Snel een waarnemend burgemeester benoemen is best een optie

Deze donderdagavond begint de gemeenteraad onder bizarre omstandigheden aan de september-vergadering. Hoe dit op te lossen? Alles overziend is het wellicht helemaal zo gek niet als Commissaris van de Koning Arthur van Dijk met gezwinde spoed een waarnemend burgemeester benoemt.

Commissaris van de Koning Van Dijk. (Foto provincie Noord-Holland)

Zoals eerder opgemerkt beloofde het vanavond een heel boeiende raadsvergadering te worden. Inmiddels zelfstandig raadslid Olivier Goetheer (Groep Goetheer) was van zins de rest van de raad toestemming te vragen voor een interpellatiedebat. Al eerder schreef ik dat het erg voor hand lag te denken dat hij dan zijn pijlen wilde richten op burgemeester Crys Larson, die, om het gematigd uit te drukken, toch al geruime tijd de nodige wrevel wekt in de plaatselijke politiek én het ambtenarenapparaat.

Goetheer wenste te kiezen voor ‘de koninklijke weg’: in de gemeenteraad zijn volledige beweegredenen en kritiek uit de doeken doen en niet tevoren al via de media. Wel liet hij Rading Nul weten dat hij het wilde hebben over ‘de samenwerking tussen het presidium, de burgemeester en de griffie’ en stelde hij tegenover Weekblad Wijdemeren dat het ‘een beerput is achter de schermen in het gemeentehuis’. Pittige taal.

Olivier Goetheer. (Foto Douwe van Essen)

Nog pittiger is het tot ‘de afgelopen weken’ beperkte overzicht van die beerputterij die Goetheer opsomt in zijn formele verzoek tot een interpellatiedebat. We lezen bijvoorbeeld dat burgemeester Larson op eigen houtje een aantal stappen zou hebben gezet.

–         Ze heeft op 13 september de begeleidingsgroep voor het gemeentelijke toekomstperspectief ‘in zijn huidige vorm’ ontbonden. Dat toekomstperspectief betreft de aanstaande gemeentelijke fusie waarover de raad pas op 5 oktober het formele besluit gaat nemen. In die begeleidingsgroep zaten de fractievoorzitters, de griffier en de burgemeester zelf.

–         Eveneens op 13 september heeft ze een externe projectleider gevraagd de vervolgopdracht voor adviesbureau KokxDeVoogd op zich te nemen.

–         Er is (door of op last van de burgemeester?) een extern communicatiebureau ingeschakeld zonder dat het daarvoor benodigde geld aan de gemeenteraad is gevraagd en zonder dat de provincie (financieel toezichthouder) is geïnformeerd.

Aldus, zeg ik erbij, de opsomming Van Goetheer. Larson heeft hierop nog niet kunnen reageren.

Voorts lezen we in het verzoek tot het interpellatiedebat:

–         De fractievoorzitters zijn het niet eens met genoemde stappen van de burgemeester.

–         Verschillende fractievoorzitters hebben aangegeven dat ze geen deel meer willen uitmaken van het presidium en/of de begeleidingsgroep.

Aldus, zeg ik er opnieuw bij, de opsomming Van Goetheer. Ook hierop heeft Larson nog niet kunnen reageren. Maar lezing van een en ander maakte wel razend nieuwsgierig naar wat de burgemeester er donderdagavond over te zeggen zou hebben.

Verbluffend bericht

Maar toen werd het woensdagmiddag en bereikte de buitenwereld een verbluffend bericht: Larson heeft long-covid (daarover vernamen we in de wandelgangen al eerder), de verschijnselen daarvan zijn recent flink verergerd en op dringend advies van haar huisarts legt ze haar werkzaamheden als burgemeester tijdelijk neer.

Ik moet heel eerlijk toegeven dat mijn allereerste reactie was: dat is wel erg toevallig, had dit niet vrijdag gekund, dus direct na het interpellatiedebat in plaats van vlak ervoor? Bij nader inzien heb ik dat echter ingeslikt. Long-covid immers is heel beroerd, verhevigde verschijnselen nog veel beroerder en dus valt Larson vooral een voorspoedig en algeheel herstel van haar gezondheid te wensen.

Hoogst eigenaardig

Dat neemt niet weg dat nu wel een hoogst eigenaardige situatie is ontstaan. Zeker, vooralsnog is in enkele zaken voorzien. Zo zal wethouder Gert Zagt als eerste loco-burgemeester een deel van Larsons taken tijdelijk waarnemen. Tijdelijke (her)verdeling van haar overige taken zal het college regelen in samenspraak met de Commissaris van de Koning en de gemeenteraad, zo staat in een bericht op de website van de gemeente (gek genoeg is de ‘verklaring’ van Larson zelf hierover aan de raad nog nergens te vinden).

Jan-Willem Nienhuis in de voorzittersrol. (Foto Douwe van Essen)

Maar hoe moet het nu met dat interpellatiedebat? Plaatsvervangend raadsvoorzitter Jan-Willem Nienhuis zal de boel vast naar beste vermogen in goede banen leiden. Maar als loco-burgemeester kan Zagt niets met de vragen van Goetheer. Die zijn namelijk niet gericht aan het college als geheel, maar enkel aan de burgemeester. En die heeft zich ziek afgemeld. Geen interpellatie dus en geen antwoorden op Goetheers vragen.

En dat terwijl die vragen toch behoorlijk prangend zijn. Op dinsdag 3 oktober is in het vergaderschema een commissievergadering over het toekomstperspectief (fusie) geknutseld, op donderdag 5 oktober moet de raad dan definitief tot fusie besluiten, waarna dat traject kan worden ingezet. Punt van aandacht: bij dat traject op weg naar een fusie (Met wie? Onder welke voorwaarden? Wanneer precies?) is een niet geheel onbelangrijke rol weggelegd voor de burgemeester.

Gert Zagt. (Foto Douwe van Essen)

Maar met haar long-covid zal Larson vast nog niet op 6 oktober fris en fruitig het gemeentehuis binnen stappen. Moet die burgemeesterlijke fusie-taak dan maar op het bordje van Zagt worden gedeponeerd? Dat lijkt me niet en daarmee zeg ik over Zagt niets onaardigs. Ik denk dat zoiets onmogelijk van hem kan worden gevraagd – naast alle geldzaken die hij als portefeuillehouder financiën toch al in de gaten moet houden op weg naar een fusie.

Steviger ingreep

Al met al – burgemeester afwezig en volstrekt onzeker wanneer ze terugkeert, precies nu een ingewikkeld fusieproces gaat beginnen, terwijl de Wijdemeerse financiën ondertussen veel aandacht blijven vergen – lijkt me dat commissaris Van Dijk tot een steviger ingreep moet overgaan dan alleen in overleg met de wethouders en de raad wat schuiven met taken.

Die steviger ingreep zou heel goed de vorm kunnen aannemen van de benoeming van een waarnemend burgemeester. De Gemeentewet (artikel 78) biedt Van Dijk daartoe de mogelijkheid. Wel moet hij zich daarover dan eerst verstaan met de gemeenteraad. Trouwens, als het echt niet anders kan, hoeft zelfs dat niet.

Het grote voordeel van een waarnemend burgemeester is dat deze zo snel mogelijk na 5 oktober voortvarend met de gemeentelijke fusie aan de slag kan gaan. Daar lijkt me heel veel voor te zeggen.

Crys Larson: uitgang. (Foto Douwe van Essen)

En als Larson na twee of vier maanden of nog langer weer gezond van lijf en leden is? In dat geval kan zo’n waarnemer onder dankzegging weer worden heengezonden. Maar misschien is het wel veel verstandiger om hem of haar (die waarnemer dus) de fusieklus te laten afmaken. Arbeidsrechtelijk  gespecialiseerde juristen weten voor Larson dan vast wel een nette weg naar de uitgang te bedenken.

Eén gedachte op “Snel een waarnemend burgemeester benoemen is best een optie”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.