Gesprek met bewoners. Dood in de pot?

De bijeenkomsten, waarin de inwoners van Wijdemeren mogen aangeven hoe zij een fusie van onze gemeente zien, naderen snel. Deze zullen begin september plaats vinden. Ik heb me ervoor opgegeven maar er zijn alleen data  bekend en het feit dat we dan met raadsleden in gesprek mogen. Een geweldig vooruitzicht!

Margriet Rademaker. Fractievoorzitter De Lokale Partij. Leidende partij (8 van de 19 zetels)!

Mijn animo om erheen te gaan is vooralsnog zero-nul want de raadsleden die ik erover sprak weten zelf  nog niet hoe het zal gaan en wat ze moeten doen tijdens die avonden.

Lachwekkend en diep treurig tegelijk!

Maar we kennen deze gemeente en zijn bestuur inmiddels……..

Toch blijf je hopen, ondergetekende in ieder geval wél, dat het ééns  beter zal gaan. Want waar heb ik me anders 4 jaar lang als raadslid in de vorige bestuursperiode voor ingespannen? Juist om die grote items van De Lokale Partij, transparant bestuur en luisteren naar de inwoners mee uit te dragen en verder te brengen!

Maar mijn hoop dat het hier ter plaatse een keer beter zal gaan vervliegt met de dag nu ik zie hoe onze huidige raad acteert: een besluit over fusie is genomen vanuit het diepste geheim en over de beweegredenen daarvoor komt nog steeds niets naar buiten; niet van nieuwkomer CU, die zo goed begon in Wijdemeren, en al helemaal niet van diegenen die tijdens de verkiezingen zo glossy en luid hun grote items verkondigden.

Gelukkig lijken de verhoudingen binnen de gemeenteraad tegenwoordig wat verzacht en proberen de beide lokale partijen elkaar niet meer op leven en dood te bevechten zoals in de vorige bestuursperiode. Dat maakte veel kapot!

Maar ondanks die schijnbaar verbeterde verhoudingen zie ik weinig konkrete resultaten en geen enkele doelbewuste drive binnen de raad, ook niet zichtbaar bij enkelen, om komend najaar het fusietraject professioneel te willen gaan aansturen met een goede verkenner. Deze gemeenteraad vindt het kennelijk prima als de nog steeds zittende burgemeester daarin wéér leading wordt.

Dan weten we het wel, opnieuw alleen maar schade voor de gemeenschap!

Kortom, langzaamaan verlies ik mijn interesse en goede wil om iets actief bij te dragen in deze lokale, politieke gemeenschap en richt ik mijn aandacht op plekken die me meer boeien en waar mijn inzet en kwaliteiten beter tot hun recht komen.  

En zo zal het ongetwijfeld meer inwoners vergaan.

De dood in de pot dus, Wijdemeren gaat stilletjes, roemloos en bankroet ten onder……..

Landelijk wél vertrouwen

In de landelijke politiek zien we dat bij de komende verkiezingen in november eveneens themas als transparant bestuur en luisteren naar inwoners hoog gaan scoren.

Maar in tegenstelling tot de eerdere verkiezingen in Wijdemeren heb ik er nu wél vertrouwen in dat de mensen die de kar gaan trekken hier ook écht invulling aan gaan geven.

Pieter Omtzigt zal veel stemmen trekken en daarmee het politieke landschap drastisch veranderen. Na zijn interview op Nieuwsuur vorige week hoorde ik Henri Bontenbal van het CDA in Op1, ook niet verkeerd. Voor mijzelf waarschijnlijk een brug te ver om in november op het CDA te gaan stemmen maar deze jonge politicus doet me aan Jan Terlouw denken met zijn technische achtergrond en no-nonsense presentatie. Als we genoeg capabele leiders in het nieuwe landelijke bestuur krijgen die goed gaan samenwerken en er minder machtspolitiek wordt bedreven zou dit, eindelijk, weer hoop voor de toekomst geven.

Vele landelijke politici hebben aangegeven na de verkiezingen niet meer terug te zullen keren. Er verdwijnt dus veel kunde en kennis. De bijna vanzelfsprekende continuïteit van coalities in de afgelopen periode zal verdwijnen. Samen met de al in gang gezette en ook uitvoerig beschreven ambities van Pieter Omtzigt  om ons bestuurlijk stelsel te veranderen betekent dit een nieuwe weg maar ook een avontuur.

Wijdemeren van de kaart, kernen niet.

De gemeente Wijdemeren is binnenkort verdwenen, of zijn inwoners hier nu iets van vinden of niet. Het zij zo.

Maar op de kaart van Nederland blijven de plassen en veengebieden met daaromheen hun karakteristieke dorpen, boerderijen en buitenplaatsen een evident gegeven, centraal gelegen in ons land en van zon unieke waarde voor zijn eigen inwoners en voor die van de grote steden daaromheen dat dit zeker, als we daar op de goede manier aandacht voor vragen, bij die nieuwe, landelijke politici niet onopgemerkt zal blijven……

3 gedachten op “Gesprek met bewoners. Dood in de pot?”

 1. Eens met Wijnen. Enige onderwerp tot nu toe: behoud van dorpskarakter. Landelijke onderwerpen bedreigen het leven in Wijdemeren bij fusie. Bijv. waar komen windmolens, asielzoekers, waar en voor wie wordt gebouwd…Wijdemeren heeft weinig inwoners 25.000 en veel grond en water, dus een kleine vertegenwoordiging in de gefuseerde gemeente. Door focus op het dorpskarakter vermijdt de Gemeenteraad belangrijke onderwerpen. Wijdemeerders, laat je niet in de luren leggen, denk groot !

 2. Evenals Renee Wijnen en vele anderen dat het voorgenomen fusie-besluit van de Gemeenteraad absurd snel was genomen. Tja, zogenaamde gesprekken met bewoners…
  Ongemerkt wordt er gestuurd: wat willen de kernen qua dorpskarakter behouden. Bij fusies (zeker bij/met grotere gemeenten) gaat het de ‘landelijke onderwerpen’ die het dorpskarakter dreigen te veranderen. Denk aan waar komen windmolens, waar er hoeveel asielzoekerscentra, etc.etc. Wijdemeren heeft ca 25000 inwoners, dat is dan weinig in een groete gemeente, maar wel veel land waar voor windmolens, asielzoekers etc….De vertegenwoordiging van Wijdemeren in de Gemeenteraad zal dan ook gering zijn. Deze Grote onderwerpen vermijdt de Gemeenteraad te bespreken door de focus op het dorpskarakter (dat houden we toch wel). Wijdemeerders, laat je niet in de luren leggen!

 3. Dank je wel Rene,
  Goed verhaal
  Voor mij is het “ook” nog totaal onduidelijk wat wij (inwoners én ondernemers uit de kernen) mogen verwachten.

  Ik word steeds kritischer naarmate de septemberavonden dichter bij komen. Jeuh…. we mogen zeggen wat wij belangrijk vinden. We mogen zelfs een enquête invullen.

  En waar dan het dan voor? Oh ja… dat was het : het wordt in het proces meegenomen. En wie gaat mij (en alle andere inwoners vd kernen) nou eens een keer zeggen wat dat betekent?

  Heel spijtig dat dit gemeentebestuur zijn inwoners niet serieus neemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.