Maarten Hoelscher, wethouder uit Huizen

De kwestie bouwplannen en wethouder Alette Zandbergen zoog dinsdagavond alle aandacht weg bij het feit dat Wijdemeren weer een compleet college kreeg. De PvdA/GroenLinks trok Maarten Hoelscher (PvdA en GroenLinks) aan om de plek van Stan Poels op te vullen.

Maarten Hoelscher (Foto: Douwe van Essen)

Maarten Hoelscher (PvdA en GroenLinks) heeft ruime ervaring in de lokale politiek in de gemeente Huizen. Op Linked In vinden we dit over hem:


Fractievoorzitter PvdA gemeenteraad Huizen
mrt. 2022 – nov. 2022 9 maanden

(Coördinerend) wethouder Sociaal Domein en burgerparticipatie
jun. 2018 – jul. 2022 4 jaar 2 maanden
Huizen, Noord-Holland, Nederland
Wethouder met in portefeuille (gezondheids)zorg (algemeen), jeugdzorg, sociaal-cultureel werk, wijken en buurten, hulpmiddelen, inclusieve samenleving, inburgering, armoede/ en minimabeleid, mobiliteit (WMO), sociale en economische zelfredzaamheid en burgerparticipatie.

Fractievoorzitter PvdA gemeenteraad Huizen
mrt. 2006 – jun. 2018 12 jaar 4 maanden
Vanaf maart 2006 raadslid en vanaf december 2009 ook fractievoorzitter. Lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 en maart 2014. Vanaf mei 2014 voorzitter van de raadscommissie Sociaal Domein, lid agendacommissie gemeenteraad en lid evaluatiecommissie burgemeester en werkgeverscommissie griffie.


De familie Hoelscher wacht op de benoeming. (Foto: Douwe van Essen)
De Stemming

Nadat fractievoorzitter Wilna Wind (PvdA/GL) Stan Poels hartelijk bedankt had voor het vele werk dat hij voor Wijdemeren deed, was het moment gekomen om zijn opvolger in het college te verwelkomen. Zij verklaarde dat haar partij blij was dat Maarten Hoelscher (PvdA en GroenLinks) bereid was gevonden om toe te treden tot het college van Burgemeester en Wethouders van Wijdemeren. Zijn z.g. geloofsbrieven werden goed bevonden door de commissie die in zo’n geval even checkt of er geen integriteitsproblemen zijn. Dat werd gevolgd door de stemming. Omdat er gestemd werd over een persoon gebeurde dat met stembriefjes. Griffier Elske Hörchner ging rond met een doos waarin de briefjes gedeponeerd werden. Het was geen verrassing dat alle stemmen voor het benoemen van Maarten Hoelscher waren.

Er wordt gestemd! Onder het toeziend oog van Lia Moote (voorz. PvdA Wijdemeren) en Kees Bosdijk (ex-raadslid PvdA) brengt Wilna Wind (fractievoorz. PvdA) haar stem uit. (Foto: Douwe van Essen)
De belofte
Burgemeester Larson beëdigt Maarten Hoelscher. (Foto: Douwe van Essen.)

Daarop volgde het afleggen van de belofte, waarna Rosalie van Rijn het woord vroeg omdat zij de nieuwe wethouder erg goed kent uit de regio en van deze gelegenheid gebruik wilde maken om hem ook van harte welkom te heten in Wijdemeren. In zijn aansluitende toespraakje verklaarde Hoelscher dat hij zich er van bewust is dat Wijdemeren in grote problemen verkeert, maar dat hij er alles aan zal doen om die situatie vanaf dat moment te verbeteren met alles wat in hem is.

Rosalie van Rijn (CDA, ex-wethouder Sociale Zaken) heet Maarten Hoelscher welkom als oude bekenden onder elkaar. (Foto: Douwe van Essen.)
De naam Hoelscher (Boskamp)

Een persoonlijke noot van uw auteur. Bij het Googelen op Maarten Hoelscher trof ik enkele keren Maarten Hoelscher (Boskamp) aan. Opvallend. Het blijkt dat het in de familie Hoelscher gebruik is om de naam Boskamp onofficieel toe te voegen aan de naam Hoelscher.
(Uit te spreken als Hoelscher (met een oe) .)
Die toevoeging verwijst naar de toneelspelers uit de familie Hoelscher, die zich ook Boskamp noemden.

Waarom trok dit mijn aandacht? Omdat ik geboren en getogen ben in de Hunzestraat in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Op de hoek van ons flatgebouw bij de Winterdijkstraat woonde op de hoekwoning op de eerste etage de acteur Johan Boskamp (5-1-1891 tot 20-9-1976, echte naam Johan Adriaan Hoelscher), die toen na de oorlog successen boekte met het toneelstuk Potasch en Perlemoer samen met Johan Kaart. Zijn zoon, Hans Boskamp was ook acteur en voetballer bij Ajax.

Eén gedachte op “Maarten Hoelscher, wethouder uit Huizen”

  1. Johan Boskamp is mijn grootvader en Hans mijn oom. Mijn opa heette officieel ook Hoelscher, uit te spreken zoals het geschreven wordt (dus met oe), maar mocht van zijn vader niet aan het toneel. Dat was ‘geen net beroep’. Mijn opa nam toen als toneelnaam de naam van zijn moeder aan., Boskamp. Mijn vader Henne heeft privé ook altijd de naam Boskamp gebruikt en ik eigenlijk ook. Totdat ik ging vliegen en de naam op mijn paspoort moest gebruiken .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.