Ambtenaar van Provincie licht de Raad pootje.

Na een lange schorsing, waarin een aantal partijen werkte aan een amendement om een zeer beperkte verlaging van de OZB te bewerkstelligen gebeurde iets wat in de fantasie van de raadsleden en de burgemeester niet voor mogelijk werd gehouden. (Update 10-11-23, 12.38!)

Charlie Aptroot: hulp voor ‘expliciete opdracht’. (Foto Douwe van Essen)

Ambtenaar NH grijpt in!

Een ambtenaar van de provincie Noord Holland greep ter plaatse in terwijl de raadsleden een volstrekt legitieme zeer lichte verlaging van de OZB in een amendement goten. Hoe dat ingrijpen precies plaats vond miste ik even direct na de schorsing.


Update 10-11-23, 12.38: Bij het terugkijken van de begrotings raadsvergadering (vanaf tijdstip 6.06.40 tot 6.26.43) werd die grijze vlek in mijn waarneming ingevuld.

Burgemeester Charlie Aptroot hoorde tijdens de schorsing, waarin de meerderheid van de raad bezig was met het amendement, van een Wijdemeerse ambtenaar van financiën dat deze net (om 23.30 uur!) bericht had gekregen van een provinciale ambtenaar van financiën, dat Wijdemeren op 1 januari onder toezicht gesteld zou worden als er gemorreld zou worden aan de hoogte van de OZB in 2024.
Tot zover de update.


Toen ik weer naar het slot van de vergadering keek zag ik een enigszins ontredderde burgemeester Charlie Aptroot, die door de mededeling van de ambtenaar duidelijk onthutst was. .”Ik wou dat ik dat bericht nu zo laat niet had gekregen, maar nu het er is vind ik het wel zo eerlijk om u dat te laten weten.” :sprak hij om half twaalf.

Witheet

De raad was witheet. Rosalie van Rijn (CDA) had er geen goed woord voor over. René Voigt (DB) was ook zeer ontstemd. Bo de Kruijff (VVD) deed zelfs een ordevoorstel om de CdK uit bed te bellen om te vragen of hier niet een ambtenaar van de provincie buiten zijn boekje ging door te interveniëren in een openbare raadsvergadering die besluit over zijn eigen begroting. Wilna Wind (PvdA/GL) was woest. “Dat dit in ons land kan, had ik niet voor mogelijk gehouden”

Stemming

De raad was genegen om unaniem vóór de begroting te stemmen. Rosalie van Rijn verklaarde dat haar fractie vóór de begroting had willen stemmen mét de kleine verlaging van de (toch al torenhoge) OZB. Zij trok ter plekke het amendement voor de OZB verlaging in. Omdat de NH ambtenaar dit bommetje in de raadszaal wierp, trokken CDA, DB en PvdA/GL hun steun aan de begroting in. Bo de Kruijff (VVD) stemde, met grote tegenzin, vóór de begroting. Ook hij had de kleine OZB verlaging willen steunen.

Zo eindigde een lange, lange, uitstekend en aangenaam door burgemeester Charlie Aptroot geleide, begrotingsvergadering in lichte chaos. De inbreuk op de vergaderorde en de autonomie van de 19 raadsleden,  zoals die hier door Noord-Holland werd gedaan, was volstrekt onverdiend en onder de maat van bestuurders onder elkaar.

Bij de stemming over de begroting was het OZB amendement door het CDA c.s. onder de provinciale ambtelijke druk ingetrokken. De begroting werd aangenomen met 12 vóór (DLP, VVD, D66, CU en Goetheer) en 7 tegen (CDA, DB en PvdA/GL).

De vergadering werd afgesloten door een unanieme oproep van alle raadsleden om een gesprek met CdK van Dijk aan te vragen om opheldering te krijgen over deze afkeurenswaardige ingreep in de vergaderorde. Burgemeester Charlie Aptroot zegde toe deze gang van zaken zeer nadrukkelijk aan de orde te stellen bij commissaris van de koning Arthur van Dijk.

Eén gedachte op “Ambtenaar van Provincie licht de Raad pootje.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.