Communicatie met inwoners over fusie begint al meteen lekker . . . .

Een gemeente die gaat fuseren en daarom graag in gesprek wil met inwoners, ondernemers, verenigingen en wie ook maar wil meepraten. Mooi natuurlijk. Maar hoe communiceert de gemeente daarover dan op de eigen website? Dat blijkt bar tegen te vallen.

Op de ‘homepage’ van de gemeente is het vakje ‘Toekomst gemeente Wijdemeren’ voorzien van een opvallend afwijkend kleurtje (zie plaatje hierboven). Heel goed. Doorklikken dan maar en eens zien welke informatie beschikbaar is. (Voor de goede orde: de gemeentelijke website is voor dit stuk geraadpleegd op 18 juli tussen 14.30 en 15.30 uur)

We lezen dat de gemeenteraad op 12 juli het voorgenomen besluit tot fusie  gaat nemen (alsof dat nog moet gebeuren) en dat de samenleving daarover in september wordt geraadpleegd, waarna het definitieve raadsbesluit volgt in oktober. Ook kan worden doorgeklikt naar een lijstje met acht basale vragen en antwoorden.

Maar heeft de gemeenteraad dat voorgenomen fusiebesluit op 12 juli nu genomen of niet? Daarover staat wel een kort bericht op de ‘homepage’, maar niets op de pagina Toekomst Wijdemeren. Heel jammer.

Belangrijkste documenten

Maar goed, de belangrijkste documenten over het fusie-vraagstuk staan natuurlijk wel op de Toekomst-pagina, toch? Dat zijn het ‘Toekomstperspectief 2026 Gemeente Wijdemeren’ (over hoe en vooral waarom de raad tot de conclusie is gekomen dat aan fusie niet te ontkomen valt) en het Financieel herstelplan (om de gemeentelijke centjes weer op orde te krijgen). Maar nee, die twee belangrijke documenten staan niet op de Toekomst-pagina. Ze zijn wel elders te vinden (hier en hier) en geroutineerde volgers van de plaatselijke politiek weten heus wel waar. Maar dat vergt een zoektochtje waarvan te betwijfelen valt of de ‘gewone’ inwoner die zich eens op de hoogte wil stellen dat tot een goed einde brengt.

Ja maar op de Toekomst-pagina staan in elk geval wél de linkjes naar de over twee avonden uitgesmeerde vergadering waarin de gemeenteraad deze belangrijke zaken besprak, zodat de geïnteresseerde inwoner kan terugluisteren welke politieke partij welke meningen over deze dingen heeft. Toch? Eh, nou nee, ook die linkjes staan niet op de Toekomst-pagina. Ook hier geldt: die informatie is wel elders te vinden en geroutineerde volgers van de plaatselijke politiek weten best waar (hier en hier), maar of de ‘gewone’ inwoner dat makkelijk vindt, is de vraag.

Raar en nog raarder

Iets anders dan. Is al te zien wanneer en waar de gemeente(raad) over het fusievraagstuk in gesprek gaat met de inwoners? Ja, voor een deel. In een apart nieuwsbericht elders op de website staat dat bijeenkomsten worden georganiseerd op 12, 13, 14 en 19 september. Maar op de Toekomst-pagina lezen we slechts: ,,Na de raadsvergadering in juli wordt de invulling van deze bijeenkomsten (data en plaats, inschrijving etc.) bekend gemaakt.’’ Raar.

In het berichtje elders waarin wél vier data worden vermeld, staat ook: ,,Data en locaties worden later deze week bekend gemaakt’’. Da’s nog raarder. Ten eerste omdat datzelfde bericht de data al vermeldt. Ten tweede omdat ‘deze week’ vorige week was, dus zou er ook over ‘locaties’ nu iets te vinden moeten zijn. Maar nee hoor, niks. Nu kan iets eens een paar dagen meer tijd vergen, maar wek dan bij inwoners geen valse verwachtingen, verwachtingen die je niet waar kunt maken.

Overzien we nu het geheel. Laten we om te beginnen realistisch zijn: fusie van Wijdemeren met een of meer anderen gemeenten zal een deel van de inwoners volkomen worst wezen. Zij willen gewoon dat ze bij de gemeente vlot een nieuw paspoort of rijbewijs kunnen krijgen, dat het huisvuil behoorlijk wordt opgehaald en dat het openbaar groen een beetje acceptabel wordt bijgehouden.

Versterking

Maar er zijn ook inwoners die het fusievraagstuk wél interesseert en die er ook meningen over hebben. Daarom is het alleen maar heel logisch als de gemeente voor inwoners zo veel mogelijk en zo overzichtelijk mogelijk gepresenteerde informatie beschikbaar stelt. Zeker als het de bedoeling is met inwoners serieus het gesprek aan te gaan. Ik vernam dat de gemeentelijke afdeling communicatie met dat doel ook tijdelijk is versterkt en ik dacht: mooi zo.

Maar gezien het bovenstaande heeft die versterking voor inwoners nog bar weinig opgeleverd. Dingen die heel logisch en heus niet zo moeilijk zijn om te regelen op de website zijn niet bedacht, laat staan uitgevoerd. Als het niet zo treurig was, zou je erom moeten lachen.

 

Raadsvoorzitter Crys Larson op 12 juli. (Foto Douwe van Essen)

Wijzen naar de afdeling communicatie ligt voor de hand, maar hoewel  ambtenaren hun werk uiteraard behoorlijk moeten doen, zijn ze niet eindverantwoordelijk. Dat zijn in dit geval de gemeenteraad en vooral de met het fusiedossier belaste ‘portefeuillehouder’ binnen het college: burgemeester Crys Larson.

Vrome praatjes

Gezien het hierboven beschreven gebrek aan makkelijk toegankelijke informatie dringt zich de vraag op: hoe serieus nemen ze aan Rading 1 de inwoners  eigenlijk? Vrome praatjes over raadplegen en in gesprek gaan met inwoners – jazeker, die zijn er. Maar boter bij de vis leveren ho maar.

4 gedachten op “Communicatie met inwoners over fusie begint al meteen lekker . . . .”

 1. Zie mijn brief hierover op de Nieuwsster van deze week, blz 4.
  Oude onderzoeken de prullenbak in alsof het niets heeft gekost. Zie ook Wijdemeren Verrijkt!

  1. Wijdemeren verrijkt… is dit geen typefout?
   (moet zijn Wijdemeren verarmt ?)

 2. Er zijn nog veel vraagtekens:
  in het begin werd nog gezegd (door de burgemeester) dat het geen referendum zou zijn… maar meer “inkleuren” . Nog steeds geen flauw idee wat dat betekent
  Daarna werd gesproken over “consulteren en informeren”
  nu wordt gesproken over informatie – avonden.

  – er worden 4 avonden geplanned ; en er zijn 5 of meer kernen – betekent dat er combinatie-avonden van bijeenkomstavonden gemaakt gaan worden
  – Vooralsnog staat er (maar) 1 kernvraag centraal: welke aspecten van Wijdemeren of je kern wil je behouden? Ik kan mij zo voorstellen dat er geen aspecten van Wijdemeren die men zou willen behouden – ik zou ze niet kunnen benoemen.
  Aspecten van de kernen die zou willen behouden. Ok.. de vraag vind ik 1 groot Vraagteken. Omdat mij niet duidelijk is hoe door de gemeenteraad meegenomen gaat worden.
  – “De inbreng van de inwoners wordt meegenomen in het vervolgproces” ; wat betekent dat dan? wat mag een inwoner , ondernemer dan verwachten? zijn er nog meer momenten in het proces dat er teruggekoppeld gaat worden?

  wat mag een inwoner/ondernemer verwachten op zijn/haar vragen als zijnde: wordt er nog tot 2026 onderhoud gepleegd (bijv. de ooievaarswijk in Ankeveen, Hollands End / Stichts End. Blijft het dorpsbudget bestaan (en daarmee bijv. de functie van dorpscoordinator). kunnen afspraken gemaakt worden met de nieuwe fusie gemeente vwb. versneld inlopen van de achterststallig onderhoud in de diverse kernen. Komt er meer geld uit het Gemeentefonds om de fusiegemeente te ondersteunen? en zo zijn er zoveel meer vragen.

  Ik hoop dat de gemeenteraad waarmaakt wat ze altijd zeggen: dat ze er voor de inwoners/ondernemers zijn. Waarmaken in de zin van dat ze de consultatie uitgebreid doen, voor wat per kern belangrijk is. en niet alleen 1x een consultatie – dat ze ook tot aan het de definitieve fusie de inwoners en ondernemers er bij betrekken en die vragen wat ze nodig hebben. En alles wat nodig is bij de inwoners dat dat een deel van de onderhandeling gaat zijn.

  1. Het is geen grap, Hans Hazes .
   Er zijn honderden inwoners heel actief bezig geweest met mooie toekomstplannen voor hun kinderen en kleinkinderen.
   Zie www. Wijdemerenverrijkt nl

   Nee, we laten ons niet zomaar piepelen. Tenzij mijn angst bewaarheid wordt en die website plus de 700 door burgers aangedragen bouwlocaties domweg genegeerd worden….. Laten we dan maar een republiek stichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.