Necker van Naem in een diepe lade?

Vorige week vroeg ik me af, waar de heer Heintjes is gebleven. Met wat zoeken op internet ontdekte ik dat hij secretaris a.i. van de gemeente Hellevoetsluis is. Zo kwam ik op zijn Linked-in pagina terecht waar hij uitgebreid uit de doeken doet wat hij allemaal in Wijdemeren heeft gedaan. Ongelooflijk, indrukwekkend. Ik kon mijn eigen ogen niet geloven.

Ik schrijf hier de opsomming op Linked-in van de heer Heintjes zelf:

Rudie Heintjes. (Foto gemeente Wijdemeren)

“Naast de reguliere kernactiviteiten van gemeentesecretaris, eindverantwoordelijk en trekker op verbetering van de organisatie. Veranderopdracht concretiseren en realisatie op gang brengen op basis van eerder extern onderzoek. Gewenste verbeteringen op Bestuurlijk Ambtelijk samenspel (rolduidelijkheid en rolvastheid), Bedrijfsvoering, integrale werkwijze, Samenwerking, Leiderschap en Kwaliteit, Herschikken teams, versterken MT, herzien van het managementscontract, toekomstscenario’s voor de gemeente ontwikkelen, Wor bestuurder en adviseur Lokaal[K1]  overleg.

Gereedschapskist

Het lijkt wel of hij zijn gehele gereedschapskist uitstalt. Wat zo’n profiel op Linked-in niet vertelt, is wat er met al die onderwerpen gebeurd is. Met andere woorden,  wat is van de opsomming gerealiseerd en wat niet? Als je  het leest denk je “nou, nou dat is niet mis”. Je kunt wel op schrijven wat je opdracht was, maar het papier is geduldig. Nooit schrijven die managers achter een item: niet gelukt, niet aan toe gekomen, geen tijd voor gehad. Ik heb in een mail de heer Heintjes er naar gevraagd,  maar in zijn  antwoord wijst hij er terecht op dat er een vertrouwensband bestaat tussen opdrachtgever en -nemer. En als het dus aan iemand is om aan te geven wat er van de opdracht terecht is gekomen is, dan is  dat aan de opdrachtgever. Maar die zwijgt.

Wantrouwen

Ik ben een beetje wantrouwend. Om de volgende reden. Bij de discussie in de Raad over het rapport Necker/Van Naem is unaniem door de Raad gevraagd om maandelijks te rapporteren en in mei 2022 met een eindrapportage te komen. Daaraan is niet voldaan. Er is geen maandelijkse rapportage, noch een eindrapportage. Nu maakten de omstandigheden het  verandermanager Heintjes en burgemeester Larson, onder wiens verantwoordelijkheid hij werkte, gemakkelijk. In februari j.l. kwam de laatste oude raad bij elkaar en daarna kwam er tijdens de formatie een soort bestuurloze pauze. In alle redelijkheid mag je van nieuwe raadsleden niet verwachten dat zij onmiddellijk de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen van  het onderzoeksbureau aan de orde stellen.

Wat er wel gebeurde
Portefeuillehouder burgemeester C. Larson. (Foto: Douwe van Essen.)

Ik ben dus eens om mij heen gaan vragen en kom tot de volgende constructie: In januari j.l is in ieder geval aan de fractievoorzitters  door Heintjes een plan van aanpak gepresenteerd. Iemand zei mij dat hij daar waarschijnlijk bij geweest moet zijn, maar dat het dermate weinig voorstelde dat hij zich daarvan in alle eerlijkheid niets meer kan herinneren. Het betreffende plan van aanpak is doorgestuurd voor advies aan de Ondernemingsraad en die heeft een negatief advies uitgebracht. De OR had in dit geval een adviserende functie en behoefde dus niet in te stemmen. Met zulk een advies kun je op verschillende manieren omgaan: Je kunt het naast je neerleggen, je kunt met de OR (zelfs informeel) in overleg gaan, om te kijken of je er met elkaar uit kunt komen. Of dat gebeurd is weet ik niet. In ieder geval heeft de portefeuillehouder, burgemeester Larson,  er voor gekozen om niet tegen het advies van de OR in te gaan. Operatie Heintjes afgelopen! Einde oefening. Er kon dus niets gerapporteerd worden.

Heintjes zal ongetwijfeld nog wel het een en ander hebben aangepakt, maar aan zijn grote veranderopdracht is hij nooit toegekomen. En dus is er met de aanbevelingen van het rapport Necker/Van Naem tot nu toe nog niets  gebeurd. Een mooie opdracht voor de huidige gemeentesecretaris om daar alsnog mee aan de slag te gaan.

2 gedachten op “Necker van Naem in een diepe lade?”

  1. Nou gelukkig is er ook niet veel verandering nodig in de Wijdemeerse Gemeentelijke organisatie en is er geen urgent personeelsprobleem waardoor anders begrotingen of bouw toestemmingen vertraagd zouden worden. Stel je voor zeg! En waarschijnlijk heeft Dhr Heintjes geen grote hap uit het inhuur budget genomen. Dus dat er niets te rapporteren is en de resultaten van zijn opdracht onbekend zijn en de verantwoordelijken zonder probleem wegkomen heeft geen grote impact. Behalve dat dit voorval wederom niet helpt het vertrouwen met de inwoners te herstellen. In tegendeel. Of is er toch impact?

  2. Mooi uitzoekwerk! Maar viel er echt niets te rapporteren? Naar mijn smaak had burgemeester Larson de raad in dat geval moeten melden: ,,Afgesproken is dat ik u op de hoogte zou houden, maar ik kan u slechts rapporteren dat er over de voortgang/uitvoering van Heintjes’ werk niets te rapporteren valt en wel hierom (volgt enige uitleg)”. Maar zelfs dat heeft Larson niet gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.