Faillissement en Chocolaatjes

Gert Zagt (De Lokale Partij) kondigde ’s middags bij de pers min of meer het faillissement van de gemeente  Wijdemeren aan, maar geeft geen cijfers. De raad weet van niets en praat ’s avonds 0.a. over grote plannen en.., chocolaatjes.

https://stripwinkeldickbos.nl/

Hoe kan dat? Zo plotseling?

Het is zover. De wethouder heeft grote opschudding veroorzaakt met de mededeling dat “de begroting voor 2023 zowel incidenteel als structureel een tekort laat zien en niet zo weinig ook” .De gemeente kan nu en in de toekomst de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Een incidenteel tekort is niet onoverkomelijk. Dan haal je dat uit je vermogen. In goede tijden vul je dat vermogen weer aan. Maar het vermogen van Wijdemeren, vijf jaar geleden nog 7,5 miljoen, is ook al op. Het ernstigst is echter dat er ook de komende jaren een tekort is. In vakjargon heet zoiets een structureel tekort. Iedereen vraagt zich af hoe in korte termijn de situatie zo kon verslechteren. Zo komt de vraag naar boven, op welke cijfers het onlangs afgesloten coalitieakkoord is gebaseerd?

Onthutsende voorspellingen
De G&E in april dit jaar met wethouder Jos Kea (VVD). “Eerst moeten we de capaciteit van de belastingen maximaal benutten.” Ofwel, we gaan de OZB tot het maximum ophogen.

Een jaar geleden, misschien wel langer, ondervroeg het Weekblad Wijdemeren de fractievoorzitters hoe de toen al nijpende financiële situatie opgelost zou moeten worden. De antwoorden waren onthutsend: een beetje kritischer zijn bij de uitgaven, de gemeente beter organiseren en als het moet een beetje bezuinigen. Als dat gebeurd zou zijn, zou blijken dat de gemeente gerust de toekomst tegemoet zou kunnen zien. Alleen de PvdA/GroenLinks nam het standpunt in dat deze gemeente niet zelfstandig kon voortbestaan. De vertegenwoordigers van de partijen die steeds gepleit hebben voor zelfstandigheid zijn nu aan de beurt: De Lokale Partij, Dorpsbelangen, het CDA en in mindere mate VVD en D66, kom nu maar met een oplossing waaruit blijkt dat deze gemeente zelfstandig toekomst heeft. Jullie zijn aan zet om deze bewering met feiten te staven. Kom niet met een beetje van dit en een beetje van dat. Geen zilverpapier of sigarenbandjes oplossing

De oplossing

Als er een tekort is zijn er in het algemeen drie oplossingsrichtingen: inkomsten verhogen, minder uitgeven en aan derden geld vragen.

Zagt (DLP) zegt in “de Gooi-en Eemlander ”dat de eerste klappen waarschijnlijk in het ambtelijk apparaat zullen vallen. Met name wordt gekeken naar de inhuur van dure externe krachten . Dat is een merkwaardige redenering. Ja de externe krachten zijn duur, maar je huurt ze in omdat het de gemeente niet lukt om vaste krachten aan te nemen. Als de dure inhuurkrachten moeten verdwijnen, wie doet dan het werk?

De volgende redenering van Zagt is eveneens merkwaardig: “De inrichting van de gemeentelijke organisatie wordt secuur onder de loep genomen”. Hé, wat krijgen we nu? Er was toch een rapport Necker/van Naem? Er was toch ruim tien maanden ene mijnheer Heintjes met deze klus bezig? Kennelijk heeft zijn aanwezigheid tot weinig geleid. We weten dat niet, want er is geen enkele publieke verantwoording afgelegd over zijn werkzaamheden.

Ook verhogen van de inkomsten kan. Maar om het eens op zijn VVD’s te zeggen die belastingschroef is al lang te ver doorgedraaid. We hebben in Wijdemeren de hoogste WOZ tarieven van de regio. We komen onder provinciaal toezicht. Dat betekent dat we voor iedere bijdrage die niet in de begroting staat met de pet in de hand naar Haarlem moeten voor goedkeuring. De provincie komt niet met geld over de brug!
Het perspectief voor de gemeente is ongunstig. Stijging van de rente en de energietarieven, naast algemene prijsstijgingen.

En wat doet de raad?

De raad praat over chocolaatjes. Die moeten bij de lokale ondernemer gekocht worden. De gemeente geeft kennelijk als representatiegeschenk een doosje chocola. Op voorstel van Nienhuis (CDA) haalt de gemeenteraad het zwaarste bestuurlijke middel- de motie- tevoorschijn om het college te dwingen bij de plaatselijke chocolatiers hun bestelling te doen. Unaniem werd de motie aangenomen! Het is om het schaamrood van op de kaken te krijgen. Geen enkel raadslid wierp tegen dat de raad hier niet over gaat. Geen enkel raadslid distantieerde zich van dit stukje  voor de publieke tribune, deze gênante opvrijerij van de lokale ondernemers. Terecht zei burgemeester Larson dat het college de motie niet zou uitvoeren.

Een Raad van dit niveau, die niet eens weet waar ze wel en niet over gaan, zou van de vierde mogelijkheid gebruik moeten maken om de problemen van Wijdemeren op te lossen.

De oplossing

Met de pet in de hand naar Haarlem met de vraag: “Start onmiddellijk een procedure voor herindeling, want we kunnen het zelfstandig niet meer!”

Eén gedachte op “Faillissement en Chocolaatjes”

  1. Sterk betoog. Ik mis in het rijtje oplossingen:
    1. Snel slopen en verkopen van gemeentelijke gebouwen (scholen en buurthuizen)
    2. Veel minder gemeenteraadsleden (lege stoelen, die de niet-stemmers vertegenwoordigen)

    Te triest voor woorden dat een DLP wethouder met de bijl aan de wortel moet staan van de herindeling. Juist de partij die groot werd op dit thema tn tijde van Wijdemeren2020….. Mislukt probeersel dat DLP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.