Fusie: Last en ruggespraak

Zojuist lees ik de brief die Liesbeth Siderius zond naar de raadsleden die voor een fusie van Wijdemeren hebben gestemd. Zij legt uit waarom de gemeenteraad een onjuiste procedure heeft gevolgd in het traject naar het raadsbesluit van 5 oktober j.l. en deponeert daarover een klacht.

Liesbeth Siderius. (Foto: Douwe van Essen)

Ik lees haar brief opnieuw en moet mijn weerzin over wat hier in Wijdemeren op lokaal, politiek niveau gaande is onderdrukken. In de commissievergadering van 3 oktober spraken 7 inwoners in.  De achtste was het eens met de rest en wilde niet in herhaling vallen.
Deze inspreekverhalen waren divers, maar kwamen op twee punten overeen: het proces naar het voorliggende raadsbesluit is knudde en de inwoners zijn in het geheel niet betrokken bij de besluitvorming. Deze, alle doorwrochte, degelijk onderbouwde en geenszins emotionele inspraakverhalen gaven op indringende wijze de mening weer van een groot deel van de inwoners van Wijdemeren.

In de raadsvergadering van 5 oktober veel oeverloze herhalingen, genante steekspelletjes tussen eenmans-en tweevrouwfracties en laten zien dat je niet snapt dat je als raad eindverantwoordelijk bent (VVD-raadslid Hidding zegt meermalen dat onder leiding van KoxdeVoogd is gewerkt). Ik vraag mij, net als Liesbeth Siderius, af: kan dit zomaar? Kun je eenvoudigweg als gemeentebestuur op zo’n grove wijze de democratische principes negeren?

Ik lees in het Weesper Nieuws van 4 oktober dat Amsterdam de fusie-afspraken vergeet. De toeristenbelasting voor elke overnachting wordt verhoogd naar 12,5% wat de Weespse ondernemers in het verkeerde keelgat schiet. Qua toeristenoverlast kun je Weesp namelijk niet vergelijken met Amsterdam. Ik bedoel hiermee te zeggen: bij een fusie kun je tevoren niet alles vastleggen, zijn er vele onzekerheden en kiest een gemeentebestuur voor de grootste gemene deler.

Ook Liesbeth Siderius was een van de insprekers op 3 oktober. Ze vertelde over de woonkwaliteit in Wijdemeren en dat die hoog scoorde bij een recent onderzoek door Elsevier (2023). Is dat niet iets om te koesteren? En waarom zou niet ook Patricia Ijsbrandij van Dorpsbelangen dat als hoogste goed in de strijd mogen gooien? Kennelijk hadden de inspraakreacties op 3 oktober indruk op haar gemaakt en liet zij zich in haar besluitvorming daar mede door leiden. Een ware volksvertegenwoordiger dus!

Patricia IJsbrandij. (Foto: Douwe van Essen)

Ook lichtte zij als enige een tipje van de sluier op van het ondoorgrondelijk proces dat zich in de achterkamertjes van de gemeenteraad had voltrokken.  Zij stemde uiteindelijk tégen het fusiebesluit. Dat haar DB-collega Voigt vóór fusie stemde is zijn goed recht als raadslid volgens het principe “ zonder last en ruggespraak”. Verdeeldheid in een partij geeft aan hoe lastig een onderwerp is. Maar ik had o zo graag een stemverklaring van de heer Voigt gehoord………

Wijdemeren kan zelfstandig blijven als het herstelplan goed wordt uitgevoerd. Alle hens aan dek dan natuurlijk! Waarom niet naar andere kleine gemeentes gekeken die het goed doen? Heeft de raad deze mogelijkheid meegewogen in haar geheime besprekingen? Voor de uitvoering van het herstelplan zit er nu namelijk de juiste wethouder! Gert Zagt heeft in een eerder leven als wethouder financiën bewezen dat hij ongenadig kan bezuinigen en door strakke regie een gemeentebegroting op orde kan krijgen. Waarom Gert niet die kans gegeven om hem onder leiding van een wél loyale college-voorzitter iets positief te laten bouwen voor zijn eigen gemeente?

Daar hoort dan tezijnertijd wél een vers, enthousiast en kundig bestuur bij dat nieuw elan geeft aan onze bijzondere plek op de kaart van Nederland. Ik kijk daarbij naar wat  op dit moment gebeurt in de landelijke politiek. Daar is gegronde hoop op verandering! En er blijkt veel hulp van vrijwilligers voor die nieuwe partijen. Dat zou hier in onze gemeente ook zomaar het geval kunnen zijn…….

We hebben weer bijna een burgemeester in ons midden, interim weliswaar. Ik heb mijn hoop op zijn redelijkheid gevestigd en wens hem succes! Laat hem allereerst de goede afwegingen maken over “het democratisch proces weer op orde” want daar zijn wij, inwoners, nu hard aan toe. En laat hem vooral een baken zijn voor onze nu zo stuurloze gemeenteraad.

2 gedachten op “Fusie: Last en ruggespraak”

  1. Beter is het als Gert Zagt zou opstappen, samen met de niet in Wijdemeren wonende wethouder Ron de Haan (is verplicht) en de hele fractie. Waarom? Omdat ze hun kiezers in de steek lieten door niks te doen aan inspraak èn zelfstandigheid.

  2. Het is met verbazing dat ik las dat Renée Wijnen schreef dat Gert Zagt de aangewezen man is om te helpen om Wijdemeren zelfstandig voort te laten bestaan, omdat hij als wethouder eerder bewees dat hij “ongenadig” kan bezuinigen.

    Wethouder Gert Zagt bezuinigde in de periode 2010-2014 zo “ongenadig” op het ambtelijk apparaat dat Wijdemeren van die kaalslag nooit herstelde. Bovendien zaaide hij met zijn revindicatieproject veel angst en onrecht in ruim 600 Wijdemeerse gezinnen, een onbeheersbaar drama dat tonnen aan advocaten kostte omdat veel burgers ten onrechte voor de rechter gesleept werden. Vanaf 2014 moest Eiffel een paar jaar de klus afmaken, omdat Wijdemeren de mankracht niet had.
    En dan de bloembakken in ‘s-Graveland. Eén grote mislukking. Zijn partij (toen nog DB) knalde in de verkiezingen 2014 van 9 (+2 overstappers) 11 naar 4 zetels.

    Dus nee, liever niet weer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.