Afvalstoffenheffing fors hoger: + 6,25%

De afvalstoffenheffing voor inwoners van Wijdemeren (en de andere regiogemeenten) gaat volgend jaar omhoog met 6,25 procent. Dat is een pittige lastenstijging.

Die lastenverzwaring wordt vermeld in de ontwerp-begroting 2025-2028 van de Regio Gooi en Vechtstreek. Over die begroting mogen de gemeenteraden eerst nog hun zegje doen, waarna het Regio-bestuur hem (met of zonder aanpassingen) zal vaststellen. De flink hogere rekening van afvaldienst GAD legt de Regio neer bij de zes deelnemende gemeenten en die schuiven hem door naar de inwoners.

,,De financiële druk op de GAD is onverminderd hoog’’, aldus de Regio-begroting. De GAD heeft onder meer te maken met oplopende personeelskosten (door de nieuwe CAO), hogere verwerkingskosten voor afval en minder opbrengsten van gescheiden afvalstromen op de internationale afvalstoffenmarkt. Niet alleen hier, ook elders in Nederland spelen die factoren.

Dik 2x de inflatie

In het heel recente verleden kon de GAD de stijging van de bijdrage per inwoner nog beperkt houden: in 2023 was het 2,49 procent, dit jaar 0,75 procent. Maar volgend jaar schiet dat dus omhoog naar 6,25 procent extra. Volgens de jongste gegevens van het Centraal Planbureau (het Centraal Economisch Plan 2024 uit februari) gaat onze afvalstoffenheffing daarmee meer dan twee keer zo hard omhoog als de verwachte inflatie dit jaar (2,9 procent) en volgend jaar (2,8 procent).

Soms hebben gemeenten een reservepot om een al te forse lastenverzwaring voor inwoners wat te matigen. Maar in Wijdemeren is de zogeheten voorziening afvalstoffenheffing helemaal leeg. Daaruit valt dus geen enkele euro te halen om de inwoners wat te ontzien.

Al gewaarschuwd

Als donderslag bij heldere hemel komt die forse verhoging van de afvalstoffenheffing overigens niet. Al in de Kaderbrief 2025 van de Regio werd begin februari gewaarschuwd voor een verhoging met 5-7 procent. Voor alle zes gemeenten samen loopt de bijdrage aan de GAD op van 27,3 miljoen euro dit jaar naar krap 30 miljoen volgend jaar. Voor Wijdemeren stijgt de GAD-bijdrage van bijna 2,8 miljoen euro (2024) naar iets meer dan 3 miljoen (2025).

Ook de regionale gezondheidsdienst GGD (sinds 1 januari weer samengevoegd met Jeugd en Gezin) gaat volgend jaar flink meer geld kosten. Dat komt doordat de GGD dringend versterkt moet worden met extra mensen, zo is gebleken uit onder meer een vergelijking met andere GGD’en.

Als gevolg daarvan lopen de bijdragen van de gemeenten aan de GGD op van bijna 11 miljoen euro (2024) naar dik 13 miljoen (2025). En dan worden de gemeenten nog niet eens aangeslagen voor de volle mep. Gekozen is voor een ‘ingroeimodel’: in 2025 moeten de gemeenten 75 procent van het benodigde extra geld ophoesten, in 2026 90 procent en pas in 2027 de volle 100 procent. Het in 2025 en 2026 dan nog ontbrekende geld haalt de Regio uit een reservepot voor de GGD. Voor Wijdemeren betekent het dat dit jaar voor de GGD 976.000 euro wordt betaald en volgend jaar bijna 1,2 miljoen.

De in omvang derde oplopende kostenpost betreft Regio-bedrijf Vervoer Gooi en Vechtstreek BV (vooral WMO-taxi en leerlingenvervoer). Daar is de boel na aanvankelijke tegenwind, vooral als gevolg van de coronaperiode, financieel nu op orde. Dat is met name bereikt door aanpassing van tarieven. Al met al zijn de gemeenten samen aan Vervoer BV dit jaar 8,5 miljoen euro kwijt en wordt dat volgend jaar 9 miljoen. Voor Wijdemeren gaat het om 873.000 euro (2024) en ruim 934.000 euro (2025).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.