Amendement Zagt van vorig jaar was volgens Zandbergen ‘overbodig’

Alette Zandbergen blijft als wethouder eigenaardig optreden. Het amendement dat Gert Zagt vorig jaar indiende over sociale huurwoningen aan de Dammerweg in Nederhorst vindt zijn partijgenote Zandbergen achteraf beschouwd ‘overbodig’. Het was een van de curieuze gebeurtenissen tijdens de raadsvergadering van donderdagavond.

Alette Zandbergen. (Foto Douwe van Essen)

Vorig jaar werd de gemeenteraad gevraagd voorlopig groen licht te geven aan woningbouw aan Dammerweg 108-109 in Nederhorst den Berg. Er moeten 14 woningen komen en volgens de Woonvisie moeten er daarvan (afgerond) 5 vallen in de categorie sociaal. Volgens toenmalig wethouder Jan-Jaap de Kloet (DorpsBelangen) was met de ontwikkelaar afgesproken dat die 5 sociale woningen huurwoningen zullen zijn.

Huur

De onderliggende documenten – vooral de zogeheten anterieure overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar – lieten echter ruimte om er geen sociale huurwoningen van te maken, maar koopwoningen, wat niet de bedoeling is. Daarom kwam Gert Zagt, toen nog fractievoorzitter van De Lokale Partij (DLP), met een amendement. Daarin stond dat van die 14 nieuwe woningen er 5 sociale huurwoningen moeten zijn. Toenmalig wethouder De Kloet toonde zich geïrriteerd, maar de raad schaarde zich in meerderheid achter het amendement – inclusief de fractie van DorpsBelangen.

Onlangs kwam het nieuwe college met het voorstel aan de raad om het bouwproject aan de Dammerweg definitief groen licht te geven. Uit het voorgestelde raadsbesluit was echter de bepaling verdwenen dat er ook 5 sociale huurwoningen moeten komen.

Amendement

Uitgerekend DorpsBelangen (DB) kondigde in een raadscommissie een amendement aan om dat te repareren. Heel goed. Enerzijds zei wethouder Zandbergen (DLP), die over dit dossier gaat, dat ze dat amendement ‘graag’ tegemoet zag. Vorig jaar immers was ze ook vóór een gelijkluidend amendement van haar eigen DLP geweest. Maar tegenover de commissie sputterde ze ook tegen. De ‘borging’ van 5 sociale huurwoningen is volgens haar namelijk geregeld in genoemde anterieure overeenkomst – precies wat volgens Zagt vorig jaar nu juist niet spijkerhard geregeld is. Zagt had daarin overigens helemaal gelijk.

Donderdagavond kwam De Kloet (DB) inderdaad met een reparatie-amendement – identiek aan het amendement dat vorig jaar op voorstel van Zagt werd aangenomen. Je zou denken (in elk geval hopen) dat Zandbergen van haar uitglijder in de commissie had geleerd, maar dat bleek niet het geval.

Onjuist

Ze erkende dat in het voorgestelde raadsbesluit geen sprake is van 5 sociale huurwoningen (en niet eens van 5 sociale woningen zonder nadere precisering). Maar ook stelde ze dat in het raadsvoorstel, in de ruimtelijke onderbouwing en in de anterieure overeenkomst wél sprake is van 5 sociale huurwoningen. Wat betreft die overeenkomst: die is, Zagt had het vorig jaar al door, beslist niet waterdicht. Dus die volgehouden bewering van Zandbergen was donderdagavond net zo onjuist als toen ze het laatst tegen de raadscommissie zei. Bovendien zag ze voor het gemakt over het hoofd dat waar het echt om gaat, het raadsbesluit is.

Ondanks dat gepruttel oordeelde Zandbergen over het DB-amendement toch ‘positief’. Het kon volgens haar namelijk ‘geen kwaad’. Tegelijk kwalificeerde ze het amendement als ‘overbodig’!

Dus ook haar toenmalige fractievoorzitter, Zagt, was vorig jaar gekomen met een ‘overbodig’ amendement – zo valt uit Zandbergens opmerking van donderdag op te maken. Dus ook zijzelf heeft vorig jaar vóór een ‘overbodig’ amendement gestemd – aldus Zandbergen. Bizar.

Bezemkast

Er was trouwens nog iets met dat bouwproject aan de Dammerweg. Als inspreker had een van de initiatiefnemers aan de raadscommissie verteld dat het bij de sociale woningen gaat om onderkomens van 40 tot 45 vierkante meter. Diverse fracties leken dat wel erg krap bemeten te vinden. Donderdagavond vertelde Zandbergen aan de raad dat het volgens de plannen gaat om nóg minder oppervlak: 35 vierkante meter. Maatje ruime bezemkast, zeg maar.

De wethouder probeerde er een punt aan te draaien door te zeggen dat er ruimte is om het wat groter te maken. ,,Toevoeging van een dakkapel scheelt 15 tot 20 vierkante meter’’, aldus Zandbergen (we laten even onbesproken of die cijfers kloppen). Ze gaf aan dat de initiatiefnemer zou kunnen zorgen voor dakkapellen en ze noemde als tweede mogelijkheid dat huurders dat eventueel later zelf kunnen laten doen.

Margriet Rademaker. (Foto Douwe van Essen)

Toen werd het zelfs fractievoorzitter Margriet Rademaker van Zandbergens eigen DLP te bar. ,,Als huurder een sociale woning verbouwen, dat is wel een dingetje’’, zei Rademaker. En: ,,35 vierkante meter, kom op zeg!’’

Zandbergen sloot wat onbestemd af met: ,,We praten verder met de ontwikkelaar.’’ Het DB-amendement werd uiteraard aangenomen. Wel viel op dat nu iedereen vóór stemde, terwijl de VVD en één CDA’er dat vorig jaar bij het identieke amendement van Zagt niet deden.

Gestoethaspel

Wat bij dit alles het meest blijft hangen is het ontstellende gestoethaspel van Zandbergen. Niet alleen herhaalde ze eerder tegen de raadscommissie uitgekraamde onzin, donderdag deed ze er nog een schepje bovenop door haar partijgenoot Zagt een jaar na dato alsnog af te vallen. In de vorige beschouwing over het Dammerweg-bouwproject sprak ik nog de hoop uit dat Zandbergen als beginnend wethouder snel bijleert. Na donderdag ben ik daarover – om het netjes te zeggen – niet erg optimistisch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.