Argwaan

In het Weekblad Wijdemeren van deze week staat het (ingekorte) WOB-artikel van Ronald Frisart dat vorige week op deze site was geplaatst. Terecht, want het interview met burgemeester Larson riep vragen op, welke belangrijk genoeg zijn voor alle inwoners van Wijdemeren.

Het interview met burgemeester Larson over de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) stond in het Weekblad Wijdemeren van 23 februari.

Een ingezonden artikel over hetzelfde onderwerp van de hand van mevr. Renée Wijnen, raadslid voor De Lokale Partij, werd niet geplaatst in het Weekblad Wijdemeren. Juist dit artikel laat zien dat ook raadsleden vraagtekens plaatsen bij de reactie van mevr. Larson. Sterker nog, dit artikel geeft een mooi inkijkje in de frustratie bij leden van de Raad die het originele rapport van Necker van Naem (over het disfunctioneren van het gemeentelijk apparaat) niet mochten inzien.

Rading Nul vond het artikel van Renée Wijnen de moeite waard om wél te plaatsen. Het laat zien dat er binnen de muren van het gemeentehuis de nodige argwaan heerst, wijst een duidelijke oorzaak aan en sluit af met een wens die hopelijk wel, maar vermoedelijk niet gaat uitkomen.


WOB-verzoeken (auteur: Renée Wijnen) 

Vorige week kon u in uw huis-aan-huisblad lezen over hoge kosten die de gemeente moet maken om te voldoen aan WOB-verzoeken. Burgers vertrouwen steeds minder op informatie die ze van de overheid krijgen en gaan op zoek naar de juiste informatie.

Ik las echter niets over de mogelijkheid die een loyale samenwerking tussen de uitvoerende macht (het college van burgemeester en wethouders) en de kaderstellende en controlerende macht (de gemeenteraad) oplevert zodat vragen van burgers overbodig kunnen zijn.

Want bij een goede samenwerking binnen een gemeentebestuur zijn veel WOB-verzoeken helemaal niet nodig. De gemeenteraad fungeert namelijk allereerst als volksvertegenwoordiging. Als de raad de juiste informatie krijgt kan zij transparante en begrijpelijke besluiten nemen en deze vervolgens naar iedereen verantwoorden.

Het WOB-verzoek van Ronald Frisart mbt het originele rapport  over het onderzoek naar de gemeentelijke organisatie werd gedaan nadat de raad een hele zomer moest wachten op een gewijzigde versie van dit rapport. Een aantal fracties van de gemeenteraad heeft meteen, toen het rapport eind mei gereed was, gevraagd om de originele versie. Maar burgemeester Larson wilde nog “iets aanpassen”. Dat wekte argwaan bij raad én bij burgers. Onbegrijpelijk dat de raad, die zelf om het onderzoek had gevraagd, dit niet meteen kon bespreken, desnoods vertrouwelijk.

In de tussentijd stapten vele ambtenaren op, deskundigheid en kennis over Wijdemeren verdween. Er zit nu een verbetermanager/tijdelijke gemeentesecretaris die vindt dat de raad teveel vragen stelt. Maar dit komt, is mijn stellige overtuiging, omdat de raad vaak niet de juiste informatie krijgt. (Dit laatste werd bevestigd door een recent rapport van de Rekenkamercommissie.)

Ik kijk uit naar een nieuw gemeentebestuur dat loyaal samenwerkt zodat minder WOB-verzoeken nodig zijn en waarbij de portefeuille Personeel en Organisatie bij een ambitieuze en kundige wethouder zit.

2 gedachten op “Argwaan”

  1. Wat was de reden dat het artikel van mevrouw Wijnen niet werd geplaatst in het Weekblad Wijdemeren? Is er soms sprake van wie een bijdrage (subsidie) betaald en dus zo regie krijgt op de inhoud?

  2. Verslechtermanager? Censuur? In 2022?Heeft liever monddode raadsleden, die nog wel net als juichend klapvee mogen optreden. Boe roepen kan niet. Klopt het dat raadsleden heel beperkt of misschien zelfs helemaal geen kontakt met ambtenaren mogen hebben? Hoe kunnen zij dan kaders stellen én democratische controle uitvoeren, dé reden waarom zij ons vertegenwoordigen? Wanneer gaat het hek aan de Rading op slot? Blijven Burgerinitiatieven ook verboden zoal Wij Willen Wonen Wijdemeren pijnlijk moest slikken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.