Slagveld Rading 1, deel 2 (en slot)

Gisteren publiceerden we het eerste deel wat van we van ambtenaren hoorden over wat speelt aan Rading 1. Vandaag deel 2. Meer over de gemeentesecretaris en ook het een en ander over de burgemeester.

Onze bronnen  formuleren nog wel meer kritiek op gemeentesecretaris Halman dan in deel 1 van onze bevindingen weergegeven. Zo moedigt ze mensen aan gebruik te maken van het extra opleidingsbudget dat het college wil vrijmaken. Onder normale omstandigheden heel goed, maar wie nu op cursus gaat, draagt bepaald niet bij aan het oplossen van de onderbezetting. Ook wordt Halman deze opstelling verweten: ‘Bevalt het je hier niet? Ben je het met mijn werkwijze niet eens? Ga dan maar weg’.

Gemeentesecretaris is direct

Zelf houdt Halman het erop dat ze nogal ‘direct’ kan zijn en onder (werk)druk soms wat kortaf. Onze informanten zien echter iets anders, namelijk een bewuste koers, waarover verderop meer.

In dat beeld past ook een opmerking die de gemeentesecretaris onlangs tegenover het ambtelijk personeel maakte: ,,Ik benadruk nogmaals: het college vindt nee zeggen nodig’’. Ambtenaren dus die ‘nee’ zeggen als de werkdruk te hoog oploopt. Dat klinkt als het terecht in bescherming nemen van het personeel.

Maar waartegen wordt dan ‘nee’ gezegd? Tegen dienstverlening aan inwoners wellicht? Dat kan zomaar eens zijn. Eveneens tegenover het personeel stelde Halman recent: ,,We leveren minimaal 80 procent van onze dienstverlening’’. Dat valt ook anders te formuleren: tegen de 20 procent van de vereiste dienstverlening levert de gemeente momenteel niet. Dat klinkt een stuk verontrustender.

Nee, tegen Raad en College?

Of zeggen de ambtenaren soms ‘nee’ tegen de gemeenteraad en het college? Ook dat lijkt het geval. Al langer wordt geklaagd over kwalitatief ondermaatse voorstellen die het college de raad voorlegt (zie het rapport van bureau Necker van Naem). Dan hebben weliswaar de burgemeester of een van de wethouders of allemaal tegelijk niet goed zitten opletten, maar zoiets begint bij ambtenaren die hun voorbereidende werk niet goed hebben gedaan. In dit verband gaan de gedachten ook al snel naar de vele niet of niet tijdig beantwoorde vragen van de raad.

Omgekeerd hoorden we vanuit het ambtelijk apparaat juist verzuchtingen over ‘onwerkbare ideeën’ van raad en college. Dat spoort aardig met een opmerking die de ChristenUnie laatst maakte: dat er ambtenaren zijn die met buikpijn rondlopen vanwege alle plannen die zijn opgenomen in de ontwerp-begroting 2023.

Naar fusie met Hilversum?

Terug nu naar gemeentesecretaris Halman. Samenvattend luidt het oordeel over haar  dat onder onze aandacht werd gebracht: ,,Die is willens en wetens de organisatie aan het uitkleden, ambtenaren aan het vervangen door externen en de organisatie klaar aan het maken voor een fusie met Hilversum. Dat is wat wij nu denken.’’ Het gaat nu even niet over de vraag of dat een goed idee is of niet, het punt is dat daartoe helemaal niet democratisch is besloten, maar dat Halman die koers toch alvast aanhoudt – althans volgens (in elk geval een deel van de) ambtenaren.

Burgemeester Larson
Burgemeester Larson. Foto: Douwe van Essen.

Zo mogelijk nog erger dan Halman heeft burgemeester Crys Larson het bij onze zegslieden verkorven. Ziehier een paar opmerkingen over haar die we noteerden.

 •  ,,Ze is er vrijwel nooit. Sommige ambtenaren hebben haar nog nooit gezien.’’
 • ,,Er valt geen normaal gesprek met haar te voeren. Ze heeft een gebrek aan kennis. De huidige gemeentesecretaris en ook de twee vorige, vertellen haar wat ze moet vinden.’’
 • ,,We schamen ons voor zoveel onwetendheid en ongeïnteresseerdheid verenigd in één persoon.’’
Kloof management en werkvloer

We ronden af met een laatste pijnpunt. Ons werd toevertrouwd dat er hoog in de organisatie een paar mensen rondlopen met ego’s om u tegen te zeggen. Die voelen zich reuze belangrijk en verheven boven de rest. Mede daardoor zijn ze niet bereid of in staat terug te komen op een verkeerde beslissing als dat soms toch zinvol zou zijn, aldus onze bronnen.

Al met al werd ons een blik van binnenuit gegund op een ernstig zieke organisatie. Het is een uniek inkijkje, want tot nu toe hadden ambtenaren – gezien al het bovenstaande trouwens best begrijpelijk – niet de moed uit de school te klappen. Dat een aantal dat nu toch heeft gedaan, vinden we erg moedig. Het illustreert ook hoe hoog de nood is.

Helpende hand

Nu is het aan de politiek (gemeenteraad) en het dagelijks bestuur (college) dat te belonen met gepaste stappen. In welke richting die gaan, is vers twee. Maar de ambtelijke kern, die ondanks alle ellende probeert zaken nog zo goed mogelijk op de rails te houden, verdient een krachtig helpende hand. Zo snel mogelijk.

Rik Jungmann en Ronald Frisart

Ter informatie:

Wij boden de gemeente de gelegenheid om te reageren op de inhoud van de twee stukken over onze bevindingen. Daarvan heeft de gemeente geen gebruik gemaakt.

3 gedachten op “Slagveld Rading 1, deel 2 (en slot)”

 1. Er zijn veel mooie iedeeen hierdoor weg ,veel initiatieven weg gerecht .ook daar staat wijdemeren boven aan bij de rechtbank in den haag 😳😀😳 .was zo leuk voor kinderen om in het land bezig te zijn met de natuur niks geen manege zo als de gemeente amtenaren door speelde naar de provincie !

 2. Er was eens….
  een sollicitant die als teammanager hier graag wilde komen werken.
  De functie hield in : gelijkwaardig naast, niet boven je medewerkers staan.
  Verbaasd moest hij als in een rechtbank hoog opkijken naar het sollicitatiecommitee.
  Die zaten hoog op een vlonder vlak voor hem en keken op hem neer. Toen hij vroeg of dit een goed voorbeeld was, zweeg men. Sollicitant stapte meteen op.
  Helaas geen sprookje maar de realiteit.
  Hij leefde nog lang en gelukkig buiten Wijdemeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.