Parkeren in Porseleinhaven problematisch?

Het project Porseleinhaven blijft een tranendal, ook ruim 22 jaar nadat Loosdrecht, op de laatste vergadering in 2001 voor de herindeling, besloot tot de bouw van Het Dorpscentrum.
Parkeren in het centrum van Loosdrecht wordt steeds lastiger, zeker op zonnige dagen. Met de komst van nieuwe bebouwing en een nieuwe jachthaven wordt dit er zeker niet beter op. Zeker nu ook de rechter recent heeft beslist dat het bouwplan voor de tweede fase in strijd is met het bestemmingsplan. Maar er is hoop …….

Stroop

Ruim 15 jaar geleden nam de gemeente het initiatief om van de Porseleinhaven een aantrekkelijk dorpscentrum te maken. Dit gebeurde middels de zogenaamde stakeholdersmethode: je formuleert je doel, zet alle belangenpartijen aan tafel en kijkt of je dit doel gezamelijk kunt realiseren. Het ging een tijdje goed maar wat je kunt verwachten als een aantal slimmerikken samen aan tafel zit gebeurde: één of twee deelnemers bedenken hoe ze er vooral zélf beter van kunnen worden. Dat geeft niet als er strak op zo’n plan wordt gestuurd en de kikkers samen in de kruiwagen blijven. Helaas verslapte de sturende kracht van de gemeente en vooral de controle op naleving van gemaakte afspraken en het proces werd stroperig.

Men wilde het plan Porseleinhaven nog wel verder brengen. Maar een aantal luid kwakende kikkers was inmiddels weg gesprongen en gingen op eigen houtje verder.

Dit zou de gemeente later veel geld gaan kosten……….

In deze dikke stroop waren hoofd-en bijzaken nauwelijks meer te onderscheiden mede omdat de bijzaken dure, onverkwikkelijke ruzies waren geworden.

Inferieure projectleiding gedurende vele jaren

Er werd nu een externe projectleider ingehuurd die dit varkentje zou gaan wassen. Ze ging aan het werk terwijl college en raad vele jaren achterover leunden. (ter toelichting hierbij: in de periode dat ik raadslid was heb ik de stukken bestudeerd voor zover die beschikbaar waren.)
De projectleider zat al zo’n jaar of tien (!) op dit project toen ze aan de raad over het plan Porseleinhaven een presentatie gaf. Toen zij was uitgepraat vroeg ik: “ In welke organisatie werkt u: bij de gemeente of bij de projectontwikkelaar?” Het werd mij duidelijk dat de gemeente veel geld betaalde voor een externe kracht die niet deed waarvoor ze werd ingehuurd. Veel en veel later werd ze dan eindelijk tóch ontslagen.

Ik zal hier verder op doorgaan in mijn volgende stukje op Rading Nul  naar aanleiding van het rapport van Berenschot over Porseleinhaven. Dit wordt dinsdag (11 oktober ) openbaar nadat de Wijdemeerse raad hier eerst in beslotenheid over heeft mogen vernemen.

De aanbesteding van het project en hierin opgenomen parkeeroplossing

Bij de aanbesteding van het plan voor de bebouwing op de beide flanken van de Porseleinhaven was een ondergrondse parkeeroplossing opgenomen. Een logisch onderdeel op deze locatie omdat vaak draagkrachtige eigenaren graag willen beschikken over een beschermde parkeervoorziening.

Later ontdekte De Lokale Partij dat bij de aanbesteding de verkeerde stukken waren gebruikt waarin de ondergrondse parkeergarage ontbrak. De marktpartijen hoefden op deze manier geen (dure) ondergrondse parkeervoorziening aan te bieden in hun voorstel aan de gemeente en konden voor hun plan parkeervakken op het maaiveld claimen. Welk collegelid heeft destijds die niet-capabele projectleider gecontroleerd of een vraag gesteld over het gemeentelijk aanbod aan de marktpartijen?  Ik vrees dat de projectleider ook bij die aanbesteding nogal in haar eentje haar gang heeft kunnen gaan. Met ingrijpend negatieve gevolgen voor de de toekomst, op financieel en op parkeergebied.

Regie, regie, regie

Toen het bestemmingsplan voor de eerste fase van het bouwplan door de gemeenteraad werd besproken ontdekte De Lokale Partij dat er rekenfouten zaten in het voorstel van college aan raad.
Het was ingewikkeld en het ging om kleine verschillen. Ook bleek uit het voorstel niet duidelijk of of er bij de woningen geoormerkte parkeerplaatsen hoorden (het contract zou hierover eigenlijk duidelijkheid moeten bieden).  Na behandeling in de raad en het wijzen op een ruimte scheppende clausule (dat de projectontwikkelaar elders in Loosdrecht parkeerruimte dient te zoeken) werden de fouten verbeterd.  Vraag is op welke wijze er daarna regie is gevoerd op het planproces.

Hoop voor de toekomst

Omdat men tijdens de aanbesteding al aanvoelde dat het parkeren hier wel eens een probleem zou kunnen worden kwam in het contract met de uitverkozen partij (Heijmans) te staan dat deze ook elders in Loosdrecht naar een parkeeroplossing zou moeten zoeken.
In de vorige bestuursperiode is door De Lokale Partij meerdere malen tijdens behandeling van de Porseleinhaven naar deze clausule verwezen. De vraag is of het huidige en het vorige college dit hebben opgepakt in hun reguliere overleg (?) met de projectontwikkelaar. Deze clausule zal dus nu de broodnodige ruimte moeten gaan scheppen voor parkeeroplossingen in het dorpscentrum.

De portefeuillehouder Porseleinhaven wens ik een stevige, ambtelijke rechterhand toe!

Iemand die de taal spreekt van de marktpartij tegenover hem of haar, die niet op de eerste plaats aardig gevonden wil worden en pleasende taal hanteert. Maar met vooruitziende blik en kennis van zaken naar een goede afronding van het bouwplan in de Porseleinhaven stuurt.

En daarbij hoeft het parkeren geen kind van de rekening te worden

2 gedachten op “Parkeren in Porseleinhaven problematisch?”

 1. Mevrouw Wijnen, We weten dat u politiek gekleurd bent maar wat betreft het parkeren kan ik mij herinneren dat Dhr. Roosenschoon van D66 het parkeer probleem en de constatering heeft opgemerkt en zeker niet uw lokale partij!

  1. Beste heer Berghuis
   Het kan best zijn dat ook D66 iets over de parkeerfouten heeft gezegd.
   Prima overigens, als meerdere fracties het eens waren over de verkeerde cijfers.
   Dat lijkt me zelfs aannemelijk.
   Maar luistert u graag de desbetreffende commissievergaderingen na……
   mvg Renée Wijnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.