Gemeenteraad Wijdemeren wil af van bronscheiding pmd, maar in Regio wordt het heel spannend

In grote meerderheid wil de Wijdemeerse politiek stoppen met het scheiden van plastic, metalen en drankkartons (pmd) aan de bron, bij inwoners thuis. Hulde, want de ratio zegeviert alsnog aan Rading 1. Maar het finale besluit daarover moet regiobreed worden genomen en hoe dat gaat uitpakken wordt vermoedelijk heel spannend.

In de Wijdemeerse commissievergadering van donderdagavond verklaarde de ene na de andere fractiewoordvoerder zich gedecideerd vóór overstappen op nascheiding van pmd – bij de afvalverwerker. De meesten deden dat kort en krachtig, argumenten werden zeer beknopt voor het voetlicht gebracht. Van twijfel leek geen sprake, kennelijk heeft de Wijdemeerse politiek bij de pmd-kwestie weinig moeite om argumenten rationeel tegen elkaar af te wegen en de knoop door te hakken.

Martin Vuyk in zijn tijd als raadslid. (Foto Douwe van Essen)

Daarbij verdient het nog wel even vermelding dat Jan Willem Nienhuis (CDA) eraan herinnerde dat het Martin Vuyk was die jaren geleden als raadslid begon te pleiten voor overstappen op nascheiding, omdat dat (ook toen al) om milieutechnische en andere redenen het verstandigst was.

In Wijdemeren wensen nu alleen PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie nog vast te houden aan bronscheiding van pmd. Wilna Wind (PvdA/GroenLinks) gaf overigens aan dat daaraan in haar fractie aardig wat discussie vooraf is gegaan.

Wethouder Els Kruijt: ‘My goodness!’ (Foto Douwe van Essen)

De duidelijke stellingname van de grote meerderheid van de politiek –en dat inclusief de coalitiefracties, De Lokale Partij en VVD – maakte nieuwsgierig naar de reactie van wethouder Els Kruijt namens het college. Dat college had immers een voorstel geproduceerd waarbij het kritiekloos achter adviesbureau KplusV aanliep en koos voor voortzetting van bronscheiding.

Wel, Kruijt benaderde het lichtvoetig. ,,Voor mij is het geen halszaak’’, meldde ze monter. Ze liet blijken dat voor het college (milieu)bewustwording van inwoners vrij zwaar heeft gewogen. Als persoonlijke noot voegde ze toe: ,,Als ik pmd in de bak gooi, denk ik telkens: my goodness!’’

René Voigt: ‘Waarom koopt u zoveel plastic?’ (Foto Douwe van Essen)

Het bracht René Voigt (DorpsBelangen) tot de dubbele vraag: ,,Toch niet elke keer? Waarom koopt u dan zoveel plastic?’’ Kruijt sloot af met de opmerking dat ze ‘misschien een beetje een verkeerde inschatting’ had gemaakt van hoe de politiek tegen het pmd-vraagstuk aan kijkt.

Nu vast staat dat de gemeenteraad volgende week via een amendement de keuze van het college voor voortzetting van bronscheiding gaat ombuigen naar kiezen voor nascheiding, dient zich meteen wel de volgende vraag aan, de hamvraag zelfs. Die luidt of ook de Regio Gooi en Vechtstreek zal besluiten over te stappen op nascheiding. Het zijn immers de zes deelnemende gemeenten samen die moeten bepalen hoe afvaldienst GAD pmd voortaan gaat inzamelen en laten verwerken.

Dubbeltje op z’n kant

Het antwoord is vooralsnog teleurstellend: hoe het uiteindelijk gaat uitpakken valt nog onmogelijk te zeggen. Wel is het sterke vermoeden gewettigd dat het een dubbeltje op zijn kant wordt en dus heel spannend. Telt u maar even mee.

In de Regio werken zes gemeenten samen. Als zevende doet Eemnes voor een deel mee, maar die gemeente maakt van de GAD-diensten geen gebruik, dus telt Eemnes bij de pmd-keuze niet mee. En van de andere zes gemeenten staat alleen voor Wijdemeren nu buiten kijf wat het standpunt is: overstappen op nascheiding bij de afvalverwerker.

Gooise Meren, Hilversum

Aan te nemen valt dat ook in Gooise Meren de keuze op nascheiding zal vallen. Maar dan moeten op 17 april, volgende week woensdag, wel alle leden van de coalitiefracties Wij Gooise Meren en VVD aanwezig zijn om het college in die keuze te steunen.

Net als in Gooise Meren stelt ook in Hilversum het college de gemeenteraad voor om te kiezen voor stoppen met bronscheiding. Een gecalculeerd gokje leidt tot de taxatie dat de Hilversumse raad zich daar wel achter zal scharen. Maar zeker weten we dat pas na de raadsvergadering van 15 mei.

Loopt het inderdaad allemaal zo, dan zijn straks in elk geval drie gemeenteraden vóór stoppen met pmd-bronscheiding. Maar wat valt er te verwachten van de raden van Blaricum, Huizen en Laren? Dat is vooralsnog een grote vraag.

Huizen

Over hoe in Huizen de hazen gaan lopen, valt nog weinig te zeggen. Vorige week woensdag (3 april) tekende zich in de Huizer politiek het volgende beeld af. Voor overstappen op nascheiding zijn VVD, Leefbaar Huizen, SGP en Transparant Huizen. Samen hebben zij 11 van de 27 raadszetels. Voor handhaving van bronscheiding lijken vrijwel zeker Dorpsbelangen en CDA – samen 7 zetels. Het zal komende donderdag, 18 april, dus aankomen op de fracties die tot nu toe ten prooi zijn aan twijfel en/of verdeeldheid: D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie, samen goed voor 9 zetels.

Blaricum, Laren

Ook in Blaricum is weinig zeker. De commissievergadering van afgelopen dinsdag (9 april) verschafte geen duidelijkheid. De VVD daar neigt naar nascheiding, het CDA naar bronscheiding en D66 kiest zeker voor bronscheiding. Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij en PvdA/GroenLinks – bij elkaar 9 van de 15 raadszetels – hielden de kaarten nog tegen de borst. Dinsdag (16 april) moeten ze kleur bekennen.

In Laren tot slot valt er evenmin peil op te trekken. Laren Behoud (4 zetels)  houdt het bij bronscheiding. Liberaal Laren (2 zetels) kiest voor nascheiding. De rest – goed voor 9 van de 15 zetels – neigt naar het een of het ander, maar gaf woensdag (10 april) niet klip en klaar aan wat het wordt. Pas op 24 april komt er duidelijkheid.

Alles overziend is het niet ondenkbaar dat het uitdraait op een impasse: drie raden (Wijdemeren, Gooise Meren, Hilversum) voor stoppen met bronscheiding en ook drie (Blaricum, Huizen, Laren) juist voor doorgaan met pmd-scheiding bij inwoners thuis.

Regio-bestuur beslist

En dan? Ja, wat dan? Dan moet het algemeen bestuur van de Regio tot een besluit zien te komen. Daarin zit namens Eemnes wethouder Mirjam Havinga. Maar aangezien haar gemeente buiten het pmd-vraagstuk staat, mogen we aannemen dat zij hierover niet meebeslist. Dan blijven er zes bestuursleden over (eentje namens elk van de zes gemeenten) plus voorzitter Gerhard van den Top, tevens burgemeester van Hilversum. Hoe gaat dat dan? Stel dat de stemmen tussen die zes gewone bestuursleden staken (3-3), geeft dan de stem van de voorzitter de doorslag? Of niet? En als dat niet zo is, hoe gaan ze er dan uit komen?

Vragen, vragen, vragen. In diverse gemeenten hebben commissieleden hun eigen wethouder er iets over gevraagd, maar nergens hoorde ik een antwoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.