Ambtenarenapparaat frustreert democratisch proces

Het Wijdemeerse ambtenarenapparaat frustreert een normale gang van het democratische proces. Iets nauwkeuriger gesteld: vooral de  deplorabele  staat waarin het ambtenarenapparaat verkeert, frustreert de lokale democratie.

Die conclusie laat zich trekken uit de manier waarop de zogeheten ‘technische vragen’ wel of niet zijn beantwoord die horen bij de onderwerpen die de raadscommissie Bestuur en Middelen deze dinsdagavond bespreekt. Van de 49 door raadsfracties gestelde vragen zijn er 17 niet of niet naar behoren beantwoord, ofwel 34,7 procent van het totaal.

Niet behoorlijk of helemaal niet beantwoord zijn 1 vraag van PvdA/GroenLinks, 11 van het CDA en 5 van de ChristenUnie. Laten we de rij even nalopen.

Evemenenten

Over het te vernieuwen evenementenbeleid vroeg PvdA/GroenLinks onder meer: ,,Over welke evenementen zijn meer dan 5 klachten ingediend (. . .)?’’ Antwoord: ,,Over twee evenementen zijn meer dan vijf klachten geweest.’’ Maar dat was de vraag niet. PvdA/GroenLinks vroeg om  welke evenementen het ging. Bij een behoorlijk antwoord kunnen de rood/groenen dan best zelf tellen hoeveel evenementen het betreft.

Het CDA constateert over het evenementenbeleid tot nu toe dat de algehele conclusie is, dat alle partijen daarover tevreden zijn. De fractie meldt echter (ook) heel andere geluiden te horen en vraagt daarom ‘de evaluatie en notulen van de gesprekken met de organisatoren’. Antwoord: ,,De conclusies die uit alle gesprekken getrokken zijn staan in het raadsvoorstel’’. Ook hier geldt: dat was de vraag niet. Het CDA wil de onderliggende stukken zien, maar krijgt die niet. In feite is dus het antwoord: Nee, die spullen krijgt u niet en we nemen niet de moeite u uit te leggen waarom niet.

Helaas

Het CDA constateert dat het oude evenementenbeleid op nogal wat punten wordt aangepast, vreest iets over het hoofd te zien en vraagt daarom: ,,Kunt u alle wijzigingen in een tabel weergeven?’’ Antwoord: ,,Helaas kunnen wij de wijzigingen niet apart in een tabel weergeven’’. Maar dat is natuurlijk onzin. Uiteraard kan dat wel. Voor een eerlijk antwoord zijn twee mogelijkheden. Optie 1: Daar hebben we geen zin in, u zoekt het maar uit. Optie 2: Dat is in beginsel best mogelijk, maar we hebben momenteel zo weinig ambtelijke ‘handjes’ dat we daartoe geen kans zien.

Ook over de aanpassingen die het college voorstelt aan te brengen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) heeft het CDA vragen, acht stuks om precies te zijn. Op geen van alle kwam antwoord, althans het antwoord luidt acht keer op rij: ,,I.v.m. ziekte medewerker kan deze vraag niet worden beantwoord.’’ Da’s wel een eerlijk antwoord, maar het CDA koopt er niets voor.

Financiële gegevens

Tot slot stelde het CDA een vraag over voorheen de Najaarsnota (nu aangeduid als ‘financiële stand van zaken 2022’). De christendemocraten vroegen ‘een lijst die inzicht geeft in de personeelskosten van het vaste personeel en de inhuur van de afgelopen 10 jaar’. En dan ‘graag hierbij het bedrag uit de begroting en de daadwerkelijke uitgave en de fte’s die daar bij horen’.

Over de laatste tien jaar zal niet gaan, blijkt uit het antwoord, want die gegevens gaan maximaal zeven jaar terug. Maar ook over die periode komt geen antwoord. Immers: ,,Deze vraag kan niet worden beantwoord. De beantwoording van deze vraag legt een te groot beslag op de beschikbare capaciteit van (de afdeling, red.) financiën.’’ Ook dat is een eerlijk antwoord, maar de democratische besluitvorming helpt het geen streep verder, integendeel.

Niet via deze weg

Om het af te ronden: de ChristenUnie stelde vijf vragen over eerder door het college aan de gemeenteraad gedane toezeggingen. En vijf keer luidt het antwoord: ,,Toezeggingen lopen niet via proces technische vragen’’. Nu wil ik best aannemen dat het formeel inderdaad anders is geregeld rond toezeggingen. Maar dit is een wel erg bureaucratisch antwoord. Kafka aan Rading 1. Zeker te veel moeite om de fractie van de ChristenUnie even te melden wat dan wel de juiste weg is om antwoorden te krijgen. Dit lijkt verdacht veel op onwil.

Al met al zien we dat het ambtenarenapparaat de normale voortgang van het democratische besluitvormingsproces fors in de wielen rijdt. In een paar gevallen laat zich duidelijke onwil vermoeden om behoorlijk te antwoorden.

Onmacht

In de meeste gevallen blijkt het echter te gaan om onmacht. Door ziekte van één ambtenaar kan geen enkele vraag over aanpassing van de APV worden beantwoord. En door gebrek aan capaciteit kan de afdeling financiën niet op een rijtje zetten hoeveel geld en fte’s (volle banen) de afgelopen jaren zijn begroot aan vast personeel en aan externe inhuur en hoeveel daaraan werkelijk is uitgegeven. Het wordt de gemeenteraad daarmee onmogelijk gemaakt te beoordelen of de afgelopen jaren wel ordentelijk is begroot.

Bij dat alles zijn uiteraard burgemeester en wethouders verantwoordelijk – ook als een ambtenaar domweg onwillig is om ordentelijk antwoord te geven. En zo mogelijk nog meer als ambtenaren er niets aan kunnen doen dat antwoorden uitblijven – omdat sprake is van een kwetsbare organisatie (één ambtenaar ziek, geen antwoorden) of omdat er te veel lege stoelen (vacatures) zijn op de ambtelijke burelen.

Opnieuw: lam of leeuw?

Burgemeester en wethouders valt te verwijten dat iets meer dan een derde van de gestelde vragen niet behoorlijk of zelfs helemaal niet is beantwoord. Het college valt aan te rekenen dat de lokale democratie schade wordt toegebracht.

Eens zien of de raadscommissie hierover dinsdagavond van zich af bijt of niet. Opnieuw dus de op Rading Nul al eerder besproken vraag: lam of leeuw?

Eén gedachte op “Ambtenarenapparaat frustreert democratisch proces”

  1. De botte bijl. Ik adviseer B&W met een lijst(je) te komen van zaken , die nog wèl op Normale Democratische Wijze kunnen worden afgerond. En de rest? Aan Haarlem overlaten? Dan kan de politiek misschien nog iets redden…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.