Politiek veegt naaktstrand-angst van college met ferme zwiep van tafel

Vrijwel eensgezind – inclusief coalietiefracties De Lokale Partij en VVD –  maakte politiek Wijdemeren dinsdagavond korte metten met de weerstand van het college tegen het inrichten van een stukje van de Strook als naaktstrandje. Wethouder Els Kruijt stond al snel met lege handen.

Het beoogde terrein. Het bord staat er niet, maar is door de initiatiefnemers in de foto gemonteerd om een indruk te geven van hoe kan worden. (Foto Andromeda/HollandMenCamp)

In augustus vorig jaar benaderden Loosdrechters Wim Steman en Peter van de Rijdt (van kwekerij Adromeda en kampeerterrein HollandMenCamp) de gemeente met het verzoek op het oostelijke stukje van de Strook naaktrecreatie mogelijk te maken. Daaraan is in de regio grote behoefte (bij de Maarsseveense Plassen is het bij mooi weer overvol) en het beoogde stukje van de Strook is heel geschikt, stelden ze. Wel is nog aanplant van enig groen nodig en bebording, maar dat regelen we, zodat het de gemeente niets hoeft te kosten, aldus het duo.

Boa-inzet

Hoewel wethouder Kruijt het naar eigen zeggen aanvankelijk ‘een fantastisch initiatief’ vond, waaraan ‘grote behoefte’ is, reageerden burgemeester en wethouders toch afwijzend. In het voorstel dat dinsdagavond ter bespreking op tafel lag, betoogt het college dat er te grote praktische bezwaren zijn. Gezien  de ervaringen aan de Maarsseveense Plassen is er flinke inzet nodig van bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) en Wijdemeren heeft die boa-capaciteit niet, stelt het college.

Nou, daar wist de raadscommissie ruimte en economie dinsdagavond wel raad mee. Alleen van Ellineke van den Broeck (ChristenUnie) kreeg het college steun, de andere fractie maakten gehakt van het college-verhaal. Blijkbaar, zo constateerde de een na de ander, had het college voetstoots aangenomen wat van de gemeente Stichtse Vecht was vernomen over het openbare naaktstrand aan de Maarsseveense Plassen en verder nergens naar gekeken, bijvoorbeeld niet geïnformeerd hoe het gesteld is met andere plekken voor naaktrecreatie.

‘Niet goed nagedacht’

,,Er is blijkbaar niet zo goed over nagedacht’’, concludeerde Wilna Wind. ,,Dat slaat nergens op’’, wierp wethouder Els Kruijt getergd tegen. Maar ja, ze moest erkennen dat het college tot het afwijzende standpunt over het voorgestelde naaktstrandje was gekomen op grond van enkel informatie van Stichtse Vecht. Nee, gaf ze aan, schriftelijke informatie is er niet, want het is alleen ambtelijk nagevraagd bij de buurgemeente.

Maar, probeerde de wethouder nog, ook de beheerder van de Strook (die dat werk doet namens eigenaar Plassenschap Loosdrecht) ziet een stukje naaktstrand niet zitten. Want tsja, hoe krijgt hij die naaktrecreanten dan ’s avonds weg als hij de Strook wil sluiten? ,,Nou’’, repliceerde Rosalie van Rijn (CDA) droogjes, ,,net als mensen met een zwembroek aan, gewoon vragen of ze weggaan omdat het strand dicht gaat.’’

Wantrouwen

Regelrecht wantrouwen vatte post doordat initiatiefnemer Steman als inspreker meldde dat ‘bosschages’ bij het voorgestelde naaktstrand recent zijn weggehaald. Michiel van Balen (VVD), die in de buurt woont, kon dat bevestigden. Op een deel van de Strook ‘zijn bijna alle bomen verdwenen, heel vervelend’. Als neutrale toeschouwer denk je dan (net als blijkbaar in elk geval een deel van de raadscommissie): zou het plassenschap dat hebben gedaan om een eventueel naaktstrandje willen en wetens te dwarsbomen?

Dat laatste kon Kruijt ontzenuwen. In het kader van een veel uitgebreidere  periodieke snoeibeurt zijn ook elzen op de Strook een paar weken geleden onder handen genomen. Die groeien gewoon weer aan, meldde ze. Kan wél een jaartje duren, vernamen we ook.

Plassenschap

Het argument van Kruijt dat rekening gehouden moet worden met de eigenaar van de Strook, het Plassenschap Loosdrecht, dat naaktrecreatie ter plekke niet ziet zitten, leed ook schipbreuk. ,,Wijdemeren is de grootste financier van het plassenschap, niet Stichtse Vecht’’, aldus Nanne Roosenschoon (D66).

Al met al tekende zich een overgrote meerderheid af vóór inrichting van een naaktstrandje. Van Balen kondigde alvast een amendement aan voor de raadsvergadering van 15 februari en kreeg daarvoor al op voorhand zeer brede steun.

Wie betaalt wat?

Wel was een punt van aandacht nog even het aanbod van initiatiefnemers Steman en Van de Rijdt. Al in hun eerste brief hadden ze aangeboden voor eigen rekening wat gaten in het groen te willen dichten zodat het beoogde naaktstrandje geheel aan het zicht vanaf de openbare weg wordt onttrokken. Dinsdag deed Steman als in spreker daar het aanbod bij om ook te zorgen voor wat fietsenrekken. En: ,,Eens gegeven blijft gegeven’’. Ofwel: de initiatiefnemers willen daaraan verder geen enkel recht ontlenen.

Daar hikte een groot deel van de commissie toch wat tegenaan. Het aanbod werd weliswaar sympathiek gevonden, maar bestuurlijk niet de goede weg. Als de politiek kiest voor een naakstrandje – en dat zal dus wel gebeuren – dan staat de gemeente aan de lat voor de paar voorzieningen die daarvoor nodig zijn. En die hoeven helemaal niet zoveel te kosten, aldus VVD’er Van Balen.

Bouwplannen

Voor het overige was de commissievergadering een soepele. Wethouder Ron de Haan had een makkelijke avond. De bouwplannen voor het Achtererf (Nieuw-Loosdrecht) en de Dennenlaan (eveneens Nieuw-Loosdrecht) kunnen, na het soms jarenlange gedoe dat eraan vooraf ging, nu op brede politieke instemming rekenen. Wel moest de wethouder beloven nog eens te kijken naar het aantal parkeerplekken aan de Dennenlaan (om te zorgen dat het bouwplan daarop niet juridisch strandt) en naar de verkeersveiligheid op de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Dat deed De Haan. En dat was dat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.