Vrouw van 258 miljoen

Naast enkele andere onderwerpen staan op de agenda’s van de raadscommissies van vanavond en morgenavond twee vergaderbrokken die erg technisch en daardoor slaapverwekkend ogen. Maar ze gaan wel over heel erg veel geld.

Wethouder Els Kruijt. (Foto Douwe van Essen)

Vanavond buigt de raadscommissie Ruimte en Economie zich over het ‘raadsvoorstel beheer openbare ruimte’. Daaronder liggen een beleidsplan en beheerplannen voor wegen, groen, bomen, civiele kunstwerken (zoals bruggen), openbare verlichting, speel- en beweegvoorzieningen en straatmeubilair. Allemaal dingen waarvoor een gemeente gewoon moet zorgen er waarvan de inwoners niets moeten merken, behalve soms eens een bord dat een straat eventjes is afgesloten wegens werkzaamheden. Gááááp.

Morgenavond bespreekt de commissie Bestuur en Middelen het ‘raadsvoorstel water- en rioleringsprogramma’. Dat gaat over het Water- en rioleringsprogramma Wijdemeren 2023-2027. Gááááp.

Toch zou gegaap niet gepast zijn. Neem water en riool. Dat gaat uiteraard over het kwalitatief in orde houden van riolering en waterwegen. Maar het gaat ook over aanpassingen die de gemeente bestand moeten maken tegen de klimaatverandering.

Horstermeer onder water

Behalve meer warmte en droogte brengt die klimaatverandering ook heviger regenval met zich mee. En we zouden toch niet willen dat pakweg de Horstermeerpolder daardoor 2 tot 5 meter onder water komt te staan (geen verzinsel, die 2-5 meter komt voor in de vergaderstukken). OK, de kans dat zich dat in 2050 voordoet als er geen maatregelen worden genomen (en niet alleen door de gemeente) is maar één keer in de honderd jaar, maar dan nog.

En dan die beheerplannen voor de openbare ruimte. Ook daarbij is gapen niet  aan te raden. Pikant is bijvoorbeeld dat in de stukken over wegen en bruggen wordt opgemerkt dat die er op diverse plekken in de gemeente knap slecht aan toe zijn en dat ingrijpen op korte termijn nodig is, aangezien de boel de afgelopen jaren nogal is verwaarloosd.

Boeggolf

Dat zeiden enkele ambtenaren ook al toen in april een openbare financiële bijpraatsessie voor raads- en commissieleden werd gehouden. Er is de afgelopen jaren behoorlijk wat vooruit geschoven zodat, in de woorden van een van de ambtenaren, nu sprake is van een ‘boeggolf’ aan werk en dus kosten.

Die ambtenaren schilderden een huiveringwekkend financieel plaatje. Afgezien van kosten voor schoolgebouwen kwamen ze met een rekensom die voor de periode 2026-2035 opliep tot het afgeronde bedrag van 250 miljoen euro! En, meldden ze er maar meteen bij, dat is dan exclusief zo’n 1,5 miljoen euro per jaar aan personeelslasten (inzet van de eigen ambtenaren).

Geld in kleine brokken

In de stukken over openbare ruimte, water en riolering die wethouder Els Kruijt deze week aan de twee raadscommissies voorlegt, komt nergens een bedrag voor dat zelfs maar in de buurt komt van die 250 miljoen. Over de openbare ruimte is het allemaal opgedeeld in kleine brokken: klein, onderhoud, groot onderhoud en vervangingskosten en dan telkens per jaar. We zien bedragen die in de tonnen lopen en bedragen van 3 tot 6 miljoen euro. Het lijkt wel mee te vallen.

Tellen we de hele boel voor de openbare ruimte op, dan komt er voor de tien jaar van 2024 tot en met 2033 een totaalbedrag uit van 90,2 miljoen euro – bij lange na geen 250 miljoen. Voor water en riool worden wel twee ferme bedragen genoemd voor 2023-2027: 24 miljoen (kosten) en 31 miljoen (investeringen), samen 55 miljoen. Maar ook daarmee wordt de 250 miljoen lang niet gehaald.

Nemen we echter de moeite ook de jaren 2028 tot en met 2033 voor water en riool te becijferen, dan komt een bedrag tevoorschijn van nog eens 84,3 miljoen. Tellen we het geheel vervolgens op, dan komen we tot en met 2033 uit op 258 miljoen euro. Die in april genoemde 1,5 miljoen per jaar aan personeelskosten laat ik er even buiten, omdat niet goed te zien is hoe het daarmee zit. In de sommen voor water/riool heeft de gemeente de personeelslasten al meegenomen, maar onduidelijk is of dat bij openbare ruimte ook zo is.

Schouderklopje

Al met al zaten de ambtenaren die in april die presentatie gaven heel aardig in de goede richting. OK, ze kwamen iets te laag uit: 250 in plaats van 258 miljoen. Maar op het grote geheel is dat verschil niet heel indrukwekkend. De conclusie kan dus zijn dat die ambtenaren met hun ‘technische’ rekensommen uit april zo dicht in de buurt zaten van de werkelijkheid die wethouder Kruijt nu presenteert, dat een klopje op de ambtelijke schouders best op z’n plaats is.

Voor de bescheiden gemeente Wijdemeren gaat het echter wel om een gigantische berg geld. Om de gedachte te bepalen: 258 miljoen euro in tien jaar betekent per jaar 25,8 miljoen euro aan uitgaven voor openbare ruimte, riool en water. Dat is liefst 41 procent van de 62,3 miljoen euro die de gemeente in heel 2023 van de provincie mag uitgeven.

Wakker blijven

Natuurlijk, de gemeente hoeft dat geld niet uit de (zeer karig gevulde) achterzak te betalen; het wordt geleend en komt over een lange periode uitgesmeerd als jaarlijkse zogeheten kapitaallasten in de begrotingen en jaarcijfers terecht. Maar linksom of rechtsom moet het geld uiteindelijk wel worden opgehoest. Dus als wethouder Kruijt deze week vragen van commissieleden beantwoordt, staat achter het spreekgestoelte wel een wethouder die relatief klein van stuk is, maar wie zich niet in slaap laat sussen door de in brokjes gehakte bedragen in de vergaderstukken, ziet wel een vrouw van 258 miljoen!

Gáááp? Nee beslist niet, het is zaak dat de commissieleden goed wakker blijven en de leden van de gemeenteraad binnenkort ook. Het is immers geen kattenpis waarover ze besluiten gaan nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.