163 (of 157) asielzoekers heeft Spreidingswet voor Wijdemeren in petto [UPDATE]

Volgens de Spreidingwet moet de gemeente Wijdemeren 163 asielzoekers opvangen. Dat is overigens nog met een flinke slag om de arm vanwege komend overleg met de provincie Noord-Holland, maar volgens de regels van de wet is dit het getal: 163 asielzoekers (mogelijk 157, zie verderop).

Het blad Binnenlands Bestuur stuurde vandaag een interessant artikel de wereld in over hoe de Spreidingwet precies werkt. De voornaamste boodschap is dat gemeenten met sociaal-economisch zwakkere inwoners iets minder en gemeenten met sociaal-economisch sterkere inwoners iets meer asielzoekers moeten opvangen dan alleen op grond van inwonertallen het geval zou zijn.

Aantal inwoners

Dus eerst maar eens het inwonertal van Wijdemeren. In 2023 was dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 24.659. Heel Nederland had volgens datzelfde CBS eind vorig jaar 17.947.684 inwoners. Wijdemeren nam van het landelijke totaal dus 0,14 procent voor zijn rekening.

Dan de asielzoekers. Dit jaar moeten er 96.000 asielzoekers over het land worden verspreid. Als Wijdemeren daarvan naar rato van het inwonertal 0,14 procent voor zijn rekening neemt, dan gaat het om 134 asielzoekers.

Kracht of zwakte

Maar in werkelijkheid zit de uitvoering van de Spreidingswet een slagje anders in elkaar. In oktober bepaalde de Tweede Kamer namelijk dat ook de sociaal-economische kracht of zwakte van gemeenten, althans van hun inwoners, moet worden meegewogen bij het vaststellen van het aantal op te vangen asielzoekers. Gemeenten waar de inwoners er slechter dan gemiddeld voor staan hoeven  minder asielzoekers op te vangen, gemeenten waar inwoners er beter voor staan wat meer. Klinkt heel redelijk.

Als maatstaf daarvoor wordt de SES-WOA gebruikt: de sociaal-economische statusscore op basis van welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname. Een gemeente met inwoners onder het landelijk gemiddelde krijgt een score onder nul, een gemeente met inwoners boven het gemiddelde komt tot een score boven nul.

Wijdemeren netjes in de plus

Volgens de laatst beschikbare CBS-cijfers (2021) bedraagt de SES-WOA-score voor Wijdemeren 0,222. In de plus. Mooi voor de inwoners natuurlijk, want gemiddeld gaat het de mensen in de Wijdemeerse dorpen niet slecht.

Voor de aardigheid het ik op wijk/buurt-niveau ook nog even naar de CBS-cijfers gekeken. De laagste score in Wijdemeren is dan te zien voor de Boomhoek: 0,128 (nog heel keurig in de plus trouwens). En de hoogste score vond ik voor de Horstermeer: 0,489.

Elders in de regio

Ter vergelijking de scores voor een paar andere gemeenten in de buurt: Hilversum 0,100, Gooise Meren 0,235, Laren 0,288 en Blaricum 0,299.

Maar goed, Wijdemeren zit dus op een mooie 0,222. Dat wil zeggen dat deze gemeente wat meer asielzoekers moet opvangen dat de 134 waarop het gemeentelijke aantal inwoners wijst. Wijdemeren moet dan niet 0,14 procent (= 134) van bovengenoemde 96.000 asielzoekers opvang bieden, maar 0,17 procent en dat zijn er 163.

Overigens vermeldde RTL Nieuws woensdag 157. Dat noemde ik in de eerste versie van deze bijdrage wellicht een rekenfoutje. Inmiddels zag ik dat ook de toch heel officiële Staatscourant 157 opvoert. Berekend zonder afrondingen kom ik nog steeds niet lager uit dan 161. Maar kennelijk heeft de Staatscourant gerekend met ietsje andere inwonertallen dan de jongste CBS-cijfers die ik gebruikte.

Mogelijk nog wat geschuif

Hoe dan ook zijn het nog wel getallen met een slag om de arm. Voor november moeten gemeenten namelijk aangeven hoeveel asielzoekers ze plaats denken te kunnen bieden. Daarmee gaan de provincies dan aan de slag, wat moet uitmonden in provinciale plannen. Daarbij is denkbaar dat om allerlei redenen nog wat tussen gemeenten wordt geschoven. Het eindresultaat voor Wijdemeren kan dus uiteindelijk afwijken van die 163, 161 of 157. Maar deze cijfers geven wel de voor dit ogenblik beste indruk over welke ordegrootte het gaat.

3 gedachten op “163 (of 157) asielzoekers heeft Spreidingswet voor Wijdemeren in petto [UPDATE]”

  1. In mijn bijdrage aan Rading-0 van 23 maart 2023 ” Asielzoekerscentrum Horstermeer” schreef ik dat 93 plaatsen nodig zijn op basis van de concept-spreidingswet. Ik heb daarna geen correcties op dit aantal gezien. Omdat er nu over 161 plaatsen wordt gesproken is mijn vraag: is de rekenwijze nav de definitieve spreidingswet veranderd?

    1. Ja, de rekenmethode is in zoverre veranderd, dat niet alleen naar inwonersaantallen wordt gekeken, maar ook naar de sociaal-economische score. Waar dat getal van 93 vandaan komt, weet ik uiteraard niet. Overigens wordt het cijfer 157 niet alleen genoemd door RTL Nieuws, maar staat het, naar mij nu blijkt, ook in de Staatscourant. Kennelijk is daar gerekend met ietsje andere inwonertallen dan ik op grond van de jongste CBS-cijfers heb gedaan.

    2. Gezien de vele positieve reacties op mijn aan de raad gerichte brief over Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen, AMVs dus, verwacht ik zoals gebruikelijk geen enkele medewerking van onze zo rijke gemeente. Het doel was èn is om hen onderdak te bieden in een hooiberg . O , u wilt het aantal positieve reacties weten? Nul.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.