstandigheid, namelijk tot 1 januari 2027 of misschien 1 januari 2028.

Dossiervorming

Het is overigens heel goed denkbaar dat Larson eind 2025 bij voorkeur haar heil elders zoekt en het staartje Wijdemeerse zelfstandigheid liever overlaat aan een waarnemer. Maar laten we er voor de gedachtenvorming toch eens vanuit gaan dat ze zou inzetten op herbenoeming. Een gemeenteraad die daarin geen trek heeft, kan en mag dan ‘nee’ zeggen. Maar de regels schrijven wel voor dat zo’n ‘njet’ voor de burgemeester niet mag komen als donderslag bij heldere hemel. Er moeten al eerder zaken zijn vastgelegd, er moet aan gedegen dossiervorming zijn gedaan.

Hoe staat het daarmee in Wijdemeren? Ik vernam dat niet alle klankbord- of hoe ze maar heten mogen gesprekken met Larson zijn gevoerd. Da’s niet handig – niet als het gaat om eventueel wel of niet herbenoemen en al helemaal niet als het in een eerder stadium wellicht gaat om het tussentijds al dan niet op een zijspoor rangeren van de zwaar bekritiseerde burgemeester.

Mailbak opentrekken

Ik vernam dat in dat laatste geval – tussentijds richting zijspoor –  wel een of meer mailbakken zullen worden opengetrokken. Daaruit komt dan, zo moest ik begrijpen, voldoende narigheid tevoorschijn om als munitie te kunnen dienen. Dat klinkt strijdbaar, maar het roept ook de vraag op waarom dat dan niet al eerder is gebeurd. Kan het zijn dat Larson tot nu toe achter de schermen te weinig weerwerk is geboden? Kan het zijn dat er wel is geklaagd en gemopperd, maar dat het daarbij bleef?

Intussen blijft de vraag boven de markt hangen: wat zijn de opties als Larson zich weer beter meldt? Hoewel die vraag ook hem raakt, valt te hopen dat Aptroot zich er voorlopig weinig van aantrekt en lekker aan de slag gaat om te doen wat nodig is.

4 gedachten op “Burgemeestersvraagstuk”

 1. jazeker Wim, dat mag absoluut niet ontbreken.
  Gemiste kans sowieso voor de gemeenteraad om dat als “bron” te gebruiken vwb. thema: wat vinden de kernen belangrijk. afijn, de tijd gaat het leren. of de andere potentiële fusie-gemeentes ook vinden dat zij verrijkt worden door 1 of meer Wijdemeerse Kernen….

 2. Als voor burgemeesters hetzelfde geldt als voor andere werknemers dan kan pas na 2 jaar ziekte de arbeidsovereenkomst verbroken worden. Bij wederzijds goedvinden kan dat ook eerder.
  Maar…. als de burgemeester o.a. dingen gaat doen die het herstel juist belemmeren kan ze op staande voet ontslagen worden.

 3. “Lekker aan de slag – om te doen wat nodig is”

  idee voor zeg maar het “inwerk-programma” van de interim burgemeester. Wat denk ik heel goed kan werken – als basis meteen voor zijn verkennings-gesprekken met de omliggende gemeentes.

  Waarbij hij in een soort werkbezoek op 1 dag… hopelijk past dat – alle kernen gaat bezoeken. Een kleine wandeling met al pratend een paar highlights te vermelden over de kern door een aantal dorps-bewoners. Daarna (als voorbeeld even Ankeveen) in de Dillewijn een plenair gedeelte van een half uur – uur. Waarin de highlights ” wat de kern belangrijk vond” , wat ze wilden behouden nog concreet ahv foto’ filmpje oid gepresenteerd gaat worden. Waarbij het aandachtspuntenlijst geconcretiseerd/toegelicht /verduidelijkt wordt vwb. De kern.
  Misschien nog een kleine discussie

  Denk dat heel veel doelen dient: meneer Aptroot krijgt in 1x een hele hoop info mee: ins& outs over de kern, de inwoners en ondernemers vd kern, op die manier een mooie en goede kennismaking. En direct op inhoud ook over wat belangrijk is voor de kern , wat ze willen behouden, enz. Niet om de info-avonden/ enquete overnieuw te doen. Maar feitelijk een samenvatting, heel kernachtig, heel duidelijk, : de perfecte input per kern voor zijn gesprek met de potentiële fusie-gemeente. Door een paar inwoners/ondernemers verteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.