D66 Wijdemeren en de nieuwe bestuurscultuur

We zijn het misschien al wel een beetje vergeten, maar in maart van dit jaar waren er verkiezingen voor het parlement. Een van de grote overwinnaars was  Mevr. Kaag van D66 die met haar thema van een nieuwe bestuurscultuur een fors aantal zetels won.

Sigrid Kaag. (Foto Wikipedia)

Geen achterkamertjes meer, openheid en transparantie , een open relatie met de burger die niet meer als een profiteur wordt gezien, maar als een volwaardig lid van de samenleving. Zuivere politieke verhoudingen.

Dezer dagen vroeg ik me af of daar bij de vertegenwoordigers van D66 in de gemeenteraad iets van te merken valt. Tot mijn spijt moet ik deze vraag negatief beantwoorden. Ik illustreer deze mening met een drietal voorbeelden.

Nanne Roosenschoon lijsttrekker en fractievoorzitter  (D66)
1. Bouwplan Ankeveensepad

Het bouwplan achter RK. de kerk van  Nederhorst is een lastig probleem. De raad is verdeeld. Er zijn ook onder de bevolking van Nederhorst voor- en tegenstanders. Op het laatste moment is de Bond Heemschut ook tegen. Eén  stem kan het verschil maken van bouwen of niet bouwen  van het voorliggende plan. Dan lees ik in de krant dat de fractievoorzitter van D66 met de bouwer is gaan praten! Hoewel hij ongetwijfeld te goeder trouw handelde is dit hartstikke fout!. Als we het over achterkamertjes hebben dan doelen we op politieke partijen die in het geheim een deal sluiten. Dat wordt in het algemeen veroordeeld. Ouwe bestuurscultuur. Maar een raadslid die in het geheim met een bouwer gaat praten is ongehoord. Weliswaar doet hij er niet geheimzinnig over, maar een raadslid is geen partij voor bouwer die huizen wil bouwen.

Achterkamertjes

Ook op lokaal niveau is er een scheiding van machten. De raadsleden hebben de wetgevende macht ( o.a. het vaststellen van bestemmingsplannen, de uitvoerende macht ligt bij het College van Ben w . Zij zijn de gesprekspartner. Als een raadslid vindt dat hij of zij nog eens een bouwer wil horen dan zijn daar allerlei gelegenheden voor. De deskundigheid en de nieuwsgierigheid van de architect Roosenschoon heeft voorrang gekregen op de fractievoorzitter Roosenschoon.  Als je al gaat praten- waarvan  ik vind dat je dat niet moet doen-,  doe het dan in gezelschap van leden van andere partijen en nodig de pers uit aanwezig te zijn . Voorkom in ieder geval iedere schijn dat je je door een zakelijk belang laat beïnvloeden. Oude bestuurscultuur!

2. D66 ontloopt standpunt over fusie

D66 ontloopt de vraag over de actuele situatie van de gemeente Wijdemeren. Gaat deze partij voor zelfstandigheid of ziet zij de noodzaak van een fusie met Hilversum in. Joost Boermans beantwoordde die vraag dat D66 voor Gooistad is. Dit is een flauwekul  antwoord . Het gaat niet in op de huidige situatie van Wijdemeren. Gooistad is ver weg, al was het alleen maar omdat de drie grotere gemeenten het niet willen. Toen een half jaar geleden de vraag aan Roosenschoon werd gesteld gaf hij een antwoord waar geen touw aan vast te knopen was. Iets in de trant van ja, maar dan in een andere vorm. Helaas vroeg de journalist  niet door. Ik zou dus zeggen, met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen: D66,  geef een duidelijk antwoord. Waar staan jullie voor?

3. D66 lokaal groen?

In Den Haag wordt  D66 terecht tot de groene partijen gerekend. Hun oude leider Jan Terlouw is daar de verpersoonlijking van. In Wijdemeren is daar nauwelijks iets van te merken. Als lid van het College werkt deze partij mee aan woningbouwplannen die de natuur of de cultuurhistorische kenmerken van onze dorpen aantasten. Ik denk aan de plannen voor de reconstructie van de Smitsbrug, aan Nederhorst Noord en Zuidsingel fase 8. Ik heb nog nooit ergens gelezen dat de D66 wethouder ergens een minderheidsstandpunt over innam. Ik lees ook nooit iets van D66 waarin zij het opnemen voor het behoud van de prachtige Natura 2000 gebieden of een ondersteuning van de provincie die het areaal aan natuur wil uitbreiden.

Kortom van de Haagse D66 is in Wijdemeren nauwelijks iets te merken. De plaatselijke vertegenwoordigers spelen nauwelijks een rol in de gemeenteraad. Dat is jammer. Maar de plaatselijke leden vinden het best, want Roosenschoon is de lijsttrekker voor de komende verkiezingen

Het zou toch eens goed zijn als de kiezers van D66, die bijvoorbeeld een groene koers willen en die duidelijke antwoorden op belangrijke vragen willen, zich in maart 2022 nog eens beraden op de vraag of zij dan bij D66 Wijdemeren wel aan het goede adres zijn.

Wim Kozijn

Eén gedachte op “D66 Wijdemeren en de nieuwe bestuurscultuur”

  1. Het is ongekend dat zonder enige inhoudelijke feiten door deze oud burgermeester een gerucht in de wereld wordt geholpen en allemaal net voor de gemeenteraad verkiezingen.
    Het is duidelijk dat deze oud PvdA stemmer de hete adem van D66 op zich af ziet komen.
    Wat ook onbegrijpelijk is dat een raadslid niet mag praten met betrokken partijen of dit bewoners zijn of een projektontwikkelaars?
    Ik weet zeker dat Dhr. Roosenschoon altijd ter goede trouw handelt en zie de valse aantijgingen als verkiezing retoriek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.