Tik op de vingers voor burgemeester.

Vanavond was de gemeenteraad. Ik maakte er sinds 1973 veel mee, maar deze spande de kroon qua rariteit en onvoorspelbaarheid. De perstribune, toch vier regelmatige waarnemers van de lokale politiek, bleef halverwege even in verwarring achter. Waar hadden wij naar gekeken? Aan het eind van de vergadering kwam er wat licht.

Publieke Tribune 28-9-2023 (Foto: Douwe van Essen)

Interpellatie Groep Goetheer

Ik doe een poging om u, waarde lezer, te schetsen welk procedureel toneel zich voor onze ogen ontrolde. Ik neem u even mee naar eergisteren. Op de agenda van de raad stond een snoeihard oordeel over het, door Olivier Goetheer geschetste, eigenzinnige optreden van burgemeester Crys Larson. Over dat optreden dichtte hij een stuk als voorbereiding op de door hem aan te vragen interpellatie, waarin hij de burgemeester wilde confronteren met haar,  door hem waargenomen ontsporingen ten opzichte van het Reglement van Orde, van het optreden van de burgemeester. Om kort te gaan een frontale aanval op het optreden van de burgemeester.

Olivier Goetheer (GG). Foto:Douwe van Essen)
Larson is ziek

Gistermiddag liet de gemeente Wijdemeren in een persbericht weten dat burgemeester Crys Larson aan de Commissaris van de Koning van Noord-Holland had gemeld dat zij door haar huisarts was aangeraden om zich voor enige tijd ziek te melden vanwege haar aandoening, long covid.

Burgemeester Crys Larson. (Foto: Douwe van Essen)

Voor de raad van vanavond betekende dat, dat de burgemeester niet aanwezig was. Het voorzitterschap werd, net als bij de slotavond van de avondvierdaagse in Loosdrecht,  waargenomen door Jan Willem Nienhuis (fractielid CDA), die dat voortreffelijk deed. Hij zwaaide Harm Steenkamp (DLP) met lof uit en hielp René de Graaf (DLP) met het afleggen van de belofte de plek van Harm innemen.

Adjunct/vice/loco voorzitter Jan Willem Nienhuis (CDA) (Foto: Douwe van Essen)
Afscheid Harm Steenkamp (DL). Bloemen uit handen van raadsgriffier Elske Hörchner en een “Drijvende Kracht” bootje van Jan Willem Nienhuis. (Foto: Douwe van Essen)
René de Graaf treed toe tot de DLP fractie. (Foto: Douwe van Essen)
Wat moet je met de interpellatie zonder burgemeester?

Het agendapunt interpellatie Groep Goetheer werd door de interpellant toegelicht, hoewel duidelijk was de de interpellatie niet plaats zou vinden, omdat die met name op het voorzitterschap van de burgemeester gericht was. Toch wilde Olivier Goetheer er wel enige punten uit noemen, met name over de uiterst krappe planning voor de belangrijke raad van 5 oktober waar een besluit zal worden genomen over een fusie met één of meerdere buurgemeenten. Tijdens zijn betoog merkte René Voigt (DB) op dat hij daarmee de orde van de vergadering overtrad.

Olivier Goetheer, nu als éénmansfractie Groep Goetheer (GG), zit naast de éénpitters Nanne Roosenschoon (D66) en Esther Kaper (CU) (links van hem) . “Helaas kan de interpellatie niet doorgaan vanwege ziekte van de burgemeester. Ik wens haar beterschap.” (Foto: Douwe van Essen.
Motie vreemd aan de Agenda

Als oplossing voor dit procedurele probleem werd gekozen voor het indienen van een motie vreemd aan de agenda, als agendapunt 14, aan het eind van de raad. Het indienen van zo’n motie mag altijd. De verwarring achter de perstafel nam al toe. Waar gaat die motie straks over? Over de door Olivier voorgestelde referendumverordening, of toch over zijn geplande interpellatie, waar de andere raadsleden toch ook wel iets van zullen vinden? En wat dan uit die interpellatie.

De perstribune, v.l.n.r. Herman Stuijver (WW), Hans van Keken (G&E), Ronald Frisart (R0 en meer), Rik Jungmann (R0). De verbazing straalt van de gezichten. “Waar kijken we naar?” (Foto: Douwe van Essen)

Na twee schorsingen kwam agendapunt 14 aan de orde. “Meneer Goetheer, bent u er in geslaagd om een motie te dichten die u nu kan indienen?” Dat bleek het geval. Om uit te leggen wat het probleem is citeer ik een stukje uit het interpellatie document van Olivier Goetheer:


Ik zal mij in deze beperken tot wat de afgelopen weken is voorgekomen.
Op maandag 4 september was de (openbare) agendacommissie, waarin o.a. de raad van 5 oktober ter sprake is gekomen.
Er was kritiek vanuit de agendacommissie op het tijdschema, waarbij de stukken op 28 september gepubliceerd worden en er geen commissie tussen 28 september en 5 oktober gepland was. Ook was er bezwaar tegen de zeer korte termijn tussen vrijgave stukken en behandeling in de raad.

Ondanks verschillende bezwaren, is er ‘besloten’ de agendacommissie te omzeilen. Een commissie op 3 oktober toe te voegen en vast te houden aan de datum van 5 oktober. Zonder mogelijkheid voor de agendacommissie ter validatie van ‘rijp voor beraad’ van de agendastukken.


Bewaker van de Orde

Wat is het probleem? De burgemeester is de bewaker van het Reglement van Orde.  Zij moet in de gaten houden dat het reglement van orde wordt toegepast. In dat Reglement van Orde staat dat de Agendacommissie bepaalt welke onderwerpen op de agenda van commissievergaderingen komen. Die commissie beoordeelt of een voorstel rijp is om op de agenda te zetten. Dat is een taak die expliciet aan die commissie is toebedeeld. Je kunt dus niet zeggen, we hebben haast, we zitten in tijdnood, laten we die commissie maar even vergeten.

5 oktober, de fusie-raad

Op de agendacommissie van 4 september werd besproken wat er op de agenda van de uiterst belangrijke FUSIE raad van 5 oktober zou komen. Olivier Goetheer zag aankomen dat er een tijdprobleem zou ontstaan omdat de stukken voor de raad van 5 oktober pas op 28 september gedistribueerd zouden worden. Ook de burgemeester zag dat probleem en gelastte een extra commissievergadering op 3 oktober in. Daarmee omzeilde zij de agendacommissie. Intussen vroeg Olivier Goetheer vanaf 4 september keer op keer, op keer, hoe dat zat, maar hij kreeg geen reactie.

En dus diende hij vanavond deze motie in:

Motie Groep Goetheer inzake Agendacommissie 28-9-2023
Het gelijk van Olivier

Enkele fracties gaven Olivier Goetheer direct gelijk en verklaarden dat zij de motie zouden steunen. Andere fracties wilden er nog even over nadenken, hetgeen tot een korte schorsing leidde. Aansluitend moesten alle fracties toegeven dat Olivier Goetheer gelijk had en er voor de commissie en raad van 3 en 5 oktober op 2 oktober een openbare  agendacommissie gehouden MOET worden, waarbij alle commissievoorzitters aanwezig zullen zijn. Daar kunnen zij dan beoordelen of de aangeleverde stukken inzake de fusie voldoende gerijpt zijn om op de agenda van 3 en 5 oktober te zetten.

Fractievoorzitter Wilna Wind PvdA/GroenLinks zoekt het Reglement van Orde er op na, onder het toeziend oog van afdelingsvoorzitter Lia Moote. Intussen spreekt Ram Lachman (PvdA) met fractiegenote Henrieke Abrahamse (GroenLinks). Eureka, Olivier heeft gelijk!! (Foto: Douwe van Essen)
Tik op de vingers

Voorzitter Jan Willem Nienhuis, zelf ook raadslid zat even in een spagaat. Hij verklaarde dat er haast geboden was en dat dat een verklaring kon zijn voor het optreden van de burgemeester.  Maar hij verloste zich uit de spagaat door mede te delen dat ieder raadslid uiteraard voor de motie mocht stemmen. Dus hij ook!
De raad had die aanmoediging niet nodig. Bij de stemming gingen alle handen omhoog. De motie, onderdeeltje van het interpellatiedocument van Olivier Goetheer, werd in volle overtuiging unaniem door de hele raad gesteund. Geen harde confrontatie met burgemeester Larson, maar wel een bescheiden tik op de vingers van de voltallige raad.

3 gedachten op “Tik op de vingers voor burgemeester.”

 1. Op 6 sep. 2023 om 20:06 heeft Hans Schouten dit met zijn gsm naar de gemeente gestuurd:

  ——————
  Gemeente bestuur Wijdemeren,

  Wordt de besluitenlijst van B&W niet meer bijgehouden of zijn er vanaf 1 augustus geen besluiten meer genomen?

  Bij voorbaat dank
  Hans Schouten
  Ankeveen
  ——————-
  Ik kreeg geen antwoord.
  Hans Schouten

  1. Antwoord op Hans Schouten:
   Aan het eind van de raad van gisteren vroeg Rosalie van Rijn (CDA) of het college nog wel vergadert. Dat vroeg zij omdat er in de maand september geen enkele besluitenlijst van het college werd gepubliceerd. De vice-voorzitter van de raad, haar fractiegenoot Jan Willem Nienhuis antwoordde dat hij er in zou duiken.

   Dus het antwoord is:
   “Geen idee.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.