De Lokale Partij noemt geen echte argumenten voor grote referendum-draai

In 2018 nam De Lokale Partij (DLP) het initiatief om in Wijdemeren referenda mogelijk te maken. Zonder succes overigens. Nu keert de partij zich tegen een vrijwel identiek initiatief van oud-DLP-fractielid Olivier Goetheer. Heeft DLP inhoudelijke argumenten voor die draai van 180 graden? Gek genoeg niet. Wat we donderdagavond van deze fractie hoorden, waren praatjes voor de vaak.

De Graaf (DLP): niet serieus te nemen quasi-argumenten. (Foto’s Douwe van Essen)

Het heeft een tijdje geduurd, maar donderdag kwam dan eindelijk het referendum-initiatief van Goetheer aan bod in de vergadering van een raadscommissie. Toen Goetheer in 2018 met op een detail na hetzelfde initiatief kwam, had hij daarvoor DLP-kopstuk Gert Zagt aan zijn zijde. Anno 2024 is Zagt wethouder en is het college waarin hij zit tegen het referendum-initiatief.

Diverse vragen

Dat riep al vóór de commissievergadering diverse vragen op. Ten eerste: hoezo is Zagt zo gedraaid? Voorts: hoe zou de DLP-fractie zich opstellen? Zou die zichzelf trouw blijven en net als in 2018 vóór de mogelijkheid van gemeentelijke referenda zijn? Of zou de fractie het college volgen en plots tegen zijn? En indien dat laatste, waarom dan die draai?

Wethouder Zagt (rechts): Goetheers ‘maatje van toen’ is nu tegen.

In zijn inleidende toelichting op zijn initiatief stelde Goetheer vast dat ‘mijn maatje van toen (Zagt, red.) nu mede-ondertekenaar is om het af te raden’. Met dat laatste doelde hij op het negatieve pre-advies van het college. Ook zei Goetheer: ,,We zullen vanavond horen of De Lokale Partij het ideaal nog steunt of door mijn vertrek (uit de DLP-fractie, red.) en het pluche (van de wethoudersstoelen, red.) van gedachten is veranderd’’.

Draai Zagt

Eerst maar eens de vraag waarom wethouder Zagt nu tegen het idee is waar raadslid Zagt in 2018 voor was. Daarop kwam geen antwoord. Het college opereert formeel als collectief, dus vragen naar Zagts draai was per definitie al kansloos. Namens het college maakte burgemeester Charlie Aptroot slechts één summiere opmerking. In 2018 dacht DLP dat een referendum 25.000 euro zou kosten, Goetheer is nu in samenspraak met de griffie gekomen tot 40.000 euro, maar het college noemt 75.000 euro en vindt dat teveel geld. Verder dan dat het college daarvoor heeft gekeken naar Groningen en Amersfoort kwam Aptroot niet.

Fractievoorzitter zwijgt

Dan de fractie van DLP. De uitleg-klus was toebedeeld aan nieuwkomer René de Graaf, fractievoorzitter Margriet Rademaker zat zwijgend naast hem. ,,Wat een goed initiatief’’, stak De Graaf van wal. Waarna mitsen en maren volgden. De 75 handtekeningen om een referendum-initiatief te starten en de 1800 om het door te zeten die DLP in 2018 opvoerde en die Goetheer ook nu noemt, vindt de DLP-fractie nu ineens te weinig. Waarom? Geen flauw idee, want De Graaf liet na dit toe te lichten.

Verder wees hij op de kosten en de ambtelijke capaciteit die met referenda gemoeid zijn. En dat een referendum mogelijk iets vertraging kan opleveren voor politieke besluitvorming vond hij ook een punt. Volgens De Graaf zijn het redenen voor de DLP-fractie om zich tegen Goetheers initiatief te keren. Tegelijk zijn het zaken waarmee de fractie in 2018 geen enkel probleem had en nu plotseling wel. Maar wat is er in de tussentijd dan veranderd dat die draai rechtvaardigt? De Graaf kwam zelf niet met het begin van een toelichting.

Goetheer vroeg ‘wat De Lokale Partij aan het voorstel wil veranderen om het toch te steunen’. De Graaf: Daarvoor is nodig dat we ‘andere, kostenbesparende, efficiëntere wegen verkennen’. Geen echt antwoord op de vraag dus. Niet zo gek, want inhoudelijk heeft DLP kennelijk geen echte argumenten voor de politieke draai.

Niet verrassend

De opstelling van de overige fracties was niet heel verrassend. VVD, PvdA/GroenLinks en CDA waren in 2018 tegen referenda en zijn dat ook nu. De ChristenUnie sloot zich daarbij donderdag aan – argument: referenda ‘ondergraven’ de representatieve democratie (met o.a. een gekozen gemeenteraad).

DorpsBelangen (DB) zag zich in 2018 door coalitie-afspraken genoodzaakt het DLP-voorstel te verwerpen, maar is in beginsel vóór referenda. René Voigt voerde donderdag tegen Goetheers voorstel wel aan dat daarin een opkomst van 30 procent genoeg wordt gevonden voor een geldige referendumuitslag. Voigt noemde ten minste 50 procent een betere ondergrens. OK, dan 50 procent, kwam Goetheer DB tegemoet.

Ook referendumpartij bij uitstek D66 zag zich in 2018 door coalitie-afspraken gedwongen zich tegen het DLP-voorstel te keren, maar steunt nu wel Goetheers initiatief.

Goetheer: initiatief gaat kansloos ten onder.

Al met al mag Goetheer dus in de komende raadsvergadering rekenen op steun van D66 (1 zetel) en DB (2 zetels). Inclusief die van hemzelf betekent dat vier stemmen vóór invoering van gemeentelijke referenda. Daarmee gaat het initiatief dus kansloos ten onder.

Coalitie-onderhandelingen

Intussen blijft de grote politieke draai van DLP wel intrigeren. Temeer omdat Goetheer donderdag opmerkte dat ‘tijdens de coalitie-onderhandelingen (in 2022, red.) niet is afgesproken het referendum niet in te voeren’. Hij weet dat, doordat hij destijds zelf nog lid was van het DLP-smaldeel in de raad.

Ook het geld lijkt me geen geloofwaardig argument voor de DLP-draai. Stel nu eens dat het college niet overdrijft en dat het inderdaad zou gaan om 75.000 euro per referendum. Hoeveel referenda zouden er in een jaar worden gehouden? Hoeveel in een raadsperiode? Met die kosten zal het vermoedelijk wel meevallen.

Speculeren

Het vervelende is dat we als buitenwacht over de echte reden voor de DLP-draai slechts kunnen speculeren. De quasi-argumenten die De Graaf aanvoerde, zijn er zo opzichtig met de haren bijgesleept dat die niet serieus vallen te nemen. Maar hoe zit het dan wel?

Kan het zijn dat DLP de enig overgebleven coalitiegenoot VVD – consequente tegenstander van referenda – wil plezieren? Kan het zijn dat DLP in de coalitie (nu 10 van de 19 raadszetels, dus maar een nipte meerderheid) geen brokken wil riskeren? Kan het zijn dat DLP zo hecht aan het wethouderspluche dat de partij daarvoor inhoudelijk een offer brengt? Kan het zijn dat DLP omwille van dat pluche de kiezers plots geen extra instrument meer gunt om de gemeentelijke politiek te beïnvloeden?

(Voor de goede orde: zelf heb ik geen hevige opvattingen voor of tegen  referenda. Ik ben vooral verbaasd over de vrijwel onbeargumenteerde politieke draai van de grootste fractie in de Wijdemeerse raad. Zoiets doet het vertrouwen in de politiek vast geen goed).

2 gedachten op “De Lokale Partij noemt geen echte argumenten voor grote referendum-draai”

  1. Het is duidelijk dat de partij DLP geen lokale partij is dat opkomt voor zijn bewoners. Z’n belangrijke stap als een fusie is te belangrijk om geen referendum te houden zij gaan totaal om het democratische heen net als PvdA/GL en CDA van de VVD kun je het nog enigszins verwachten.
    In mijn optiek is D66 en de groep Goedheer de enige dorpspartij samen met Dorpsbelangen.

  2. Ja, en dat toont weer eens aan, dat Olivier terecht zijn DLP fractie verliet maar er toch bij bleef zitten? Snapt u het nog? Is hij als eenling teveel op macht belust door een eigen rol af te dwingen in presidium , agendacommissie etc,? Is er een nieuw coalitie akkoord na het afhaken van PvdA GL,? Waarom nam hij geen contact op met burgers die dan in uiterste nood maar zelf een Raadgevend referendum organiseerden over de herindeling? En niet met een simpele ja/ nee vraag maar stevig onderbouwd… Waarom hielp hij dat burgerinitiatief niet overigens net zo min als alle andere raadsleden? Wat is jullie representatieve rol eigenlijk als je nooit contact opneemt met initiatiefrijke inwoners? Jullie, die hiermee aantoonden dat de afstand tot de kiezers en jullie als raadsleden tot 100% is opgelopen? Om een positieve bijdrage te leveren: in Vlaardingen hebben alle inwoners de kans gehad om mee te beslissen! over op welke punten besparingen acceptabel waren! In het kader van wat zij te makken hebben! Raad , kijk daar eens naar! Dit land kan zoveel beter, zeg ik met Wouter Bos. Of blijven jullie geloven in een representatieve rol op basis van een één keer per 4 jaar gezet kruisje,? Denken jullie wel eens na over tijdens die periode veranderende inzichten bij jullie kiezers?: Uiteraard hebben wij het opgegeven nog ooit van jullie een reactie te krijgen. Voor kennisgeving aangenomen is alles wat je erover leest zonder ontvangstbevestiging . Terecht dat het bestuurlijk niveau te wensen overlaat…..weten jullie eigenlijk wel wat de eed of belofte inhouden,? De wet toepassen, daar zweerde je op, ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig’ of ‘Dat verklaar en beloof ik’. Onder andere bij het toepassen van het uitvoeren van de wet schieten jullie allemaal tekort! Neem als voorbeeld de WOO!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.