Liefde, Lof en Lichte kritiek

Gisteravond werd de eerste commissievergadering van het jaar gehouden. Het onderwerp was het Plan van Aanpak voor de gesprekken met “Gerede Partnergemeenten”, ofwel Hilversum, Gooise Meren en Stichtse Vecht. De vergadering begon dit keer weer eens om 20.00, waardoor Douwe van Essen, Lia Moote en ik vanaf 19.30 een half uur de koude moesten trotseren.
Het went nooit die wisselende dagen en tijden.

Bij het raadsvoorstel horen veel documenten. Het raadsvoorstel, het plan van aanpak, de brieven naar de gerede partnergemeenten, de brieven naar andere (niet gerede partnergemeenten), etc. De vergadering is integraal te bekijken. Ook zijn daar alle onderliggende stukken te vinden.

Liefde, we missen jullie nu al!! De gedachte alleen al!!
Postillons d’amour Nanning Mol (rechts) en Igor Meuwese namens de regio G&V. (Foto: Douwe van Essen)

Nanning Mol, de burgemeester van Laren, kwam inspreken, gesecondeerd door Igor Meuwese, de directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek. Nanning Mol opende met de mededeling “dat hij een liefdesbrief van de Regio aan Wijdemeren” kwam brengen. De strekking van de brief en zijn toelichting daarop was dat Wijdemeren samen met de andere deelnemende gemeenten een hecht samenwerkingsverband is dat optreedt als belangenbehartiger op tal van gebieden en dat Wijdemeren daarom niet gemist kan worden uit dat regionale verband. Zijn angst is dat Wijdemeren kiest voor een fusie met Stichtse Vecht en daardoor uit de regio treedt om een Utrechtse gemeente te worden. Dat verzwakt de regio en maakt bovendien dat Wijdemeren buiten de regionale diensten komt te vallen als de GGD, de Veiligheidsregio, de GAD, Jeugd en Gezin, Veilig Thuis en de regionale ambulance voorziening, de RAV. (Het zijn deze onderwerpen die Loosdrecht twintig jaar geleden juist deden besluiten om aansluiting te zoeken bij ‘s-Graveland,  Nederhorst den Berg en Noord-Holland. Loosdrecht was toen, als Utrechtse gemeente, ook  lid van het Gewest, de voorganger van de Regio.) De liefdesbetuiging van Nanning Mol werd in dank aanvaard door de raad. Die kon er op dat moment niet op reageren, omdat de brief persoonlijk op papier door burgemeester Nanning Mol aan commissievoorzitter Patricia IJsbrandij werd overhandigd.

Comm. voorzitter Patricia IJsbrandij. (Foto: Douwe van Essen)
Lof en Lichte kritiek

In de eerste termijn klonk in de raad voornamelijk heel veel lof over de bijgewerkte uitgangspunten voor gesprekken met andere gemeenten en de leesbaarheid van de stukken. Wel was er raadsbreed enige kritiek op het hoofdstuk communicatie.

DLP
Margriet Rademaker (Foto: Douwe van Essen)

De eerste die die kritiek uitsprak was Margriet Rademaker van DLP. Zij vond dat er te weinig op de website gezet wordt en dat dat bovendien te laat gebeurt. Ook kwam zij nogal eens de beruchte (404 Page not Found) ontbrekende pagina tegen. En waarom was de belangrijke vergadering van gisteravond niet aangekondigd op een volle pagina in het Weekblad Wijdemeren? Ook had zij graag “het tijdschema van de heer van der Laar” over de gesprekken en de herindelingsstappen gepubliceerd gezien. Dat allemaal om de bewoners mee te nemen in de belangrijke gebeurtenissen. Haar negatieve oordeel over de website werd gedeeld door burgemeester Aptroot, wiens zoon er naar keek. (Zijn zoon vond er iets negatiefs van dat door mij verstaan werd als “uilenzeik”. Ik vermoed sterk dat de burgemeester iets anders zei, maar zelfs met herhaald luisteren drong deze term zich toch helaas steeds aan mij op. RJ)

Terug naar de lokale politiek

Rosalie van Rijn (CDA) ging in op de tekst van de stukken waar het over bouwen ging. Wel of niet bouwen in het groen, wel of geen hoogbouw en hoe hoog dan? Passend? Bouwen in bestaand areaal? Waarmee de discussie direct weer een intern Wijdemeerse politieke discussie werd. Bo de Kruijff (VVD) ging mee in deze discussie want de VVD wil wel Nederhorst Noord bouwen. Henrieke Abrahamse (PvdA/GroenLinks) wil niet in het groen bouwen. Deze discussie begon al in de eerste termijn, maar werd nog eens flink aangedikt in de tweede termijn, zonder dat commissievoorzitter Patricia IJsbrandij ingreep in dit “nodeloos en doelloos in interne rondjes” rondpraten van de raad.

Hoofdlijnen

Dat had allemaal veel meer op hoofdlijnen moeten blijven. Immers, de afspraken die collegeleden nu maken met de potentiële partner hebben weinig hardheid. De gemeenteraad van de fusiegemeente gaat na de fusie haar eigen besluiten nemen (ook over bouwen) en is niet gebonden aan de intenties die jaren eerder bij de start van de fusie werden afgesproken. De Wijdemeerse raad kan aandachtspunten op hoofdlijnen aandragen, maar niet veel meer. Over het graf heen regeren is er dan niet meer bij. Te meer omdat Wijdemeren de vragende partij is. Dat werd vergeten, al riep Rosalie van Rijn dit ook op zeker moment.

B en 2-W. (Foto: Douwe van Essen)
Stichtse Vecht?
Burgemeester Charlie Aptroot wacht op formele berichten uit Stichtse Vecht. (Foto: Douwe van Essen)

Er werd vrij veel aandacht gevraagd voor de positie van Stichtse Vecht. Er werd daar ook gisteravond een commissievergadering gehouden over het tegenhouden van een fusie met Wijdemeren. In artikelen in de pers spraken Stichtse Vechtse bronnen zich ook al uit tegen een fusie met Wijdemeren. Burgemeester Aptroot gaf aan dat hij niet reageert op persberichten of geruchten, zelfs niet op commissievergaderingsresultaten in Stichtse Vecht. Alleen op harde besluiten van het college en de raad van Stichtse Vecht zal hij reageren, om verwarring te voorkomen. Diverse raadsleden onder wie Bo de Kruijff (VVD) en Rosalie van Rijn (CDA) drongen er bij hem op aan om toch al uitspraken te doen, dan wel actie te ondernemen, over het al dan niet betrekken van Stichtse Vecht bij de gesprekken. Herhaaldelijk verklaarde hij dat niet te willen doen.

Samenvatting

Het gisteravond in Stichtse Vecht besproken collegevoorstel:

Met dit voorstel worden de kaders vastgesteld, op grond waarvan het college de bestuurlijke gesprekken met de afvaardiging van de gemeente Wijdemeren over een mogelijke herindeling kan voeren. Het voorstel geeft aan dat de gemeente Stichtse Vecht niet bereid is om te fuseren met de gemeente Wijdemeren. Stichtse Vecht staat desgevraagd wel open voor het onderzoeken van een eventuele grenscorrectie, waarbij grondgebied van de huidige gemeente Wijdemeren wordt toegevoegd aan de gemeente Stichtse Vecht.
Openbaar!!!
De perstribune bestaat van openbaarheid! (Foto: Douwe van Essen)

In tegenstelling tot wat wij de afgelopen jaren gewend waren in Wijdemeren verklaarde burgemeester Charlie Aptroot dat wat hem betreft alles in het openbaar gebeurt. Altijd, tenzij het absoluut niet anders kan!  Hoera! Zo’n uitspraak geeft de burger moed. Immers alle voorbereidende discussies in de raad gebeurden vorig jaar achter gesloten deuren, met als gevolg dat veel inwoners zich overvallen voelden toen het resultaat als een duveltje uit een doosje in z.g. door de firma Issue Makers bedachte informatieavonden bekend werden gemaakt.

De publieke tribune met enkele raadsleden, fractieassistenten en trouwe volgers van de lokale politiek, onder wie rechts voor inspreker Hans Hazes uit Ankeveen. (Foto: Douwe van Essen)
Doet mevrouw Larson nog de klus?

In de inleiding van het raadsvoorstel wordt een impliciet antwoord gegeven op de vraag die al vele malen op Rading Nul gesteld werd. De vraag was of de waarnemend burgemeester in het herindelingstraject vervangen zal worden door burgemeester Larson zodra zij hersteld is. In de inleiding staat het volgende: “het plan van aanpak aanpassen naar aanleiding van de komst van de waarnemend burgemeester” waaruit hoogstwaarschijnlijk afgeleid kan worden dat burgemeester Charlie Aptroot de klus zal afmaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.