Dat wordt donderdag vuurwerk!

Komt dat zien, komt dat beluisteren! De vergadering van de gemeenteraad gaat donderdag vermoedelijk boeiend vuurwerk opleveren. Aanstichter daarvan: Olivier Goetheer, die afgelopen woensdagavond de fractie van De Lokale Partij (DLP) verliet.

Olivier Goetheer. (Foto’s Douwe van Essen)

Woensdagavond kondigde Goetheer in een commissievergadering aan dat hij na dat beraad uit de DLP-fractie zou stappen. Ram Lachman (PvdA/GroenLinks) stelde de logische vraag wat dat betekent voor de coalitie. Na het vertrek van PvdA/GroenLinks uit dat gezelschap heeft de coalitie immers nog maar één stem meerderheid in de raad (10-9). Het vertrek van Goetheer zou dat kunnen doen omslaan in een minderheid: 9-10. Goetheer antwoordde echter: ,,Ik zal de standpunten van De Lokale Partij en de coalitie blijven delen.’’

Dat riep natuurlijk vragen op. Stapt een raadslid uit een fractie, dan betekent dat gewoonlijk dat er inhoudelijk mot is tussen de vertrekker en de rest van de fractie. Maar daarvan is hier dus geen sprake, aldus Goetheer woensdagavond.

Deze vrijdag bevestigt hij dat desgevraagd nog eens telefonisch tegenover Rading Nul. ,,Ik blijf De Lokale Partij politiek steunen en ik blijf ook lid van de partij’’, zegt hij.  Voorts: ,,Ik laat Gert (DLP-wethouder Gert Zagt, red.) niet vallen’’ en ,,uitnodigingen van andere partijen leg ik naast me neer’’.

Kleine vingerwijzing

Geen politieke breuk dus met DLP. Maar er is uiteraard wel iets aan de hand, anders zet een raadslid niet zo’n tamelijk drastische stap. Het briefje waarin Goetheer woensdag overdag aan burgemeester (en voorzitter van de gemeenteraad) Crys Larson al meldde wat hij die avond zou gaan meedelen, bevat een kleine vingerwijzing.

In dat briefje vraagt hij namelijk hem uit te nodigen voor de eerstvolgende bijeenkomst van het presidium van de raad. In dat presidium zitten alle fractievoorzitters plus de raadsvoorzitter, de burgemeester dus. En na zijn opstappen uit de DLP-fractie is Goetheer enig lid én fractievoorzitter van de Groep Goetheer. Als zodanig komt hem dus een plek in het presidium toe.

Toegang tot presidium

Is dat van belang en heeft het iets van doen met zijn vertrek uit de DLP-fractie? Vragen daarover wil Goetheer op dit moment niet beantwoorden, net als hij wel meer vragen nu onbeantwoord laat. Maar gewoon logisch nadenken leidt onvermijdelijk tot de slotsom: ja, Goetheers vertrek uit de DLP-fractie en zijn zelfstandig verder gaan in de raad heeft alles te maken met het presidium. Zijn stap biedt hem namelijk toegang tot dat gezelschap.

Tot het weinige wat de kersverse fractievoorzitter deze vrijdag wél kwijt wil, is dat donderdagavond duidelijk zal worden hoe een en ander precies in elkaar zit. Hij zegt het ‘de koninklijke weg’ te vinden in en ten overstaan van de gemeenteraad opening van zaken te geven. ,,Daar zal ik dan mijn volledige zegje doen.’’ Daar valt iets voor te zeggen.

Interpellatie

Relevant en hoogst pikant in dat verband is iets anders dat hij nu al wel vertelt: donderdag wil hij in de raad een interpellatiedebat voeren. Dat behoort tot de zwaarste middelen waarover raadsleden beschikken. Artikel 155 van de Gemeentewet voorziet in dat middel en artikel 49 van het Reglement van Orde van de Wijdemeerse raad geeft daaraan praktisch handen en voeten. Interpellatie betekent dat een raadslid aan ofwel het hele college ofwel aan alleen de burgemeester vragen stelt die niet op de agenda staan.

Zijn verzoek tot interpellatie heeft Goetheer donderdagochtend aan de griffie verzonden. Bij de vergaderstukken voor volgende week zit het nog niet, maar dat zal na het weekeinde wel komen. Formeel gaat het dan zo: aan het begin van de vergadering moet de raad donderdag de agenda vaststellen en op dat moment moet formeel worden besloten of de rest van de raad Goetheer toestaat te interpelleren. Het moet al heel gek lopen, wil de rest van de raad daartegen bezwaar maken.

Die interpellatie moet wat Goetheer betreft gaan over ‘de samenwerking tussen het presidium, de burgemeester en de griffie’, zo vertelt hij. Daarop heeft hij dus kennelijk kritiek. Daarbij kunnen we bedenken: als die kritiek ook het presidium geldt, dan heeft Goetheer dus impliciet eveneens kritiek op presidiumlid Margriet Rademaker, voorzitter van de DLP-fractie waaruit Goetheer net is opgestapt. Maar dat zal vast de hoofdzaak niet zijn.

Hoofdzaak

Waar moeten we die hoofdzaak dan wel zoeken? Ook over eventueel bureaucratisch geharrewar zal het vast niet gaan, want dat los je anders op dan door uit je fractie te stappen. En aanwijzingen dat de griffie de steen des aanstoots zou zijn, heb ik ook al niet.

Burgemeester Crys Larson op 12 juli.

Blijft over als mogelijk mikpunt: de burgemeester (en hoe het presidium in oude samenstelling – dus nog zonder Goetheer – tot nu toe met haar is omgegaan). Op de burgemeester viel recent kritiek te beluisteren naar aanleiding van de bijeenkomsten met inwoners over de aanstaande gemeentelijke fusie. Ook Rading Nul stond de afgelopen jaren over haar niet altijd te juichen, om het eens zacht uit te drukken.

Wandelgangen

Maar interessanter in dit verband is dat we ook in de politieke (en ambtelijke) wandelgangen van het gemeentehuis al geruime tijd kritische opmerkingen over Larsons functioneren registreren. Dus is de vraag op zijn plaats of Goetheer zijn vuurpijlen donderdag wil afvuren op de burgemeester. Jammer genoeg wenst hij op dit moment niet meer te zeggen dan hierboven weergegeven. Maar logisch redenerend ligt de gedachte wel erg voor de hand dat het bij de interpellatie over ‘de samenwerking tussen het presidium, de burgemeester en de griffie’ voornamelijk zal gaan over het functioneren van burgemeester Larson.

Als ik daarin ongelijk heb, zal dat komende donderdagavond wel blijken en dan zal ik ruiterlijk erkennen dat ik het verkeerd heb getaxeerd. Maar voor nu lijkt me dit de enig logische conclusie: donderdag komt de burgemeester in het openbaar onder vuur te liggen.

Ook pikant

Geheel tot slot nog één dingetje dat gezien het bovenstaande eveneens pikant is. Als fractievoorzitter gaat Goetheer ook deel uitmaken van de zogeheten klankbordgroep burgemeester, die minimaal eens per jaar met de burgemeester haar functioneren bespreekt. Alvorens ook Goetheer kan toetreden, moet de gemeenteraad daarover nog wel een formeel besluit nemen.

Eén gedachte op “Dat wordt donderdag vuurwerk!”

  1. Luisteren naar inwoners en de financiën op orde brengen zijn de topprioriteiten in het DLP verkiezingsprogramma.
    En nu? Niet luisteren naar de inwoners maar de financiën toch op orde brengen.
    Kan dat de reden zijn voor Goetheer? Dat hij zich schaamt voor de realisatie van zijn eigen verkiezingsprogramma? Of is het onderwerp meepraten van tafel sinds Alette Zandbergen is gestopt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.