Geen antwoorden: Armoede en Schuldhulp

Gisteravond werd het kritische rapport van de Rekenkamer over het beleid van Wijdemeren inzake armoede en schuldhulpverlening  besproken in de Commissie Bestuur en Middelen. Dat werd een heel lange zit waarvan de commissie en de publieke tribune niet veel wijzer werd.

Wat gaat de wethouder SZ nu antwoorden? (Foto: Douwe van Essen)

Ellineke van den Broeck (CU) (Foto: Douwe van Essen)

Bij de opening van de commissievergadering stelde Ellineke van den Broeck (CU) de vraag waarom het Beleidsplan Sociale Zaken (BSZ) niet op de onlangs verspreide Lange Termijn Agenda voor kwam. Wethouder Ron de Haan verbaasde zich over dit feit, maar zegde toe dat dat BSZ in april in de commissie komt en in mei in de raad. So far so good.

Drs. C.T.E.M. Maasdijk (Foto: Douwe van Essen)

Even later kwam het onderzoek van de Rekenkamer naar de uitvoering van armoede- en schuldhulp maatregelen ter sprake. Mevrouw Maasdijk, voorzitter van de Rekenkamer, gaf in een minuut of tien een overzicht van de problemen die het uitstekende onderzoek en rapport over armoede- en schuldhulpbeleid in Wijdemeren aan het licht had gebracht. (Zie het artikel “Plaatsvervangende Schaamte” hier op Rading Nul.)

Aansluitend werden er aanvullende vragen gesteld aan mevrouw Maasdijk  als opheldering van onduidelijkheden. In het raadsvoorstel stond een opsomming van alle aanbevelingen van de Rekenkamer die door het college overgenomen waren.

Commissie was zeer kritisch

Daarna was de eerste termijn van het debat over het rapport. Alle fracties uitten forse tot zeer forse kritiek op het college omdat er al een jaar of vijf geen vernieuwde Beleidsnota Sociaal Domein aan de raad was voorgelegd. Ook bleef het Beleidsplan Schuldhulp uit  waarover de raad wettelijk om de vier jaar een besluit moet nemen. Ook had het college verzuimd om de aanvullende bedragen voor inwoners in armoede in al die jaren te indexeren.
Er was bij alle fracties grote waardering van het Rekenkamer rapport dat zoveel tekortkomingen helder bloot legde.

Henrieke Abrahamse (GL/PvdA) stelde vast dat er in de huidige collegeperiode nooit in de commissie en de raad over een beleidsplan is gesproken, waardoor de raad nooit in staat was om haar controlefunctie integraal  uit te oefenen.  Bo de Kruijff (VVD) wees er op dat de informatie op de website vrijwel onvindbaar is en als hij al gevonden is, volstrekt onduidelijk van karakter is.
Olivier Goetheer (GG) wilde dat het college inhoudelijk op de kritiek gaat reageren. “Wat vindt u van het rapport?” Myriam Kooij (D66) had zeer zware kritiek op het college. Zij haalde het citaat van Esther Kaper in de krant aan dat “het armoedebeleid in Wijdemeren om te huilen is”. “Het college is niet geloofwaardig bij het onderschrijven van de aanbevelingen.” :vond zij.
Ellineke van den Broeck (CU)  was verbaasd over de reacties van het college. Zij beschreef die als “neerbuigend”. Zeker de opmerking dat de problemen relatief klein zijn vond zij bagatelliserend. Fijn dat Wijdemeren aangesloten is op vroegsignalering voor schulden, “maar we doen er niets mee!”. René de Graaf (DLP) vond de uitdrukking “varen zonder kompas”van de Rekenkamer passend voor het gebrek aan gegevens en analyse. Ook hij vond dat het college bagatelliseert. In alle bijdragen werd gevraagd om snelle actie en en een deadline voor het beleidsplan SZ. En nog veel meer vragen.

Publieke Tribune (Foto: Douwe van Essen)
Mêlee Dorpenbeleid en Armoedebeleid met een snufje AVG.

Daarna was het de beurt aan Wethouder Ron de Haan. Die beschreef een half uur lang een mêlee van Dorpenbeleid met Armoedebeleid. Vroegsignalering van schulden die volgens hem verhinderd wordt door de privacywet AVG. Ook gaf hij een uiterst ruim overzicht van de dingen die de gemeente op het gebied van armoede en schuldhulp doet, waarbij ook partijen van buiten als Vivium, de Kredietbank en tal van anderen in zijn betoog figureerden.

Weth. Ron de Haan (DLP)

Hij bleek geen voorstander van het maken van duidelijke folders. “De mensen met Armoedeproblemen hebben het al moeilijk om het hoofd boven water te houden. Die gaan wij niet met folders bestoken, daar hebben ze geen behoefte aan. Wij hebben ook geen klusjesmannen die bij bewoners gaan vragen of er nog andere problemen zijn als ze daar een klus hebben gedaan. Dus nee,we kunnen niet iedereen bereiken.”
De wethouder bedacht ter plekke een oplossing. “Ik lees het raadsvoorstel nu voor opdat de doelgroepen op de hoogte raken.” Waarna hij het volledige besluit uit raadsvoorstel begon voor te lezen, waarin de 6 punten van kritiek staan, die door het college werden overgenomen. (Alsof de doelgroep aan hun toestel gekluisterd zat. De commissie hield beschaafd de mond bij dit vertoon van dedain.)
Op een zeker moment verklaarde de wethouder tot ieders verbazing: “Ik heb alle vragen beantwoord.”

Geen enkel antwoord!
Olivier Goetheer (GG) (Foto: Douwe van Essen)

Henrieke Abrahamse (PvdA/GL) riep hulpeloos: “Hoe kunnen wij een oordeel vormen als we allemaal stukjes informatie van de wethouder krijgen?” Van diverse kanten werd geconcludeerd dat de fracties geen antwoorden op al hun vragen hadden gekregen.

Olivier Goetheer (GG) was het duidelijkst: “Ik heb geen enkel antwoord gehoord!”

Eén gedachte op “Geen antwoorden: Armoede en Schuldhulp”

  1. Armoe troef!
    Maar dit keer van onze raadsleden….
    Het schijnt niemand te interesseren dat we als ongeveer de rijkste gemeente van Nederland geen 1000€ maar slechts 326€ uitkeren als bijzondere bijstand! Schaam je diep, en tegelijk onze WOZ verhogen op de kennelijk enig manier die Haarlem, de provincie Noord Holland, accepteert om te ontsnappen aan financieel toezicht. Schaam je diep, beste raadsleden, en met name DLP èn GERT dat je zover gezonken bent. Weg met jullie, op naar een meer representatieve democratie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.