Afvalstoffenheffing gaat flink omhoog, ook meer geld nodig voor GGD en toerismepromotie

Volgend jaar gaat de afvalstoffenheffing met minimaal 5 tot 7 procent omhoog. Dat is nodig omdat afvaldienst GAD dringend verlegen zit om nieuwe onderkomens. Ook de regionale GGD vergt meer geld en voor toeristische promotie (Visit Gooi en Vecht) moet eveneens extra geld op tafel komen.

Het GAD-kantoor. (Foto Regio Gooi en Vechtstreek)

Dat staat allemaal in de Kaderbrief 2025 van de Regio Gooi en Vechtstreek, het voorwerk voor de Regio-begroting voor volgend jaar.

Dat de GAD hard toe is aan nieuwe huisvesting is geen nieuws. Scheidingsstation Crailo in Hilversum, daterend uit 1968, is verouderd en dat geldt ook voor het GAD-kantoor en het scheidingsstation aan de Hooftlaan in Bussum. Bovendien willen ze in die buurt in Bussum graag af van al dat verkeer (vuilniswagens, auto’s van personeel en van mensen die afval brengen).

27 miljoen euro

Wel nieuw is dat nu is uitgerekend wat vervangende GAD-huisvesting zo’n beetje gaat kosten. Nog zonder kosten voor eventuele aankoop van grond gaat het om 27 miljoen euro, uitgaande van de huidige schatting en marktprijzen. Dat betekent veertig jaar lang een extra kapitaallast van dik 1,1 miljoen euro per jaar binnen de Regio-begroting.

Volgens de kaderbrief  betekent dit dat inwoners moeten rekenen op verhoging van de afvalstoffenheffing met 5 tot 7 procent – alleen al voor die broodnodige investering dus, wat er eventueel verder in het vat zit, valt nu nog niet te zeggen. Ook meldt de kaderbrief dat de GAD in 2025 begint met investeren. Het is dus realistisch te denken dat die verhoging van de afvalstoffenheffing er volgend jaar aankomt.

Ingreep bij GGD nodig

Ook voor de regionale gezondheidsdienst GGD is meer geld nodig, aldus die Kaderbrief 2025. Bekend was al dat de GGD en Jeugd en Gezin (JGZ) weer worden samengevoegd om te komen tot een steviger organisatie. Maar de Regio heeft het Amersfoortse bureau Lysias Advies nog eens naar de organisatie laten kijken met als conclusie: ‘Ingrijpen is noodzakelijk’. Dat is nodig om de vereiste kwaliteit te kunnen leveren en om daarvoor genoeg mensen beschikbaar te hebben.

In totaal is voor de GGD (dus weer inclusief Jeugd en Gezin) 2,2 miljoen per jaar meer nodig. Zo’n 4,5 ton daarvan denkt de Regio te kunnen krijgen van de rijksoverheid, maar structureel (elk jaar weer) moeten de Regio-gemeenten daarnaast 1,6 miljoen euro meer ophoesten. Het voorstel is de gemeenten daarvoor stap voor stap aan te slaan. In 2025 en misschien in 2026 kan nog worden geput uit reservepotten, daarna moet het volledige extra bedrag door de gemeenten worden betaald.

Toeristische marketing

Ook extra geld – maar een veel kleiner bedrag – is nodig voor Visit Gooi en Vecht, het voormalige Regionaal Bureau voor Toerisme. Om de marketing op het gewenste peil te brengen (campagnes, advertenties, ‘content’ voor de website visitgooivecht.nl) is jaarlijks 131.000 euro meer nodig dan nu. Gehoopt wordt daarvan 31.000 euro te halen uit ‘incidentele inkomsten’. Lukt dat een jaar niet, dan moet eventjes het ‘ambitieniveau’ omlaag. Om echter ‘de basis op orde’ te krijgen (in de Wijdemeerse politiek geen onbekend begrip 😉) is van de gemeenten jaarlijks een ton extra nodig.

Kinderopvang

En dan nog twee geheel andere dingen uit de Regio-koker. Om te beginnen iets over kindercentra en gastouderbureaus. Toezicht of het daar allemaal goed gaat, wordt voor alle Regio-gemeenten, dus ook Wijdemeren, gehouden door het Team Toezicht Kinderopvang van de GGD. Maar dat geldt niet voor het behandelen van aanvragen om een kinderopvang te mogen exploiteren en de registratie daarvan. Idem voor het afdoen van inspectierapporten waarin geen overtredingen (meer) voorkomen. Hilversum, Blaricum en Laren hebben ook die taken al een paar jaar geleden toevertrouwd aan de Regio. Concreet gaat het dan om de directeur Publieke Gezondheid Gooi en Vechtstreek. Sinds 1 januari is dat Joek Boomsma, want René Stumpel is bijna met pensioen.

Joek Boomsma. (Foto Regio Gooi en Vechtstreek)

In Wijdemeren was dat tot nu toe niet zo. Maar uit vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van de Regio blijkt dat ook het Wijdemeerse college heeft besloten de directeur Publieke Gezondheid per 1 januari dit jaar die taken toe te schuiven. De formele overeenkomsten zijn al gesloten, het Regio-bestuur moet er op 15 februari alleen nog formeel een klap op geven.

Aan de ene kant is dit natuurlijk een puur bureaucratisch ‘dingetje’ waar, als het goed is, geen inwoner iets van merkt. Aan de andere kant: het gaat wel om de kwetsbaarste inwoners, kinderen namelijk. Is het dan niet eigenaardig dat de gemeenteraad daarover, voor zover ik althans weet, niets heeft vernomen?

Opvang Oekraïners

Ook vernam bij mijn weten de raad nog niet dat de coördinatie van de opvang van Oekraiense vluchtelingen per 1 januari is overgeheveld van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek naar de Regio Gooi en Vechtstreek. Mochten er door ontwikkelingen in de oorlog plots veel meer mensen uit Oekraïne hier een veilig heenkomen zoeken, dan zal de veiligheidsregio wel bijspringen om crisisopvang te organiseren. Overigens is nu niet alleen meer de burgemeester voor de Oekraïners verantwoordelijk maar formeel het hele college. Dat alles heeft met veranderde landelijke wetgeving te maken en het is nog veel meer dan het vorige onderwerp een bureaucratische kwestie. Maar was het niet netjes geweest als de gemeenteraad toch even was geïnformeerd?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.