De Raad, volksvertegenwoordigers!

Mijn wens voor 2024: een overheid die het belang van zijn burgers zwaar laat wegen en gelijk recht doet aan iedereen.
Eergisteren las ik in De Gooi-en Eemlander op de voorpagina het artikel: “De onvrede is enorm, een op de drie Nederlanders vindt hardere actie tegen de overheid nodig”.

Ook een aantal landelijke dagbladen had vandaag hoofdpagina-nieuws van gelijke strekking. Bijna een op de vijf Nederlanders vindt dat het systeem omver moet worden geworpen. Of zo’n drastische systeemverandering nodig is waag ik hier te betwijfelen.

Ook in Wijdemeren

Wél zien we dat ook onze lokale overheid, het gemeentebestuur dus van Wijdemeren, bijdraagt aan deze onvrede.  In mijn buurtschap hoor ik gemopper over een belangrijke kwestie die door een actiever, deskundiger en loyaler gemeentebestuur zeker naar tevredenheid had kunnen worden opgelost. Daarover zometeen meer in concreto.

In de week voor kerst sprak ik geheel toevallig een mij tot dan toe onbekende projectleider van Engie, een energiebedrijf op de Europese markt. Hij was nabij Aken bezig met de aanleg van zonneparken op de daken van gebouwen op een bedrijventerrein. Ik vertelde dat we in Nederland, als het om grote aantallen tegelijk gaat, de zonnepanelen vooral op percelen voor landbouw en veeteelt plaatsen en daarmee dus het landschap nadrukkelijk verandert. Over het algemeen wordt die transformatie niet als positief ervaren, mede omdat nog onduidelijk is wat die grootschalige zonneparken doen met de natuur. Ook is inmiddels een deel van de zonneparken in Nederland alweer doorverkocht aan buitenlandse ondernemingen waardoor het zicht op gebruik en beheer verdwijnt en de relatie met onze economie verwatert. Onze overheid ziet doorgaans met lede ogen toe of kan waarschijnlijk niet anders. Beleidssturing vooraf is hier dringend noodzakelijk!

In België op daken.

Mijn gesprekspartner vertelde dat in België, waar hij gevestigd is, veel minder weilanden in zonneparken veranderen dan in Nederland en men vooral streeft naar zonneparken op daken van bedrijfsgebouwen. Zijn bedrijf is daar in België en Duitsland volop mee bezig is. (Ik heb niet gecontroleerd of zijn stelling inderdaad klopt danwel werd ingegeven vanuit het eigen marketing-verhaal. Interessant zou zijn om dit verschil te onderzoeken.)

In de gemeenteraad van Wijdemeren is enkele jaren geleden tijdens de bespreking van maatregelen voor de energietransitie wel eens geopperd dat zonnepanelen allereerst op de daken van bedrijfsgebouwen zouden moeten komen. Maar tot een daadwerkelijke actie om eigenaren hiertoe aan te sporen of, liever nog, verplichten kwam het niet.

Glasvezel in Nederhorst

Al doorpratend over energie, data en het transport daarvan vertelde ik aan de projectleider dat ons hele dorp onlangs op glasvezel is aangesloten behalve twee straten (die buiten de bebouwde kom liggen). Hij kon dit niet geloven en deed hem uitroepen: “ Maar dat is toch oneerlijk? Iedere burger heeft toch gelijk recht op een goede data-verbinding?”  Daarop vertelde ik hem het volgende, niet zo fraaie verhaal.

College van 2021

Eind 2021 zette het toenmalige college van burgemeester en wethouders van Wijderen de gemeenteraad voor een fait-a-complis: er was een contract afgesloten met Glaspoort om in de dorpskernen van Wijdemeren glasvezel aan te leggen.  Glaspoort is een bedrijf dat vanuit commerciële overwegingen alleen kernen aansluit (bebouwing dicht bij elkaar), geen verder liggende bebouwing. Andere bedrijven voeren een andere strategie en sluiten gehele gemeentes aan. Het college had met Glaspoort kunnen onderhandelen om ons gehele dorp aan te sluiten, bijvoorbeeld door het in mindering brengen van leges.

Wethouder Joost Boermans
Wethouder Joost Boermans (D66) (Foto: Douwe van Essen)

Maar de deal was al gesloten onder leiding van de toenmalige vakwethouder van D66. Vanuit de raad stelde De Lokale Partij hierover begin 2022 schriftelijke vragen.  Deze vragen werden (pas ver na de termijn die daarvoor staat) beantwoord. Strekking van het antwoord was: de deal is al gesloten, niets meer aan te doen.  Het college had dus de opdracht verstrekt aan de eerstkomende marktpartij zonder zich af te vragen of er ook partijen zouden zijn die wél het gehele dorp konden voorzien van glasvezel.

Doe het zelf

Gedurende 2022 deed een van de bewoners die geen glasvezel kreeg uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheid van aansluitingen in zijn straat waaruit bleek dat bijna iedereen mee wilde doen, ook als het die bewoners zelf geld zou kosten.  Ook in de andere straat, die verstoken was van glasvezel, bleken veel inwoners mee te willen doen. Een aantal bewoners/ondernemers uit beide straten verzamelde zich daarop in een werkgroep en bood op 1 februari 2023 een brief aan een commissie van de gemeenteraad aan, begeleid door een prima gedocumenteerd verhaal.

Wethouder Els Kruijt (VVD) (Foto Douwe van Essen)

De vakwethouder van de VVD (na de verkiezingen van maart 2022 was dat Els Kruijt) wist nog van niets, maar heeft nadien twee keer contact gehad met Glaspoort, zonder resultaat. Ze deed haar best. Maar geen vervolg-actie daarop van het college, de raad luisterde gedwee naar het bevlogen verhaal over het ontbreken van glasvezel in twee straten van Nederhorst den Berg. Nauwelijks vragen, geen zichtbare interesse, geen vervolgactie door de raad om het college nog eens bij de les te houden.

De beide straten zijn nu in gesprek met een ander bedrijf, Glasdraad, die op dit moment verkent hoeveel bewoners willen meedoen om hun kostenplaatje rond te krijgen. Sommige bewoners hebben al een intentie-contract met Glasdraad getekend waarbij zij vast zitten aan betaling van 2500 euro bij levering door Glasdraad, óók als eerdere levering door een ander bedrijf mogelijk zou zijn. Anderen mopperen dat zij nooit zo’n groot bedrag gaan betalen omdat inwoners elders in het dorp de glasvezel gratis kregen wat de kansen voor glasvezel in beide straten dus kleiner maakt. Een kwestie dus van oneerlijke behandeling van sommige inwoners/ondernemers ten opzichte van anderen in ons dorp!

Het jasje van de Raad waait mee.

Onlangs liet Ronald Frisart duidelijk en gedetailleerd op Rading-o zien hoe de raad acteert inzake een zo gunstig mogelijke WOZ voor de inwoners van Wijdemeren. Dat deze raad daarnaast geen weerstand biedt aan zijn voorzitter, de burgemeester, die strikt zakelijk zijn opdracht van de provincie uitvoert. Je zou hopen dat de raad het belang van onze eigen inwoners voorop stelt.

Nee dus!

Wij gaan volgend jaar meer lokale belastingen betalen. En de inwoners van twee straten van Nederhorst den Berg blijven voorlopig verstoken van glasvezel.

Ik wens ons allen voor 2024 een loyaal, deskundig en actief gemeentebestuur!

Eén gedachte op “De Raad, volksvertegenwoordigers!”

  1. Goeie analyse, Renee.
    Ook een senioren complex aan de Godelindehof in Loosdrecht zit zonder Glaspoorts glasvezel.
    De oranje bos ligt open en bloot naast de ingang te wachten. Reden? Er weigert een, ja één bewoner, het kruipluik open te doen. KPN, Glaspoort en Vecht en omstreken lossen dit niet op. Typisch gevalletje van het kastje naar de muur. Wie heeft dit allang betaald aan Glaspoort? Berusting is het gevolg. Ik wens de bewoners langs deze weg een loyale basishouding in 2024.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.