Inspraakmarkt, Wijdemeerse Landdag

Eergisteren dwarrelde hij op onze deurmat. De langverwachte uitnodiging om te horen wat ons gemeentebestuur in het geheim besloten heeft over een fusie en wat het op 5 oktober met een big bang daarover gaat besluiten. Intussen organiseert de raad (NB. Niet het college, nee de raad!) een viertal inwonersavonden om van ons te horen wat wij willen én wat wij niet willen!

Uitnodiging van uw Gemeenteraad!

In de brief staat:

“Voorafgaand aan dit definitieve besluit willen wij (de raadsfracties RJ.) graag van inwoners horen wat zij belangrijk vinden in het kader van deze fusie.Wat verwachten zij van de nieuwe gemeente? Wat zouden zij anders willen zien? Waar maken zij zich zorgen om? En wat vinden zij belangrijk om te behouden?”

Kort plenair deel en dan, Markt!

Ook staat in de brief dat er een kort plenair deel is. Ik veronderstel dat de burgemeester daar heldere uitleg komt geven waarom Wijdemeren opgeheven moet worden. Bij uitstek de taak van de voorzitter van de raad en de burgermoeder van Wijdemeren. Wat mij betreft een de hele avond plenair om echt met het college en de raadsleden in debat te kunnen gaan.
Zoals burgemeester Martijn Smit ook vijf jaar geleden hele avonden besteedde aan de uitleg waarom hij toen al vond dat er gefuseerd moest  worden.
Volgens de planning begint na dat korte plenaire deel een soort Wijdemeerse Landdag in de vorm van een markt. Ik vraag mij in gemoede af hoe je uit zo’n markt de goede ideeën  en de zorgen gestructureerd gaat opvissen uit de verschillende kraampjes. Maar we zullen het zien.

Wat een rare volgorde.

Eerst besluit je in het geheim dat je wilt fuseren en dan komen ze aan de bewoners vragen wat ze daarvan verwachten. Rare volgorde. En dat voor een coalitie, nu nog bestaand uit DLP en VVD, die in een ronkende passage in het Coalitieakkoord Plus (Ja, Plus!) van ruim een jaar geleden schreef dat in het vorige college te weinig participatie, openheid en inbreng van de burger aan de orde was. Weet u nog? Vooral uit de mond van lijsttrekker Alette Zandbergen van DLP was participatie een woord dat in heel Wijdemeren met enthousiasme werd verspreid. Hoort, zegt het voort! Wijdemeren zal een transparant participerend gemeentebestuur krijgen!!

Twee alinea’s uit het Coalitieakkoord Plus:

"Luisteren naar inwoners is afgelopen jaren onvoldoende uit de verf gekomen. De maatschappij is mondiger geworden. Wij willen die mondigheid omarmen en gebruik maken van de kennis en kunde die we binnen Wijdemeren hebben. Of het nu gaat om ruimtelijke plannen of beleid waarmee onze inwoners mee te maken krijgen. Al gauw komen we dan op de term Participatie."

En

"Invloed kan worden uitgeoefend middels participatie maar ook inspraak en democratie (via de volksvertegenwoordigers) zijn instrumenten om invloed aan te wenden. Ons streven is dat het bij Participatie moet gaan om merkbare invloed, herkenbaar ritme, voorkomen van en inspelen op onduidelijkheden, inspanning doen voor moeilijk bereikbare doelgroepen zodat er sprake kan zijn van representatieve participatie. Waarbij ook aandacht is voor de kosten van participatie."

Maar kijk nu eens. Het besluit om te fuseren werd in een aantal besloten vergaderingen genomen onder leiding van de partij die het felst tegen welke fusie of herindeling dan ook was, maar blijkbaar geen behoefte had aan een inwonersavond om uit te leggen waar men mee bezig was. Dat geeft al te denken. En nu mogen de inwoners naar een soort markt om daar bij de verschillende kraampjes van de fractie van hun keuze hun hart te luchten en hun zorgen en wensen te uiten.

Nam Alette de participatie met haar  vertrek mee uit de gereedschapskist van DLP? En wat vindt de stille VVD fractie daar dan van? Vindt die de gang van zaken  wel goed zo? Ongeveer zo transparant als het besluit van Mark Rutte om zijn voorkeur, Wopke Hoekstra, in Brussel op de klimaatportefeuille te parachuteren.

Over participatie gesproken.

Nu we het toch over inbreng en participatie hebben, uit kringen van de Nieuw Loosdrechtsedijk komen diverse berichten dat men wel weet dat begin oktober hun straat weer langdurig wordt afgesloten. Maar het schijnt dat men nul, komma nul informatie krijgt over wat er gaat gebeuren, hoe en hoe lang. Misschien een idee om daar eens een inwonersavond over te organiseren? Zonder markt.

Voor versterking van het bestuur.

Even voor alle duidelijkheid. Ik was indertijd al voor een fusie, toen minister Kajsa Ollongren dat streven van Noord-Holland de voet dwars zette. Toen waren ook de lokale VVD en PvdA/Groenlinks daar volmondig voor. Toen was het al nodig, maar stelden DB en DLP alles in het werk om dat tegen te houden.
Ook nu vind ik dat er rust zou moeten komen in de Gooise bestuurlijke drukte, te beginnen met het armlastige Wijdemeren. Maar zoals dat nu door het college en de raad wordt aangevlogen verdient het in mijn ogen geen schoonheidsprijs.

Eén gedachte op “Inspraakmarkt, Wijdemeerse Landdag”

  1. Heeft de gemeenteraad echt aangegeven dat het om een inspraakmarkt gaat?
    het woord “inspraak” brengt met zich mee dat wij als inwoners/ondernemers van de kernen inspraak zouden hebben…. zo ja… waar hebben wij dan inspraak in?

    En feitelijk worden de avonden niet georganiseerd door de gemeenteraad, maar door de burgemeester.

    En hartstikke mooi dat wij als inwoners / ondernemers van de kernen mogen “participeren” , dat wij mogen aangeven wat wij belangrijk vinden. De gemeenteraad is maar op 1 ding uit: om draagvlak te krijgen voor de fusie (dat moeten ze ook van de wet ARHI). Dus feitelijk zijn ze helemaal niet geïnteresseerd in wat wij belangrijk vinden, wat wij willen meenemen naar de nieuwe fusiegemeente. Dat blijkt ook uit de opmerking : we nemen alles mee wat er gezegd wordt “in het proces”. Ik word spontaan bij die opmerking een stukje meer blij over de a.s. fusie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.