Ik beschuldig…!

Een lezer van Rading-0 twitterde mij dat de brief van Zagt over de dramatische gemeentelijke financiële situatie het begin van het einde inluidt voor Wijdemeren. Ik moet hem echter tegenspreken. Dat einde is al jaren geleden ingezet. Twee verkiezingen terug al, in 2014, was het zonneklaar dat Wijdemeren het zichzelf en haar burgers niet meer kon aandoen nog langer te blijven bestaan. Ook toen werden de profeten beschimpt.

In 2014 was het dus al duidelijk dat deze gemeente qua financiën, qua dienstverlening, qua personeelsbestand en qua toekomstbestendigheid geen bestaansrecht meer had. Dat zij maar beter kon fuseren om de inwoners nog goed ten dienste te kunnen zijn tegen een enigszins acceptabele gemeentelijke belasting.

Wat velen toen niet wilden zien valt nu echt niet meer te ontkennen; deze gemeente is terminaal. De kas is helemaal leeg, de gemeentebelastingen zullen wederom flink omhoog moeten terwijl deze gemeente al tot de duursten in Nederland behoort. De kans op een reddende fusie is aanzienlijk geslonken, want welke andere gemeente wil nu in zee met een buurgemeente zo arm als een kerkrat. Acht jaar geleden was daar nog kans op… nu zou er een bestuurlijk wonder moeten geschieden.

Wie is er schuldig aan de dramatische situatie waarin Wijdemeren zich nu bevindt? Zijn het de heren van “Wijdemeren 2020” die destijds met dubieuze enquêtes langs de deuren gingen? Die wijselijk hun mond hielden toen ik ze vroeg of zij zich dan garant zouden stellen voor de oplopende tekorten in de komende jaren? Schuldig nee, medeplichtig welzeker.

Zijn het dan de politieke partijen die schuldig zijn? Die in verkiezingstijd maar volhouden dat zelfstandigheid het hoogste goed is voor ons als inwoner? Die inspelen op valse sentimenten om maar in de gunst van de kiezer te komen?  DLP en DorpsBelangen voorop als “hoeders van de zelfstandigheid”, met weifelend daar achteraan het CDA en de VVD, die wel inzagen dat het de verkeerde kant op ging maar toch niet écht krachtig wilden inzetten op fusie… want dat zou maar stemmen kosten. Ook de politieke partijen zijn medeplichtig maar niet schuldig. Want kan je het een politieke partij verwijten dat ze datgene verkondigen waar ze de meeste stemmen mee binnen kunnen halen? Het pluche lonkt, als de Sirene van de Lorelei. PvdA/GL is de enige partij die echt consequenties verbindt aan die doodlopende weg van zelfstandigheid. Zij pleiten dan ook al jaren voor die broodnodige fusie.

Schuld in dezen treft alleen de kiezer en de kiezer alleen. De kiezer die zich laat leiden door ronkende brochures vol met zelfstandigheidsbeloften waar vrij simpel doorheen te prikken valt. Of, welhaast nog erger, de kiezer die stemt op de partij waar hij al jaren op stemt zonder zich ook maar een minuut te oriënteren op het realiteitsgehalte van het verkiezingsprogramma. Diezelfde kiezer die al jaren de hoogste gemeentelijke belasting van de regio betaalt en waar strakjes nog een flink percentage bovenop komt omdat “we” zonodig zelfstandig moeten blijven. Diezelfde kiezer die dan moord en brand schreeuwt maar bij de volgende verkiezingen toch weer hetzelfde stemt. De échte schuldige, dat bent u. Zeker wanneer dit artikel u niet aan het denken zet, uw ogen opent en u zich eens gaat verdiepen in de klucht die wij de Gemeenteraad noemen. Waar de wethouder van Financiën naar verluidt liever naar een huwelijksfeestje gaat dan zich in de Raad te verantwoorden voor de financiële afgrond waar we ingerommeld zijn.

Helaas is het geheugen van u, de kiezer, heel kort. Wanneer we over drie jaar weer richting stembus moeten is 99,9% van u dit artikel of de strekking ervan allang weer vergeten en stemt u weer als vanouds. Jammer, maar wel de realiteit. Mijn hoop is dan ook dat niet de kiezer, maar de wal dit stuurloze schip zal keren. Dat dat bestuurlijke wonder zich gaat voltrekken en de provincie hard ingrijpt, liever vandaag nog dan morgen. Mocht Hilversum nog een optie zijn, omarm het en laat niet meer los. Nooit meer.

(Met excuses aan Emile Zolá, in wiens schaduw ik nog niet durf te lopen)

3 gedachten op “Ik beschuldig…!”

 1. Ook D66 hoort in het rijtje twijfelaars inzake herindeling in de raadsperiode 2014 – 2018 naast CDA en VVD. Maar nog iets extremer. Het twijfelen van D66 leidde tot een complete wijziging van het standpunt.
  In eerste instantie was D66 geen voorstander van fusie met Hilversum. Toen de tijd vorderde pleitte D66 op zeker moment voor een referendum over die fusie. De raad wees dat voorstel af.
  Tegen het einde van die raadsperiode stelde D66 in de verkiezingscampagne 2018 voor om niet te fuseren met Hilversum alleen, maar met meerdere Gooise gemeenten tot Gooistad. Een kolossale sprong naar voren, die niet erg realistisch was.
  (http://wijdemeersewebkrant.nl/2017/okt17/171029-03.php)
  Inmiddels was D66 minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aangetreden. Over herindelingen vond zij dat die altijd van onderaf gestart moesten worden. Dus was het afgelopen met de fusieplannen. De tegenstanders van de fusie met Hilversum haalden opgelucht adem. De gedeputeerde was zeer teleurgesteld na al zijn inspanningen.
  Bij de coalitieonderhandelingen in 2018 bracht D66 Wijdemeren de wens om te streven naar Gooistad in het collegeprogramma in, hetgeen door de andere partijen gedoogd werd, in de overtuiging dat we er nooit meer wat van zouden horen.
  En dat was ook zo.

 2. Als ik dit artikel van Martin Vuyk goed begrijp adviseert hij ons om allemaal op GroenLinks/PvdA te stemmen. Een heel verstandig advies inderdaad.
  Overigens was ik zelf al voor de oprichting van Wijdemeren voor een fusie met Hilversum. Ik vond gemeente ‘s-Graveland nogal een kneuterig gedoe. Maar ik besef mij wel dat ook Hilversum niet het paradijs is. Maar wel een stabieler organisatie.

  1. Aardige poging Johan, maar dat staat er niet. Ik wijs louter op het feit dat de PvdA/GL al 8 jaar die broodnodige fusie onderschrijft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.