De bomen van Wijdemeren

Onlangs was ik op familiebezoek in Rome. Zoals altijd maakte mijn hart een jubelsprongetje bij het binnenrijden van de stad over de Cristoforo Colombo. Kilometers lang sluiten hier de immense, volgroene pijnbomen aaneen aan weerszijden van de weg. Een bijna magische ervaring wanneer je open staat voor de natuur, zijn schoonheid en rijkdom. Overal in deze metropool, ook in zijn buitenwijken, zijn die karakteristieke silhouetten van inheemse bomen te zien, dus van pijnbomen en cipressen ….. ik kan er eindeloos van genieten.

Gehavende bomen.

Nu is Rome Wijdemeren niet.

Maar er is wel één opvallende overeenkomst: ook in Wijdemeren kennen we die bijzondere, beeldbepalende silhouetten in de vorm van rijen knotwilgen en andere inheemse soorten. Ze vormen markeringen in het landschap en geven vorm aan onze unieke cultuur-historie. Ook in de woonstraten van onze dorpen zorgen knotwilgen en leibomen voor groen geluk en biodiversiteit. Nergens anders dan in Wijdemeren tref je deze combinatie aan van de lintdorpen aan het water met daarachter de legakkers en markante boomstructuren. Een ongelooflijke rijkdom van natuur en milieu!

Op mijn wandelingen door Rome zie ik vaak gehavende bomen. Ze missen takken of hangen deels een beetje slap. Zoals een mens die ziek is, een vlekje of een kankertje heeft maar pillen slikt of rust neemt om weer beter te worden, zo krijgen de bomen in deze wereldstad nog een kans. Ze mogen rustig blijven staan, ook als ze iets mankeren en er minder florissant uitzien.

Hier geen gehavende bomen

In Wijdemeren zie ik nooit gehavende bomen. Die zijn altijd meteen verdwenen als de kans bestaat dat ze ziek zullen worden. Zoals vorig jaar die volwassen, volgroene, inheemse boom aan de Vechtkant op de Hinderdam. Nooit gemerkt, gezien of gehoord dat die ziek was terwijl ik hem toch zo goed kende…….

Of de rij oude knotwilgen voor Horstwaarde in Nederhorst die zogenaamd ziek waren, maar waarover ook bekend was dat enkele bewoners er vanaf wilden. Een tweede kans bestaat niet als je toevallig als boom in Wijdemeren op de wereld bent gekomen. Bij  ergernis over een takje of luisje of verdenking op wat voor ziekte dan ook, wordt meteen korte metten met je gemaakt. Dat is goedkoper voor de gemeente dan je nog een tijdje in leven proberen te houden……..

Bomenbeleid van Wijdemeren

Dit overdenkend bracht me ertoe om de beeldvormende sessie over het bomenbeleid van Wijdemeren van 18 februari 2021 nog eens terug te luisteren. Na veelvuldig aandringen door enkele raadsleden op een nieuw bomenbeleid (dit dateert alweer van 2012) was deze digitale sessie de laatste actie van het gemeentebestuur over onze bomen tot op heden. Alweer twee jaar geleden dus! Alle pogingen om tot een nieuw bomenbeleid te komen mislukten bij de verantwoordelijke D66-wethouder. Hij beloofde steeds dat de raad binnenkort een nieuw bomenbeleid zou ontvangen maar die belofte werd niet ingelost. Hij hield de raad aan het lijntje met veel woorden en glad gepraat. Mijn collega van Rading-Nul vertelde dat ze zoiets in zijn bedrijf ”vertragen en vervagen” noemen: zaken langzaam onder het tapijt schuiven tot ze zijn verdwenen …….

Als ik nu naar de gemeentebegroting 2023 kijk vrees ik het allerergste voor onze weerloze, groene medeschepsels. Liggen onze bomen (bij wijze van spreken) al onder het tapijt?

Citaten uit de bomensessie

Hierbij enkele citaten uit de bomensessie van twee jaar geleden.

 • “Het budget is niet passend bij de ambities.” (Het huidige bomenbeleid dateert dus van 2012 waarin het aanvragen van kapvergunningen voor particulieren is opgeheven om minder ambtenaren te hoeven belasten.)
 • “De herplantplicht is van 60% naar 75% gegaan.” (Maar daar is in 2017 geen extra budget aan gehangen. Bovendien weten we absoluut niet waar bomen worden herplant en is er geen minimale stamdikte afgesproken.) (Waarom is er op de Hinderdam niet een grote boom terug geplant op de plaats van de volwassen, inheemse, beeldbepalende boom?)
 • De wethouder zegt aan het eind van de sessie: “Kaders en beleid komen eraan.” (nog niet gezien dus)
 • “Het kroonvolume van een volwassen boom is veel effectiever dan vele kleine bomen”. (Maar waarom worden grote bomen zoals op de Hinderdam dan rücksichtlos gekapt zonder eerst herstelpogingen te doen?)
 • “Knotwilgen en leibomen zijn erg duur in onderhoud. Dit moeten de vrijwilligers maar gaan doen.”
 • “ Als we geen plaats hebben in een straat voor bomen dan planten we ze niet” (Kabels en leidingen en ook parkeerplaatsen gaan voor.)
 • “ De gezondheid van de Wijdemeerse bomen kachelt achteruit want er is niet genoeg geld voor onderhoud”.
 • “Bomen leveren leefkwaliteit maar het aantal hier loopt terug”.

Ik wandel door Wijdemeren en ben tevreden dat ik in een straat woon waar de bewoners zelf hun wilgen knotten.

6 gedachten op “De bomen van Wijdemeren”

 1. Wat een prima stuk, Renée!
  Heel goed dat je dit aankaart. Nu maar hopen dat de verantwoordelijken dit oppakken en er iets mee doen.

 2. We hebben enkele jaren geleden met verbazing gezien dat bomen langs de Gabriëlweg tussen de Randweg en de N201 werden gekapt. Mooie en karakteristieke bomen die gezond leken te zijn. En ze zijn vervangen door scharminkelige plantjes… maar toen we informeerden bleek de provincie Noord-Holland over die bomen te gaan.

 3. Ook markante bomen die op particulier terrein staan genieten geen enkele bescherming. Er is een gemeentelijke kaart waarop bijzondere bomen staan die bescherming verdienen. Enkele maanden geleden is een zeer markante eik bij het Rechthuis in Ankeveen gekapt. Deze stond ook op de gemeentelijke kaart.
  Toen ik met de gemeente belde of er een vergunning was afgegeven om deze boom te kappen werd mij verteld dat dit niet nodig was omdat de boom particulier eigendom was.
  Toen ik zei dat deze boom op de kaart stond die de boom bescherming moest bieden zei de betreffende ambtenaar dat dit een achterhaalde kaart was die nog op de website van Wijdemeren stond omdat er nog geen tijd gevonden was om om een en ander aan te passen.
  Ik vind het nogal vreemd dat dit soort beeldbepalende bomen zomaar gekapt mogen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.