De Haan verspreidt nepnieuws

De hoofdlijn van het commissiedebat over Groenwoud schilderde Rik Jungmann al. Hier als aanvulling nog even over een manoeuvre van wethouder Ron de Haan die mijn aandacht trok. Hij suggereerde ten aanzien van polder Kortenhoef iets dat als twee druppels water lijkt op nepnieuws.

Wethouder Ron de Haan. (Foto Douwe van Essen)

Gedurende het commissieberaad werd De Haan woensdagavond niet moe te onderstrepen hoe moeilijk het zal zijn in de polder, al is het alleen maar vlak bij de Emmaweg, te komen tot enige vorm van woningbouw. Op zeker moment deed hij daar nog een flinke schep bovenop. Wie het wil terugkijken en -luisteren moet bij de opnamen van de vergadering beginnen bij 1:18:05.

‘Zeer dramatisch’

De Haan meldde dat minister Hugo de Jonge een dag eerder was gekomen met ‘een zeer dramatisch kaartje’ over wat klimaatadaptief bouwen wordt genoemd. Dat kaartje geeft aan waar in Nederland probleemloos woningen kunnen worden gebouwd (bijvoorbeeld in de hogere delen van het Gooi), waar absoluut niet (in de allerlaagste delen van Zuid- en Noord Holland), en waar in zwaarte uiteenlopende extra maatregelen nodig zijn om woningbouw toch mogelijk te maken.

Letterlijk liet De Haan op zijn vermelding van het kaartje volgen: ,,Een heel belangrijk deel van Noord-Holland valt onder zeer ingrijpende maatregelen waaraan voorstellen moeten voldoen om nog voor bouwvergunningen in aanmerking te komen’’. Overduidelijk was de suggestie: woningbouw in polder Kortenhoef, vergeet het!

Brief Harbers

In De Haans voordeel pleitte dat hij op de hoogte was van het kaartje. Het hoort bij een brief die minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) dinsdag  mede namen zijn collega van Binnenlandse Zaken (dat is Hugo de Jonge) stuurde aan de Tweede Kamer. Die brief gaat over het zogeheten Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving.

Hé, dacht ik toen De Haan erover begon, dat kaartje heb ik woensdagochtend met een uitlegverhaal gezien in de de NRC. Donderdagochtend verschenen kaartje plus verhaal ook in De Gooi- en Eemlander. Maar erg gedetailleerd is dat in die kranten afgedrukte kaartje niet. Dus bekeek ik de website over dat Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving.

Daar kun je op de kaart inzoomen. Eerst even deze uitsnede, die wel enig idee geeft van verschillen in een flink stuk van Nederland. Van groen (bouwen geen probleem) tot paars (niet bouwen).

Maar dat is nog lang niet gedetailleerd genoeg. Verder inzoomen dus en dan krijgen we dit, zij het helaas wat vaag (op genoemde website is het beter zichtbaar te maken).

Onderaan (met een knik) zien we het Hilversums Kanaal. En verticaal in het midden de ’s-Gravelandsevaart, met dus ook de Emmaweg. Rechts zien we wat groen. Dat is een stukje Hilversum waar zonder extra klimaatmaatregelen kan worden gebouwd. En links van de ’s-Gravelandsevaart zien we polder Kortenhoef. En kijk eens aan: het oostelijke deel daarvan, dus het dichtst bij de Emmaweg is heel licht gekleurd. Dat betekent: ‘ja mits, kleine opgave’. Ofwel: woningbouw is er mogelijk met aanvullende klimaatmaatregelen uit de lichtste categorie.

Dat is dus een heel ander beeld dan ‘Een heel belangrijk deel van Noord-Holland valt onder zeer ingrijpende maatregelen (. . .)’, waarover de wethouder het had. Voor het gemak vertelde hij er niet bij dat polder Kortenhoef, en zeker het oostelijke deel daarvan, niet behoort tot dat ‘een groot deel van Noord-Holland’ waarover hij het had. Wat De Haan in feite deed, was de suggestie wekken dat woningbouw nabij de Emmaweg heel zware en dus dure extra maatregelen vergt. Wat hij deed, was de indruk wekken dat volgens de rijksoverheid woningbouw bij de Emmaweg extreem moeilijk zal zijn.

De Haans uit de lucht gegrepen suggestie staat op zó gespannen voet met de echte feiten, dat die zich best laat kwalificeren als nepnieuws. Verspreiding daarvan valt te verwachten van pakweg Russische trollen. Dat een wethouder in Wijdemeren zich eraan bezondigt, is naar mijn smaak hoogst ongepast, zo niet erger. Een wethouder wordt immers geacht de gemeenteraad volledig en juist te informeren. Daarmee de hand lichten geldt als politieke doodzonde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.