Asielzoekers in Wijdemeren

Dat we asielzoekers kunnen en moeten opvangen in onze gemeente: daar is iedereen het over eens. Maar de mate waarin en de manier waarop: daar zijn de gemoederen terecht oververhit over. Met name de Bergers en bewoners en bedrijven van de Middenweg laten zich luid horen en zien.

Het Natura2000 gebied Horstermeer. (Kop van de website van de werkgroep StopAzcNera.nl.)

Er is inmiddels een stapel handtekeningen opgehaald voor de petitie “StopAZCNera” en die stapel wordt snel hoger. In het uitstekende verslag van werkgroep StopAZCNera en bewonerscomité Horstermeer, naar aanleiding van hun gesprek op 30 maart 2023 met de gemeente en het COA, lees ik opvallende uitspraken.

Communicatie

In dit verslag staat heel veel informatie die de gemeente eerder ook zelf had kunnen geven.

Hieruit kunnen we opmaken hoe deze heikele kwestie ervoor staat. En op het moment dat u dit leest is deze werkgroep alweer een stuk verder met zijn inspanningen.

Qua communicatie naar inwoners, bedrijven en belanghebbenden laat de gemeente het tot op heden geheel en al afweten. De info-avonden zijn op het laatste moment door de burgemeester afgeblazen.  Maar wanneer komen er nieuwe info-avonden?

Burgemeester Crys Larson. (Foto Douwe van Essen)

En waar is die burgemeester eigenlijk? Ze heeft een belangrijke taak hierin maar we horen of zien niets van haar. Ons gemeentebestuur, college en raad tezamen, duikt weg en doet niet wat van hen wordt verwacht en waarvoor zij er zitten. In de schaarse communicatie is door de gemeente juni a.s. als cruciale maand genoemd. Dan zou er een besluit moeten liggen over het onderzoek dat nu gaande is: wél of niet een groot asielzoekerscentrum op het Nera-terrein. Geen wonder dat veel mensen op tilt slaan……

Raad sprak zich niet uit

Waarom is het college akkoord gegaan met een onderzoek naar een groot asielzoekerscentrum? Ik hoorde deze week een lid van DLP zeggen dat hij het goed vindt dat er zo’n onderzoek wordt gedaan. Waardering voor de duidelijkheid en eerlijkheid waarmee hij dit zei. Maar de raad had in zijn geheel dit onbezonnen besluit van het college moeten terug draaien omdat er immers geen degelijke basis voor is vanuit kennis van en onderzoek door de gemeente zelf. Wie neemt dit besluit eigenlijk en hoe loopt het proces naar besluitvorming?

Margriet Rademaker (DLP)
Trein vertrok, werd niet gestopt

Het college heeft de trein laten rijden en de raad heeft die trein niet gestopt! Ik hoorde maandagavond een fractievoorzitter verkondigen: “we zijn ingehaald door de tijd”. Maar ze gaf geen antwoord op de vraag welke concrete maatregelen het gemeentebestuur dan nu voor ogen staan om dit tij spoedig te keren. Geen idee!

Transparant bestuur
Wethouder Maarten Hoelscher (PvdA/GL)

Inmiddels weten we dat het college al vanaf december met dit onderwerp bezig is en de raad al sinds enige maanden. Er zijn diverse besloten/geheime bijeenkomsten geweest over locatie Nera om de raad alvast in dit traject in te wikkelen. Het doet me denken aan de kwestie Porseleinhaven waarvoor in de vorige bestuursperiode een onvoldoende deugdelijk contract werd afgesloten in de hoop een punt te kunnen zetten achter alle gedonder. Er gebeurde veel in achterkamertjes en dit had de verkeerde gevolgen. U zult denken: daar leert een gemeente toch van, bij een volgend lastig project zal het zeker beter gaan? Nee dus, want bedenk ook dat er een vrijwel volledig nieuw college zit en het overgrote deel van de raadsleden nu nieuw is. Die moeten het zich weer opnieuw eigen maken.

Aansturing faalt

Ons college zit er nog geen jaar maar er zijn alweer twee wethouders vertrokken. Een daarvan is inmiddels vervangen door een buitenstaander met ongetwijfeld goede bedoelingen maar die blijkbaar  het karakter van onze inwoners heeft onderschat: het hart op de goede plaats en altijd behulpzaam maar ook assertief en bereid om tot het gaatje te gaan. Om deze bestuurlijke onderschatting te repareren zal weer de nodige tijd, energie en dus gemeenschapsgeld kosten.

Luisteren naar Inwoners

Al hierboven gezegd: waar is die burgemeester en wat voert zij uit? De raad zal  alsnog pijlsnel naar zijn kiezers moeten gaan luisteren. Want had niet de grootste partij, De Lokale Partij,  “het luisteren naar de inwoners” als prioriteit in zijn verkiezingsprogramma staan? Het is spijtig maar we kunnen niet anders dan constateren dat in deze gemeente de aansturing ver beneden de maat is en partijen zich niet aan hun verkiezingsbeloften houden.

Daarom zou voor dit grote en lastige onderwerp “huisvesting van asielzoekers” een andere oplossing moeten worden gevonden dan de regie bij onze al zo zwakke gemeente neerleggen. Want die kan dit duidelijk niet aan.

Probleemoplossing

Niet alleen Wijdemeren worstelt met het probleem van de huisvesting van asielzoekers.

Zoals veel andere heikele kwesties gooit het rijk ook dít probleem met behulp van de provincies over de schutting. Gemeentes krijgen een taak erbij zonder de daarbij horende passende budgetten en begeleiding. Niet voor niets vindt de Raad van State de concept-spreidingwet geen goed idee en ook de VNG heeft bezwaren. En we moeten nog maar afwachten of die wet door de Eerste Kamer komt. Begrijpelijk moet het rijk wél een oplossing vinden voor die onbeteugelde instroom. Allereerst zouden er daarom snel maatregelen moeten komen om die instroom drastisch te beperken. Maar daarnaast zitten we met de enorme aantallen.

De Commissaris van de Koning van Noord-Holland heeft aan de regio Gooi en Vecht gevraagd om huisvesting te zoeken. Waarom zou Wijdemeren dan als zeer zwakke gemeente zo’n relatief veel te groot aantal op zich moeten nemen? Wat doen Hilversum en Huizen (van de asielboot die van de raad weer moet vertrekken) op dit moment?

Op Tergooi heeft de eigenaar mogelijk op termijn andere plannen dan asielzoekers huisvesten. Maar eer die plannen rond zijn, zijn we weer jaren verder. Daar bestaat al de benodigde infra-structuur en dit scheelt weer kosten.

Ons gemeentebestuur zou het gesprek moeten aangaan over mogelijk geschiktere andere locaties in de regio en in deze richting eens tegengas kunnen geven aan de druk van hogere overheden en COA !

2 gedachten op “Asielzoekers in Wijdemeren”

  1. Renée dat heb je heel mooi verwoord. Afgelopen maandag ook mee mogen maken hoe daadkrachtig je het woord nam en voerde, complimenten. We waren ook blij dat wij bij de open fractievergadering aanwezig mochten zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.